2 november

Lägesrapport Oktober

Marknaden
Efter en lugn inledning med en positiv utveckling på såväl börser som kreditmarknader tilltog osäkerheten successivt under månaden efter att en accelererande ökning av antalet Covid 19-fall lett till nya restriktioner i ett antal europeiska länder och regioner. I USA lyckades politikerna inte enas om ett nytt stimulanspaket och det amerikanska presidentvalet ser ut att bli en jämn historia där det föreligger en risk att det blir svårt att utropa en vinnare under valnatten. Turerna kring det brittiska utträdet ur EU fortsätter utan att någon lösning har kunnat komma till stånd. Samtidigt som orosmolnen tornade upp sig, publicerade den internationella valutafonden, IMF, en ny konjunkturprognos i vilken man skriver upp de globala tillväxtprognoserna för 2020 och 2021. Det skall dock understrykas att upprevideringen för 2020 handlar om att IMF nu tror att nedgången i BNP blir något mindre än vad man tidigare räknat med.
Rapportsäsongen för det tredje kvartalet är i full gång och även om företagen påverkats av Corona-pandemin uppvisar många en god motståndskraft och en stor andel av bolagen har också lyckats överträffa analytikernas förväntningar. Trots starka rapporter överlag hade bolagen ovanligt svårt att få ros av marknaden som ofta värderade ner aktier trots överträffade förväntningar vilket summerar i att trenden med sjunkande börser höll i sig under oktober då merparten av de internationella aktiemarknaderna sjönk.

Räntefondernas utveckling Oktober
Kreditmarknaderna följde samma mönster som aktiemarknaden och inledde månaden med sjunkande kreditspreadar och stigande obligationskurser. Sentimentet försvagades dock successivt i takt med att pessimismen åter fick grepp om marknaden.
Protokollet från Fed-mötet i september bjöd inte på några större överraskningar, däremot kommer nästa räntemöte bli mycket intressant då den penningpolitiska policyn sannolikt måste anpassas beroende på vem som blir vald till ny president. I Europa lämnade ECB såväl sina styrräntor som nivån på sina tillgångsköp oförändrade och i Sverige fortsatte Riksbanken med sina köp av företagsobligationer och de sammanlagda köpen uppgår till 860MSEK per den 23 oktober.
Kreditmarknaderna följde samma mönster som aktiemarknaden och inledde månaden med sjunkande kreditspreadar och stigande obligationskurser. De förhållandevis starka bolagsrapporterna har de givit ett visst stöd till kreditmarknaden men sentimentet försvagades successivt i takt med att pessimismen åter fick grepp om marknaden. Trots en svag avslutning lyckades alla fonder utom Simplicity Likviditet generera positiv avkastning under månaden. Simplicty Företagsobligationer steg med 0,14 %, Simplicity Global Corporate Bond med 0,56 % och Simplicity High Yield gick upp med 0,37 % samtidigt som Simplicity Likviditet sjönk med 0,03 %.

Aktiefondernas utveckling Oktober
Samtliga aktiefonder sjönk med marknaden under en händelserik månad på många fronter. Förutom ökat fokus på smittspridning och politiska motgångar för Trump avverkades till stor del en mycket intressant rapportsäsong i oktober. Som exempel kan nämnas Stora Enso, Nolato och Avanza som alla föll trots överträffade förväntningar. Den sistnämnda släppte en rekordstark kvartalsrapport med intäkter 14 procent över och resultat 20 procent över förväntningarna. Ändå sjönk aktien 4 procent på rapportdagen.
Flera av Simplictys innehav lyckades dock släppa rapporter som föll marknaden i smaken. Som exempel kan nämnas Volvo, Thule, Epiroc, Ericsson, Arjo, Probi, Europris (NO), Generac (US), Deckers (US) och Holmen som trots den tuffa marknaden lyfte efter rapportsläpp. Arjo, som varit ett stort innehav hos oss under hela året, redovisade ett resultat hela 52 procent över förväntningarna och den starka rapporten följdes av flera höjda rekommendationer för hälsovårdsbolaget. Aktien var också en av de främsta bidragsgivarna i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige.
Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige sjönk under månaden med 6,4 % respektive 6,2 %. Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Global sjönk med 5,4 % respektive 4,1 %

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Okt (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023