2020-02-04

Information om utdelning

Den 24 april 2020 kommer utdelning att ske i Simplicity Företagsobligationer klass B, Simplicity Global Corporate Bond klass B och Simplicity Småbolag Sverige klass B.

Andelsägare i fonderna ovan på avstämningsdagen den 23 april 2020 kommer att få ta del av utdelningen.

 

Utdelningens storlek är:

Simplicity Företagsobligationer B: 3,17 SEK per andel

Simplicity Global Corporate Bond B: 4,07 SEK per andel

Simplicity Småbolag Sverige B: 5,00 % av andelskursen per 23 april 2020.

 

Utdelningen betalas ut kontant den 24 april. Om ni önskar få utdelning återinvesterad i nya andelar, vänligen kontakta Simplicity via backoffice@simplicity.se eller telefon 0340 – 21 95 00 senast den 14 april 2020.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på 0340 – 21 95 00 alternativt skicka ett e-mail till backoffice@simplicity.se.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023