1 november

Lägesrapport Oktober

Marknaden

Under månaden låg mycket av marknadens fokus på rapportsäsongen för att se hur väl företagen lyckats hantera problem såsom komponentbrist, flaskhalsar och eventuella kostnadsökningar från dyrare insatsvaror, transport och el. Rapporterna var dock, precis som tidigare under året, mycket starka och en hög andel av resultaten kom in över förväntningarna både i Sverige och utomlands. Många företag vittnar om att ovan nämnda problem kvarstår men att efterfrågan ändå är stark. Detta gladde aktiemarknaden som rekylerade starkt under månaden efter nedgången i september. 

Nyhetsflödet kom under månaden även i stor utsträckning att handla om samma teman som var aktuella under september, det vill säga stigande inflation, stigande räntor, amerikansk politik och problemen i den kinesiska fastighetssektorn.  

Den inflationsstatistik som offentliggjordes under månaden fortsatte visa på höga nominella ökningstal. En stor del av uppgången kan dock förklaras av tillfälliga effekter från bland annat stigande energipriser som förväntas avta i takt med att jämförelsesiffrorna förändras. De långa obligationsräntorna fortsatte stiga och handlades under månaden på de hösta nivåerna sedan i våras. Marknaden tog dock detta med större ro än under våren då de stigande räntorna den gången medförde sjunkande börskurser.

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden fortsatte den volatila utvecklingen och kreditspreadarna steg något i såväl Investment Grade- som High Yield-segmenten. Marknaden återhämtade sig dock något mot slutet av månaden då majoriteten av de rapporter som publicerades överträffade marknadens förväntningar.  

Heimstaden AB och Heimstaden Bostad gav ut nya obligationer som en del av finansieringen av det stora förvärvet av fastigheter från Akelius. Pumpservicebolaget Lakers Groups obligationer steg efter att företaget sålts till investmentbolaget Vestum Group. Medicinteknikbolaget Elekta fick sin första officiella kreditrating, då de erhöll betyget BBB- från S&P vilket fick kursen på bolagets obligationer att stiga. Nordax Bank meddelade att de kommer fullfölja budet på Bank Norwegian och som ett led i finansieringen av affären gav både ägarbolaget Cidron Romanov och Nordax ut nya obligationer. Vi deltog i båda emissionerna vilka bidrog positivt till utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer och Simplicity High Yield. Emissionsaktiviteten var fortsatt förhållandevis hög och utöver Nordax deltog vi i emissioner i bland andra Vestum Group, Allmänna Brand och Infront. 

Fonderna hade en blandad utveckling under månaden, där Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Likviditet sjönk med 0,07respektive 0,03%. Simplicity Global Corporate bond gick ned med 0,26% medan Simplicity High Yield steg med 0,33%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Aktiefonderna hade en fantastisk utveckling under månaden. Starkast gick Simplicity Fastigheter med en avkastning på hela +11 %, drivet av positiva rapporter från flera av fastighetsbolagen och som fick sentimentet för sektorn att stärkas efter de breda fallen under september. Fastighetsbolagen var även betydande för utvecklingen i hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som samtliga har övervikt i sektorn. Även Arjo är ett stort innehav och bidrog starkt till utvecklingen i de tre fonderna efter att medicinteknikbolaget redovisat bättre resultat än väntat med en bibehållen hög tillväxt. Detsamma gällde Lindab vars rapport imponerade på analytikerna och bidrog till att aktien steg med 20%. En fortsatt stark hemestertrend märktes för Thule vars resultat låg över förväntningarna. Simplicity Småbolag Global utvecklades mer neutralt under månaden i linje med den globala utvecklingen, men har så långt för 2021 klart överpresterat sitt univers med stöd främst i fondens kvalitetsbolag. 

Så gott som samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling under den starka rapportmånaden och där Simplicity Fastigheter toppade med en uppgång om hela +10,7 %. Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Sverige och Simplicity Norden gick upp med +6,5 %, +5,0 % respektive +3,8 %. Simplicity Småbolag Global slutade på –0,3 %. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Oktober(PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023