4 februari

Information om utdelning

Den 24 april 2020 kommer utdelning att ske i Simplicity Företagsobligationer klass B, Simplicity Global Corporate Bond klass B och Simplicity Småbolag Sverige klass B.

Andelsägare i fonderna ovan på avstämningsdagen den 23 april 2020 kommer att få ta del av utdelningen.

 

Utdelningens storlek är:

Simplicity Företagsobligationer B: 3,17 SEK per andel

Simplicity Global Corporate Bond B: 4,07 SEK per andel

Simplicity Småbolag Sverige B: 5,00 % av andelskursen per 23 april 2020.

 

Utdelningen betalas ut kontant den 24 april. Om ni önskar få utdelning återinvesterad i nya andelar, vänligen kontakta Simplicity via backoffice@simplicity.se eller telefon 0340 – 21 95 00 senast den 14 april 2020.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på 0340 – 21 95 00 alternativt skicka ett e-mail till backoffice@simplicity.se.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023