2021-10-01

Lägesrapport September

Marknaden

Under september ökade osäkerheten över utvecklingen i världsekonomin, vilket bidrog till en ökad volatilitet på de finansiella marknaderna. I Kina fortsatte problemen för den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande som brottas med hög skuldsättning efter många år av lånefinansierad tillväxt. Företaget har problem att betala räntor på sina banklån och det ryktas om en förestående rekonstruktion av bolaget. Ur ett marknadsperspektiv är den stora frågan vilka spridningseffekter en eventuell konkurs för Evergrande kan föra med sig, men för närvarande verkar dock den allmänna uppfattningen vara att myndigheterna kan klara av att hantera en omstrukturering utan större konsekvenser för det finansiella systemet.  

Priserna på såväl el som olja och gas steg kraftigt under månaden, bland annat till följd av högre efterfrågan, utbudsstörningar efter orkanen Ida och att omställningen till förnyelsebara energislag skapar en större oförutsägbarhet i produktionen av energi. Uppgången för energipriserna driver också upp inflationen och även om denna uppgång är av tillfällig karaktär finns det en viss oro för att en högre inflationstakt skall bita sig fast. Bristen på insatsvaror till industrin, till exempel halvledare, fortsätter att skapa problem för många företag samtidigt som fraktpriserna ligger kvar på höga nivåer. Sammantaget leder detta till en viss oro och en dämpning av den ekonomiska återhämtningen.  

Räntefondernas utveckling

Även kreditmarknaderna påverkades av den ökade osäkerheten kring inflation och tillväxt, vilket ledde till en något svagare utveckling för obligationer med längre löptid och för efterställda obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag. High Yield-marknaden i Norden, Europa och USA påverkades dock i mindre utsträckning då de flesta företag fortsätter att utvecklas väl. I den nordiska fastighetsmarknaden gjordes en mycket stor affär värd 92,5 miljarder svenska kronor då Heimstaden Bostad förvärvade Akelius bestånd av bostadsfastigheter i Sverige, Tyskland och Danmark.  

Aktiviteten i primärmarknaden var god även om en viss avmattning kunde märkas mot slutet av månaden där många företag gick in i ”tysta perioder” inför sina kvartalsrapporter. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det danska sol- och vindkraftbolaget, European Energy, det mexikanska telekombolaget Total Play och det svenska fastighetsbolaget, Platzer.  

Trots att en viss volatilitet kunde märkas även i utvecklingen för Simplicitys fonder slutade samtliga på plus under september. Simplicity Likviditet gick upp med 0,07% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,19%, 0,05% respektive 0,35%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Börshumöret slokade under månaden och samtliga aktiefonder summerades till negativa avkastningssiffror. Fondernas råvarubolag påverkades negativt av sjunkande priser och prognoser på råvarumarknaden, och vi såg stora nedgångar för skogsbolagen som Holmen, Stora Enso, BillerudKorsnäs, UPM-Kymmene och SCA. Även kurserna för fastighetsbolagen sjönk över lag, med undantag i SBB, vilket också bidrog till avmattad avkastning inte bara i Simplicity Fastigheter utan även i Simplicity Norden och Simplicity Sverige som båda för närvarande har övervikt i sektorn. Samtidigt ser utsikterna för fastighetsbolagen ljusare ut då de svenska pandemirestriktionerna i stort sett togs bort i slutet av månaden, och där arbetstagarna nu förväntas att återvända till kontor och butiker. Dess bättre gick det för fondernas bankaktier, där förutsättningarna för de svenska bankernas vinsttillväxt bedöms vara gynnsamma i och med att bostadsmarknaden är fortsatt stark och ekonomin fortsatt utvecklas i rätt riktning. Sektorn var även i topp i Simplicity Småbolag Global där särskilt de amerikanska bankerna steg på stigande räntenivåer. Fonden gynnades dessutom av nyligen genomförda portföljförändringar, där amerikanska SPS Commerce som köptes under förra månaden steg hela 21% och materialsektorn steg i fonden efter att skogsbolag såldes under sommaren och hösten till förmån för kemibolag som sydkoreanska Hansol Chemical och Lotte Fine Chemical som båda rusade i september. 

Samtliga aktiefonder tilldrog sig negativ utveckling under månaden, men där Simplicity Småbolag Global slutade minst negativt med -1,1%. Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige backade med -6,1 %, -7,3 % respektive -8,5%, medans Simplicity Fastigheter slutade på -10,7 %. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Sepember (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023