2023-12-01

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett glädjeskutt och räntorna att falla.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Räntetoppen är nära 
Marknaden har tolkat signalerna från de olika centralbankerna som att vi är väldigt nära toppen av räntehöjningscykeln och fokus ligger nu på när de första sänkningarna kommer. Detta efter att den amerikanska centralbanken som väntat lämnade sin styrränta oförändrad och uttalandena från Fed-chefen Jerome Powell i samband med räntebeskedet tolkades som duvaktiga.  

Riksbanken avvaktar med ytterligare räntehöjningar 
I Sverige rådde det för en gångs skull delade meningar bland analytikerna kring hur Riksbanken skulle agera i samband med sitt räntemöte. Det slutade med att Riksbanken valde att inte höja räntorna denna gång efter åtta höjningar i rad, men med efterkommentarer om att så kommer att ske i februari om så krävs. 

Sverige i teknisk recession 
Sveriges BNP minskade för andra kvartalet i rad och detta innebär att Sverige befinner sig i en så kallad ”teknisk recession”. Det var återigen hushållens konsumtion som överraskade negativt och fortsatte tynga BNP-utvecklingen. 

 

 

Räntefondernas utveckling oktober

Kreditmarknaden gynnades av en ökad riskvilja och den fortsatt höga förräntningstakten (yielderna). Nyhetsmässigt bjöd månaden på både positiva och negativa nyheter från företagen. Obligationerna i fastighetsbolagen Heimstaden AB och Heimstaden Bostad fortsatte att sjunka under hög volatilitet efter uppgifter om att Åklagarmyndigheten inlett en förundersökning om korruptionsbrott i samband med Alectas investering i Heimstaden Bostad. Bayport Management som tillhandahåller mikrokrediter och andra finansiella tjänster till kunder i länder med mindre utvecklade banksystem lämnade en svag rapport vilket fick bolagets obligationer att falla. 

På morgonen den 1 december släppte mediabolaget Viaplay sin rapport för det tredje kvartalet. I anslutning till denna publicerade man också detaljerna kring den refinansieringsplan som bolaget tidigare meddelat att de arbetar med. Förslaget innebär bland annat en nyemission om 4 mdr SEK, att det nominella värdet på bolagets obligationer skrivs ned samt att obligationsägarna tilldelas aktier som kompensation för en viss del av nedskrivningen. Utvecklingen i Simplicity Likviditet kommer påverkas negativt idag och i mindre utsträckning även utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer. I och med att informationen kom efter marknadens stängning den 30 november syns det dock inte i avkastningssiffrorna förrän den 1 december. 

Det var förhållandevis hög aktivitet för nya obligationer i primärmarknaden och Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i Ikanobanken, Skanska och Logent.  

Likviditet +0,47%
Företagsobligationer +0,63%
Global Corp Bond +1,69%
High Yield +0,52%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling november

Norden 4,0%
Sverige 8,0%
Småbolag Sverige 10,6%
Småbolag Global 2,9%
Fastigheter 19,3%
Green Impact 5,9%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter November 2023 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023