Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Oktober 2021

Nyhetsflödet under oktober kom i stor utsträckning att handla om samma teman som var aktuella under september, det vill säga stigande inflation, stigande räntor, amerikansk politik och problemen i den kinesiska fastighetssektorn.  

Den inflationsstatistik som offentliggjordes under månaden fortsatte visa på höga nominella ökningstal. En stor del av uppgången kan dock förklaras av tillfälliga effekter från bland annat stigande energipriser som förväntas avta i takt med att jämförelsesiffrorna förändras. De långa obligationsräntorna fortsatte stiga och handlades under månaden på de hösta nivåerna sedan i våras. Marknaden tog dock detta med större ro än under våren då de stigande räntorna den gången medförde sjunkande börskurser. I USA tog politikerna små steg mot en uppgörelse kring de reformagenda som president Biden gick till val på men flera viktiga delar i paketet har fått strykas och det saknas fortfarande finansiering för flera av de stora satsningarna.

I Kina fortsatte turerna kring den skuldtyngda fastighetsutvecklaren Evergrande som kämpar febrilt för att lösa sina finansiella problem. Under månaden misslyckades bolaget med att sälja tillgångar för cirka 2,6 miljarder USD, vilket fick kursen på bolagets aktie som varit börsstoppad i nästan två veckor att falla. Evergrande kunde dock genomföra en räntebetalning på ett obligationslån, vilket innebar att bolaget undvek att hamna i så kallad default och som hade kunnat få konsekvenser för företagets övriga skulder. Problemen i den kinesiska fastighetsmarknaden verkar inte vara begränsade till endast Evergrande, då det rapporterades om att ett antal andra företag som till exempel Fantasia Holdings och Modern Land inte lyckades återbetala obligationer i samband med förfall. 

I USA presenterade Fed sin Beige Book som utgör ett av analysunderlagen inför det kommande Fed-mötet. Rapporten visade bland annat på en viss avmattning i tillväxten på grund av fortsatta logistikproblem och brist på arbetskraft vilket i sin tur drivit på kostnads- och löneökningar. De flesta bolag verkar dock ha kunnat föra vidare sina ökade kostnader till sina kunder. Sammanfattningsvis befäste rapporten prognosen om att Fed kommer annonsera en minskning av sina tillgångsköp i samband med sitt räntemöte den 3 november. Detta underströks även av Fed-chefen Jerome Powell som under ett tal deklarerade att han tycker att det är dags att minska köpen, men för tidigt för att höja räntan. 

Den europeiska centralbanken ECB lämnade sin styrränta oförändrad och upprepade att de har för avsikt att fortsätta köpa obligationer i en något lägre takt än tidigare. ECB:s chef, Christine Lagarde, sade också att hon förväntar sig att det högre inflationstryck som råder nu kommer avta under 2022 och att de räntehöjningar som för närvarande diskonteras av marknaden inte är i linje med ECB:s prognoser. 

I kreditmarknaden fortsatte den volatila utvecklingen och kreditspreadarna steg något i såväl Investment Grade- som High Yield-segmenten. Marknaden återhämtade sig dock något mot slutet av månaden då majoriteten av de rapporter som publicerades överträffade marknadens förväntningar. Heimstaden AB och Heimstaden Bostad gav ut nya obligationer som en del av finansieringen av det stora förvärvet av fastigheter från Akelius. Pumpservicebolaget Lakers Groups obligationer steg efter att företaget sålts till investmentbolaget Vestum Group. Medicinteknikbolaget Elekta fick sin första officiella kreditrating, då de erhöll betyget BBB- från S&P vilket fick kursen på bolagets obligationer att stiga. Fastighetsbolaget Balder meddelade att de kommer lägga ett budpliktsbud på det norska bolaget Entra, vilket fick S&P att sänka sina utsikter för Balders kreditbetyg till negativa. Bolaget meddelade dock att de står fast vid sitt åtagande om att behålla sin BBB-rating och att de önskar att Entra skall fortsätta vara ett noterat bolag. Balders huvudägare Erik Selin var också inblandad i en annan stor affär då han köpte 25 % aktierna i Hedin Bil för 3,6 miljarder kronor genom en riktad nyemission. Nordax Bank meddelade att de kommer fullfölja budet på Bank Norwegian och som ett led i finansieringen av affären gav både ägarbolaget Cidron Romanov och Nordax ut nya obligationer. Vi deltog i båda emissionerna vilka bidrog positivt till utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer och Simplicity High Yield. Emissionsaktiviteten var förhållandevis hög och utöver Nordax deltog vi i emissioner i bland andra Vestum Group, Allmänna Brand och Infront. 

Fonderna hade en blandad utveckling under månaden, där Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Likviditet sjönk med 0,07% respektive 0,03%. Simplicity Global Corporate bond gick ned med 0,26% medan Simplicity High Yield steg med 0,33%. 

Simplicity Likviditet

per 2021.10.31
 • Avkastning YTD 0,62%
 • Yield efter avgifter: 0.20-0.30%
 • Ränteduration: 0.19 år
 • Kreditduration: 1.32 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.10.31
 • Avkastning YTD 3,23%
 • Yield efter avgifter: 1.70-1.80%
 • Ränteduration: 1.19 år
 • Kreditduration: 3.38 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2021.10.31
 • Avkastning YTD 3,59%
 • Yield efter avgifter: 2.10-2.20%
 • Ränteduration: 1.98 år
 • Kreditduration: 3.55 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2021.10.31
 • Avkastning YTD 6.33%
 • Yield efter avgifter: 3.50-3.60 %
 • Ränteduration: 1.55 år
 • Kreditduration: 3.49 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023