2020-03-01

Aktiebrev Februari 2020

Under månaden har nomineringar tillkännagivits inför Morningstar Fund Awards 2020, glädjande är att vår fond Simplicity Norden återigen är nominerad i kategorin Best Nordic Equity Fund, en utmärkelse vi fick ta emot 2019. Läs mer här.

I de utdelande andelsklasser i Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Företagsobligationer samt Simplicity Global Corporate Bond har utdelningen nu fastställts till den 24 april, mer information om bland annat storlek på utdelningarna finns på www.simplicity.se.

Kommentarer från förvaltarna
Samtliga internationella börser sjönk under månaden och står nu på minus för året. Samtidigt sjönk även räntorna på statsobligationer då investerare sökte sig till säkra tillgångar. Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte att dämpa eventuella ekonomiska effekter av viruset. Efter nyheter om att viruset spridit sig till bland annat Iran och Italien tog dock pessimismen fart igen med stora börsfall som följd. Under månaden tvingades ett antal stora företag, bland annat Apple och Microsoft, vinstvarna med hänvisning till störningar i produktion och logistikkedjor. Även om det fortfarande är för tidigt att förutspå de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet står det klart att den globala BNP-utvecklingen kommer påverkas negativt. I vilken omfattning avgörs dock av hur bred den geografiska spridningen blir samt hur lång tid det tar innan smittspridningen avtar.

Simplicity Norden
Nedgången var bred över samtliga sektorer men konsumentbolag och transportbolag drabbades hårdast. På bolagsnivå var rapporterna för de nordiska bolagen under månaden trots allt överlag positiva och fastighetssektorn var en av de bäst presterande tack vare positiv rapportering samt en mindre påverkan av virusoron. Fonden fick bland annat positivt bidrag från Wihlborgs som tack vare förbättrad nettouthyrning höjde utdelningen med 20 procent. Även Balder steg på en sjunkande börs. De mer defensiva sektorerna hälsovård och telekombolag var även de mindre påverkade av den dystra månadsavslutningen och fonden gynnades av innehaven i danska Coloplast samt telekomoperatörerna Elisa och Tele2. Månadens förändringar i portföljen bestod i fortsatt ökning av vikten i banker genom köp av Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank och Handelsbanken. Sektorn utgör numera strax under 20 procent av fondens innehav. Positionerna i mer cykliska industribolag reducerades som motvikt och bland annat Atlas Copco viktades ner och SKF lämnades i sin helhet. Även konsumentbolagen minskade genom att ICA viktades ner och AAK lämnade portföljen.

Simplicity Sverige
Storbankerna hade, till skillnad från konsumentbolagen, en relativt bra månad och bidrog positivt till fonden. Swedbank och SEB fortsatte upp efter positiva rapporter i slutet av januari, samtidigt som Nordea och Handelsbanken steg av samma anledning under februari. Byggbolagen, som fonden har relativt hög vikt i, presterade som grupp i linje med börsen men Peab avslutade månaden med i stort sett oförändrad kurs via rapporten som var bättre än väntat. Liksom för Simplicity Norden bidrog fastighetsbolagen positivt relativt marknaden med Wihlborgs i topp. Negativa bidragsgivare var konsumentinriktade H&M, ICA och Cloetta. H&M är ett av bolagen på börsen som drabbats direkt av coronaviruset då drygt hälften av bolagets 520 butiker i Kina fått hålla stängt. Månadens mest betydande förändringar i portföljen bestod i att vikten i verkstadsbolagen reducerades då Assa Abloy, SKF och Epiroc lämnade portföljen. Fondens positioner i bank ökades kraftigt och fondens tre största innehav utgörs nu av storbankerna Swedbank, SEB och Nordea. Konsumentbolagen viktades generellt ned, bland annat H&M, tillsammans med dagligvarubolagen ICA och Cloetta.

Simplicity Småbolag Sverige
Månaden präglades av rapportperioden och avkastningen bland innehaven var förhållandevis spretig. Medicinteknikbolaget Arjo steg kraftigt efter rapport som visade på fortsatt organisk tillväxt och gladde marknaden med höjd utdelning. Fonden har relativt hög vikt i bolaget och aktien var fondens bästa under månaden. Även innehaven i Loomis, Fortnox, Medicover och Medcap bidrog starkt där samtliga steg mellan 8 och 11 procent. Dagligvarubolagen underpresterade generellt då ICA, Axfood, Cloetta och Scandi Standard värderades ner. Gällande förändringarna i portföljen fortsatte minskningen av vikten i fastighetssektorn något när Klövern lämnade portföljen och istället ökades positionerna i industri genom köp av Indutrade och Munters.

Simplicity Småbolag Global
Med tanke på coronavirusets epicentrum och utveckling i Kina är det mindre överraskande att de asiatiska innehaven utvecklades sämst under månaden. Även fondens amerikanska resebolag Allegiant Travel och Skywest föll brant med virusets spridning. Till detta kom även rapportbesvikelser för nätverkstjänstbolaget Service Stream (Australien) och finansbolaget NMI Holding (USA) som bjöd på förhållandevis branta fall. Precis som för aktiemarknaderna generellt var det fastighetsbolag via brittiska Safestore, hälsovård via amerikanska Amedisys och telekom via kanadensiska Cogeco Communications som presterade bäst i fonden under månaden. Förändringarna i portföljen bestod i att vikten i finansbolag fortsatte öka genom köp i de amerikanska bolagen Lakeland Bancorp och Federated Hermes samt i österrikiska Bawag. Det japanska ingenjörsbolaget Meitec lämnades i början av månaden och ersattes av Comsys, ett servicebolag inom infrastruktur för telekom och elektricitet.

Simplicity Kina
Fonden presterade klart bättre än jämförelseindex under månaden tack vare både högre vikt i hälsovårdssektorn samt att flera av fondens aktieval avkastade bra. Här kan särskilt solcellspanelsbolaget Xinyi Solar lyftas fram efter bolagets höjda riktkurs under månaden. Förändringarna i portföljen var relativt få och små. Vikten i Greentown Service Group och Xinyo Solar ökades något medan fondens kassahållning minskades.

Vi vill också flagga för att detta är sista månadsutskicket som inkluderar Simplicity Kina, fonden kommer under mars månad att fusioneras in i Simplicity Småbolag Global.

Simplicity Norden
Månad: -8,1 %
YTD: -5,7 %

Simplicity Sverige
Månad: -8,6 %
YTD: -6,2 %

Simplicity Småbolag Sverige
Månad: -8,7 %
YTD: -6,7 %

Simplicity Småbolag Global
Månad: -10,3 %
YTD: -7,7 %

Simplicity Kina
Månad: 3,5 %
YTD: 2,4 %

Fullständiga månadsrapporter för våra aktiefonder: Aktiefonder Februari 2020(pdf) 

Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport Februari 2020

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023