4 februari

Information om utdelning

Den 24 april 2020 kommer utdelning att ske i Simplicity Företagsobligationer klass B, Simplicity Global Corporate Bond klass B och Simplicity Småbolag Sverige klass B.

Andelsägare i fonderna ovan på avstämningsdagen den 23 april 2020 kommer att få ta del av utdelningen.

 

Utdelningens storlek är:

Simplicity Företagsobligationer B: 3,17 SEK per andel

Simplicity Global Corporate Bond B: 4,07 SEK per andel

Simplicity Småbolag Sverige B: 5,00 % av andelskursen per 23 april 2020.

 

Utdelningen betalas ut kontant den 24 april. Om ni önskar få utdelning återinvesterad i nya andelar, vänligen kontakta Simplicity via backoffice@simplicity.se eller telefon 0340 – 21 95 00 senast den 14 april 2020.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på 0340 – 21 95 00 alternativt skicka ett e-mail till backoffice@simplicity.se.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023