Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Juli 2021

Sommaren är här och de finansiella marknaderna har visat att juli kan vara en spännande månad även den. Coronavirusets deltavariant skapade en viss oro i mitten av juli då spridningen ökat i många länder men samtidigt så är antalet inlagda på intensivvårdsavdelningarna fortsatt lågt i de flesta länder och indikerar att vaccineringen ger effekt. Dock har USAs president Joe Biden övervägt att kräva vaccinering för offentligt anställda samt munskyddstvång. I Storbritannien hade man sin ”Freedom Day” den 19e juli, då samtliga restriktioner hävdes inom landets gränser.  

Kina har stått för majoriteten av nyhetsflödet under månaden, där Kinas president Xi Jiping och hans Kommunistparti gått hårt åt teknologi-, fastighets- och utbildningssektorn. Inom teknologi gick man på bolag som Alibaba och Tencent, främst på grund av de stora mängder data de har samlat in på den kinesiska befolkningen. Kinesiska teknologiaktier listade i USA har haft en nedgång på i snitt –20 % under juli månad. Inom fastighetssektorn har den högt belånade och likviditetsansträngda bostadsutvecklaren Evergrande varit i strålkastarljuset. De kinesiska regulatorerna har kallat till sig inhemska banker då man är orolig för spridningseffekter ifall Evergrande skulle gå mot ruinens brant. Men det var i den privata utbildningssektorn som de styrande i Kina visade mest handlingskraft. Privata utbildningsföretag i Kina får inte längre göra vinst, använda sig av utländska lärare, ta in kapital från utlandet, förvärva konkurrenter eller ha undervisning på helger. Detta resulterade i stora kursfall inom de nämnda sektorerna, men främst inom utbildningssektorn. 

ECB meddelande under sitt möte i juli att de kommer sikta på 2 % inflation i stället för det tidigare målet strax under 2 %. Man meddelade också att man kan tillåta att inflationen överstiger målet under en begränsad tidsperiod, men man går inte lika långt som Fed med ett snittmål på 2 %, och där Fed accepterar längre perioder av högre inflation. Vid Feds möte i slutet av juli behöll man räntan på 0,00-0,25 %, man ändrade inte heller på sina tillgångsköp och anser fortfarande att inflationstrycket är tillfälligt. 

Statistiken för BNP-utvecklingen för det andra kvartalet var fortsatt stark. I USA kom den in på 6,5 % i årstakt, vilket var lägre än konsensusförväntningarna om 8,5 %. Svensk BNP ökade med 0,9 % under det andra kvartalet efter en svag inledning. Inom eurozonen ökade det andra kvartalets BNP med 2,0 %, jämfört med förväntningarna om 1,5%. 

Kreditmarknaden har haft en relativt lugn period och kreditspreadarna handlades sidledes under månaden. Rapportsäsongen för det andra kvartalet är i full gång och merparten av de bolag som rapporterat har redovisat bra rapporter i förhållande till de ställda förväntningarna. Aktiviteten i primärmarknaden har varit låg och många bolag befinner sig i så kallade ”tysta perioder” inför sina kvartalsrapporter. Simplicity deltog i emissioner i IT-bolaget Crayon Group, logistik- och datacenterbolaget Bulk Industrier samt det brittiska e-handelsbolaget Very Group.  

Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,05 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick upp med 0,38 %, 0,48 % respektive 0,49 %.   

Simplicity Likviditet

per 2021.07.31
 • Avkastning YTD 0.48%
 • Yield efter avgifter: 0.30-0.40%
 • Ränteduration: 0.16 år
 • Kreditduration: 1.38 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.07.31
 • Avkastning YTD 2.71%
 • Yield efter avgifter: 1.50-1.60%
 • Ränteduration: 1.10 år
 • Kreditduration: 3.17 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2021.07.31
 • Avkastning YTD 3.44%
 • Yield efter avgifter: 1.80-1.90%
 • Ränteduration: 1.62 år
 • Kreditduration: 3.45 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2021.07.31
 • Avkastning YTD 4.87%
 • Yield efter avgifter: 2.90-3.00 %
 • Ränteduration: 1.62 år
 • Kreditduration: 3.45 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023