2021-03-19

Simplicity Småbolag Global – Stark start 2021

Börsåret 2021 har trots stigande amerikanska långräntor fått en bra start. Marknadens förhoppningar på såväl vaccinprogram som ekonomiska stimulanser medför fortsatt optimism. Bland Simplicitys aktiefonder har årets uppgång varit mest påtaglig i Simplicity Småbolag Global som från årsskiftet till 2021-03-18 stigit med 17,29%.

Vi ringer upp ansvarig förvaltare Anton Kristiansson via Teams för att stämma av vad som ligger bakom senaste periodens starka uppgång.

Hej Anton, vad ligger till grund för den starka öppningen 2021?
Hej, för det första har marknaderna varit fortsatt optimistiska kring ekonomins återhämtning, precis som under återhämtningen 2020. Centralbankerna har varit fortsatt expansiva i sina kommentarer och i USA har ännu ett enormt stödpaket klubbats igenom. Att vaccinationerna inte genomförts helt smärtfritt hittills är dock inget som verkar ha påverkat marknaderna särskilt mycket, och man har märkt att nyheter om vaccin, restriktioner och smittspridning haft mycket lägre påverkan på börsen sedan årsskiftet. Fokus har i stället riktats mot räntenivåer och inflation. I och med att stimulanserna är så pass stora och att privatpersoner byggt upp ett besparingsberg under pandemin kan man tänka sig att det blir proppen ur när samhällen väl öppnas upp. Därmed skulle också inflationen kunna stiga brant och få centralbankerna att backa från utstakade låga styrräntenivåer och det är också därför vi sett stigande långräntor.

Har de stigande amerikanska långräntorna någon påtaglig effekt för fondens innehav?
Generellt sett är stigande räntor såklart negativt för börsen, särskilt nu när mycket av uppgången har varit motiverad av ökade värderingar tack vare lägre räntenivåer. De bolag som drabbats mest är dock aktier med höga värderingar, många inom tekniksektorn eller tillväxtbolag inom andra områden. För fondens del har vi inte sett något större fall bland innehaven av denna anledning. Tvärtom har fondens många bankaktier stigit med de stigande räntorna. Jag tror dock att räntenivåerna kontra inflationen blir det stora ämnet för hela 2021, och där tron är att innehaven kan fortsätta att utvecklas bra även om inflationen skulle bli högre och räntenivåerna fortsätta stiga. Detta tack vare att bankerna gynnas av ett stigande ränteläge och att värderingarna på fondens innehav är lägre än för marknaden som helhet, särskilt justerat för bolagens lönsamhet.

Vilka är dina tankar om den fortsatta utvecklingen utifrån nuläget och bolagens prestationer?
Jag har varit positivt överraskad över hur bra bolagens rapporter varit generellt sedan pandemin bröt ut. För väldigt många av våra innehav har man snarare sett en positiv effekt, till exempel för våra lastbilstransportörer eller förpackningsproducenter som gynnats av ökad e-handel. De som gynnats av pandemin kommer enligt min uppfattning att bibehålla en stor del av den ökade försäljningen även när pandemin är över tack vare att ändrade beteenden kommer att finnas kvar efter pandemin. Med tanke på stimulanser och köpkraft hos konsumenter så finns det fantastiska möjligheter för alla bolag att prestera bra framöver.

Vilka innehav är du särskilt nöjd med och som har bidragit till den positiva utvecklingen?
Förutom att vi kom in med hyfsad tajming i banksektorn så är jag nöjd med att många av konsumentbolagen gått bra. Den amerikanska skoproducenten Deckers, som vi haft i fonden sedan start, har varit ett av de innehav som gått bäst tack vare fortsatt tillväxt. Värt att nämna är innehavet i svenska Thule som rapporterat väldigt bra. I Asien har China Lesso, en producent av byggnadsmaterial, varit bland de bättre innehaven och är ett av flertalet aktier i fonden med koppling till byggindustri.

Hur är fonden positionerad just nu?
Den har en spännande mix med en blandning av både cykliska och stabila bolag. Bland de cykliska bolagen har vi många nordamerikanska banker, förpackningsproducenter, logistikbolag och byggrelaterade bolag. Bland de stabila bolagen har vi främst konsumentbolag som till exempel Axfood. Många innehav kan ses som pandemivinnare såsom Thule och den japanska hemmafixkedjan Komeri.

Inflationens påverkan på bolagens resultat – en vågdelare!
Just nu är de största riskerna som nämns stigande räntenivåer och höga värderingar. Jag tycker inte att värderingarna är höga för marknaden som helhet, även om vissa mer hypade bolag driver upp värderingarna totalt sett. Vi finner många intressanta bolag med låga värderingar, särskilt bland konsumentbolagen.

En risk som jag förutspår kommer att få allt större fokus framöver är inflationens påverkan på bolagens försäljning kontra kostnaderna. Inflation på kostnadssidan innebär negativ påverkan, exempelvis prisökningar på tunga poster som råmaterial eller transport, och kan slå hårt mot bolag som inte lyckas justera prisbilden i sin försäljning. För andra bolag skulle inflationen kunna vara av motsatsen och medföra positiva effekter. Jag tänker ett scenario där inflationen bidrar till höjda försäljningspriser, men där man lyckats hålla inflationen för kostnadssidan låg. Denna mix kommer att vara intressant att följa framöver, och jag tror generellt att kvalitetsbolag som vi inriktar oss på har bättre förutsättningar att höja sina priser när det behövs eller bra tillfälle ges.

Stort tack för uttömmande svar Anton!
Tack själva, och trevlig helg!

 

Anton Kristiansson
Ansvarig förvaltare Simplicity Småbolag Global

 

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023