21 augusti

Lyckad lansering av Simplicity High Yield

Simplicity High Yield har fått en bra start och har stigit med 0,42% under de fyra första handelsdagarna. Den goda utvecklingen förklaras av en stark utveckling på de nordiska och globala High Yield-marknaderna samt mycket god utveckling för ett antal av de obligationer vi investerat i. I dagsläget består fonden till cirka 65% av innehav i nordiska bolag och resterande del utgörs av framförallt europeiska företag. Totalt sett innehåller fonden för närvarande obligationer utgivna av 43 bolag inom ett antal olika branscher. Den största exponeringen finns mot bolag inom bank- och finanssektorn, följt av fastighets- och konsumentvarubolag. Andelen High Yield-obligationer uppgår till cirka 75% medan resten av portföljen består av efterställda obligationer med Investment Grade-rating samt kassa. Durationen är drygt ett år och den genomsnittliga löptiden ligger på tre år. Då fonden fortfarande är i en uppbyggnadsfas kan ovanstående fördelningar komma att förändras.

Vi har för närvarande cirka 115 MSEK i förvaltat kapital och vill tacka våra kunder för det förtroende som ni visat oss i samband med fondstarten.

Fonden finns tillgänglig för handel via ett flertal banker och återförsäljare, däribland Avanza, Länsförsäkringar, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Nord Fondkommission, SAVR samt Alpcot.

Hittar du inte fonden hos din bank? Tala med din rådgivare alternativt kontakta oss på Simplicity. Simplicity High Yield tillgängliggörs hos många återförsäljare och banker löpande, vilket innebär att listan uppdateras kontinuerligt.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021