Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar november 2020

November blev en mycket händelserik månad inom många olika områden. Det amerikanska presidentvalet blev som befarat en ganska stökig historia där det dröjde ett antal dagar innan det kunde konstateras att Joe Biden blivit vald till ny president. Den avgående presidenten, Donald Trump, har fortfarande inte erkänt sig besegrad utan fortsätter hävda valfusk, dock utan att ha kunnat presentera några bevis för att detta skall ha skett. Trumps inställning har försvårat maktöverlämnandet men Joe Biden har trots det börjat formera sin regering där strategin verkar vara att satsa på etablerade och erfarna personer som till exempel den tidigare Fed-chefen, Janet Yellen, som verkar bli ny finansminister.

Under månaden kom det positiva nyheter från ett antal läkemedelstillverkare om att ett vaccin mot Covid-19 är på väg att färdigställas. Allt mer tyder nu på att vaccinationer skall kunna inledas på bred front inom kort vilket tagits emot positivt av marknaderna. När det gäller smittspridningen så fortsätter den öka även om vissa tendenser till förbättringar kan ses efter att omfattande restriktioner införts i framförallt Europa. Det verkar också som att de åtgärder som införts under hösten utformats på ett sätt som inte skapat den typ av störningar i ekonomierna som vi såg i våras. Sammanfattningsvis tolkades merparten av nyhetsflödet positivt vilket ledde till ökad riskvilja och stigande priser på såväl aktier som företagsobligationer.

I USA blev Feds räntebesked odramatiskt då inga policyförändringar annonserades. Detta var i enlighet med förväntningarna givet att mötet ägde rum dagarna efter det amerikanska valet. Fed-chefen, Jerome Powell, angav dock att Fed diskuterar parametrarna för sina tillgångsköp vilket innebär att det kan komma förändringar i samband med mötet i december.

Riksbanken utökade sitt tillgångsköpsprogram med 200 miljarder kronor till totalt 700 miljarder kronor samtidigt som programmet förlängdes till den 31 december 2021. Riksbanken meddelade även att de kommer utveckla köpen av företagsobligationer genom att, i tillägg till bilaterala köp, även erbjuda sig att köpa fördefinierade obligationer via så kallade omvända auktionsförfaranden. Vid den första auktionen som kommer äga rum den 2 december erbjuder sig Riksbanken att köpa tio olika obligationer utgivna av fem olika bolag inom fastighets- och industribranschen. Dessa köp bedöms dock få begränsad inverkan på marknaden då det är obligationer där likviditeten är god redan i utgångsläget. Till och med den 27 november hade Riksbanken köpt företagsobligationer för ett sammanlagt belopp om två miljarder kronor.

Kreditmarknaden hade en stark utveckling under månaden till följd av den ökade optimismen i marknaden och som en effekt av att de flesta företag redovisat resultat som varit i linje med eller bättre än förväntningarna [även om de i många fall är lägre än under 2019].

Bilia meddelade under månaden att Volvo Cars sagt upp Bilias avtal avseende nybilsförsäljning i Sverige och Norge vilket innebär att de inte kommer få sälja några nya Volvo-bilar från och med 2022. Beslutet är givetvis negativt för Bilia och priserna på bolagets obligationer sjönk när nyheten offentliggjordes. Simplicity har enbart ett mindre innehav av Biliaobligationer i Simplicity Företagsobligationer och påverkades därmed endast i begränsad omfattning av detta.

I fastighetsmarknaden blossade en budstrid upp i det norska fastighetsbolaget Entra efter att både SBB och Castellum lagt bud på bolaget. Det återstår att se hur det hela utvecklas men Castellum har skaffat sig ett visst övertag då de förvärvat drygt åtta procent av kapitalet i Entra från norska staten. Castellums bud är också högre än SBB:s men består av en kombination av aktier och kontanter medan SBB:s bud är ett rent kontantbud.

Efter en avvaktande inledning av månaden ökade aktiviteten i primärmarknaden i takt med att sentimentet blev allt bättre. Simplicity var bland annat med i emissioner i industribolaget Epiroc, skogsföretaget Stora Enso och e-handelsbolaget Desenio. Under månaden sålde vi det innehav av aktier i SAS som vi tilldelades i samband med att bolagets rekapitaliseringsprocess genomfördes.
Simplicity Likviditet steg med 0,19 procent under månaden och bland de positiva bidragsgivarna fanns bland annat Resurs Bank, Castellum och Balder.
Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gynnades bland annat av en stark utveckling för efterställda bank- och fastighetsobligationer och steg med 0,95 procent, 2,29 procent respektive 1,58 procent.

Förvaltarna sammanfattar månaden

Fabian Dahl och Henrik Tingstorp sammanfattar månaden.

Simplicity Likviditet

per 2020.11.30
 • Avkastning YTD 0.52%
 • Yield efter avgifter: 0.40-0.50%
 • Ränteduration: 0.18 år
 • Kreditduration: 1.17 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2020.11.30
 • Avkastning YTD –0.74%
 • Yield efter avgifter: 2.50-2.60%
 • Ränteduration: 1.15 år
 • Kreditduration: 3.14 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2020.11.30
 • Avkastning YTD –0.67%
 • Yield efter avgifter: 3.00-3.10%
 • Ränteduration: 2.67 år
 • Kreditduration: 3.64 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2020.11.30
 • Avkastning YTD 3.43%
 • Yield efter avgifter: 3.60-3.10 %
 • Ränteduration: 1.39 år
 • Kreditduration: 3.47 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023