Aktuella NAV

Fondernas NAV publiceras varje dag senast kl 17.00.
För Simplicity Green Impact och Simplicity Palma publiceras NAV efterföljande dag senast kl 10.00

Klicka på Fonden för mer detaljeras statistik om respektive fonds utveckling över tid eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Fund Date NAV 1 dag 2024
Simplicity Norden A 2024-07-18 994.79 SEK 0.58% 16.83%
Simplicity Norden B 2024-07-18 148.31 SEK 0.58% 17.35%
Simplicity Sverige 2024-07-18 240.91 SEK 0.72% 13.94%
Simplicity Småbolag Sverige A 2024-07-18 211.88 SEK 0.98% 13.86%
Simplicity Småbolag Sverige B 2024-07-18 147.95 SEK 0.98% 13.88%
Simplicity Småbolag Sverige C 2024-07-18 189.73 SEK 0.98% 14.10%
Simplicity Småbolag Global 2024-07-18 179.15 SEK 0.02% 21.83%
Simplicity Fastigheter A 2024-07-18 104.98 SEK -0.28% 8.69%
Simplicity Fastigheter B 2024-07-18 90.08 SEK -0.28% 8.69%
Simplicity Fastigheter C 2024-07-18 106.42 SEK -0.27% 8.86%
Simplicity Green Impact A 2024-07-17 132.89 SEK -2.04% 18.74%
Simplicity Green Impact B 2024-07-17 119.83 SEK -2.04% 18.74%
Simplicity Green Impact C 2024-07-17 134.71 SEK -2.04% 19.17%
Simplicity Green Impact D 2024-07-17 132.97 SEK -2.05% 18.77%
Simplicity Likviditet A 2024-07-18 122.18 SEK 0.04% 3.07%
Simplicity Likviditet B 2024-07-18 110.83 SEK 0.04% 3.04%
Simplicity Företagsobl A 2024-07-18 140.14 SEK 0.06% 5.05%
Simplicity Företagsobl B 2024-07-18 105.27 SEK 0.06% 5.02%
Simplicity Företagsobl C 2024-07-18 115.54 SEK 0.05% 5.25%
Simplicity Global Corp A 2024-07-18 132.62 SEK 0.06% 4.52%
Simplicity Global Corp B 2024-07-18 92.16 SEK 0.07% 4.44%
Simplicity Global Corp C 2024-07-18 110 SEK 0.06% 4.77%
Simplicity High Yield A 2024-07-18 120.31 SEK 0.07% 5.79%
Simplicity High Yield B 2024-07-18 98.39 SEK 0.07% 5.77%
Simplicity High Yield C 2024-07-18 122.35 SEK 0.07% 6.01%
Simplicity Palma A 2024-07-17 131.73 SEK -0.16% 11.52%
Simplicity Palma B 2024-07-17 135.72 SEK -0.15% 11.80%
Simplicity Maturity 2027 A 2024-07-18 106.11 0.07% 5.28%
Copyright Simplicity AB 2023