1 februari

Aktiebrev Januari 2020

Investeringsåret 2020 inleddes med ökade geopolitiska spänningar mellan USA och Iran, något de globala aktiemarknaderna reagerade milt på, men därefter kom utbrottet av Coronaepidemin i världens näst största ekonomi Kina vilket medförde större oro på aktiemarknaderna utifrån hotet om försämrad tillväxt. Utvecklingen står i fortsatt stort fokus och mycket positivt var att handelskonflikten mellan USA och Kina efter snart två års kamp gick in i ett nytt skede när Fas-1-avtalet undertecknades och det med överenskommelser om bland annat ömsesidiga valutaregleringar, ökad import av amerikanska varor och utökat skydd av immateriella rättigheter.

Simplicity Norden
Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under januari efter positiva bidrag från stabilare bolag såsom fastighetsbolagen Castellum, Entra och Balder, telekombolagen Tele2 och finska Elisa, samt Investor och norska Gjensidige Försikring. Materialsektorn var återigen den svagaste sektorn under månaden men fonden har där en relativt låg vikt. Flera materialproducenter värderades ner på farhågor om att Coronaviruset, kommer få en negativ påverkan på investeringar och global handel då Kina är världens största användare av råmaterial. Värt att uppmärksamma är rapporten från Gjensidige Försikring (drygt 3 % av fonden) som rapporterade ett resultat som överträffade förväntningarna och där bolaget dessutom beslutade om en välkommen extrautdelning. Månadens förändringar i portföljen bestod i att Telenor viktades ner och det danska försäkringsbolaget TopDanmark lämnades i sin helhet. Vikten i banker ökade från låga nivåer genom köp av bland annat Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken. Det norska konsumentbolaget Orkla viktades upp tillsammans med det nya danska innehavet i transportbolaget DSV Panalpina. Bolaget har haft en imponerande utveckling mot att bli ett mer komplett logistikbolag inom väg-, luft- och sjötransporter.

Simplicity Sverige
Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under januari. Fastighets- och telekombolagen var starkt positivt bidragande genom framförallt innehaven i Nyfosa, Wallenstam och Tele2. Även fondens relativt höga vikt i byggsektorn genererade positiva bidrag. Innehaven Skanska, NCC och Peab gynnades av generellt optimistiska analyser för sektorn tillsammans med en stabilare svensk bostadsmarknad. Månadens mest betydande enskilda förändringar i portföljen bestod i att fonden lämnade Electrolux efter att bolaget ännu en gång rapporterat om betydande engångskostnader. Vikten i bankaktier ökades från låga nivåer där vikten i de fyra storbankerna nu uppgår till sammanlagt 6%.

Simplicity Småbolag Sverige
Fonden öppnade det nya året med en bättre utveckling än jämförelseindex. Noterbart var att hela 13 av fondens innehav hade en avkastning överstigande +10 % under månaden. Stora bidragsgivare var ÅF Pöyry, Nyfosa och Vitec. Månadens portföljraket Pricer (0,4% av fonden) steg brant efter nyheten att en av Nordamerikas största elektronikkedjor, BestBuy, givit bolaget en stororder. De byggrelaterade aktierna bidrog positivt där Skanska, NCC, JM och Peab överträffade index. Fastighetsbolagen, vilka fortsatt är underviktade i fonden, bidrog generellt också positivt medan materialsektorn underpresterade även bland småbolagen. Fonden fortsatte minska vikten i fastighetssektorn till fördel för industribolag. Balder, Hemfosa och Diös lämnades samtidigt som vikten ökades i Securitas som nu är fondens största innehav. Positionerna ökades även i Lifco och Hexpol.

Simplicity Småbolag Global
Fonden utvecklades positivt under januari och slog sitt index. Innehaven presterade generellt väl både relativt geografisk marknad och sektorer. Två IT-bolag, indiska WNS Holdings och amerikanska Progress Software, visade stora framsteg i sina kvartalsrapporter och de båda bolagens resultat toppade estimaten. Läkemedelsproducenten YiChang HEC ChangJiang Pharma bidrog till avkastningen i Kina, medan den belgiska monitor- & projektorproducenten Barco och det italienska tjänstebolaget inom luftnavigering Enav visade vägen i Europa. Fonden lämnade gamla goda trotjänare som Herman Miller, AfreecaTV och ICF International och tog istället in amerikanska finansbolagen som Hercules Capital, BancorpSouth Bank och NMI Holdings.

Simplicity Kina
Fonden inledde 2020 med att överträffa jämförelseindex under januari. En generell stark öppning av månaden grundat på det avväpnande fas-1-avtalet med USA, men där ovan nämnda oro för coronavirusets inverkan var påtaglig under den senare delen av januari. Fondens innehav avkastade mycket väl över flera sektorer och China Lesso låg återigen i topp avkastningsmässigt efter att Citigroup höjt riktkursen samt uttalat förhoppning om höjd utdelning framöver. Flera analytiker var under månaden aktivt positiva till konsumentbolag inom idrottskläder och attiraljer motiverade av en ökande lokal konsumtion. Fondens båda bolag Li Ning och Anta Sports Products steg vilket också bidrog till att fonden överträffade index med marginal. Största förändringarna bestod i att fonden lämnade Alibaba i sin helhet och tog som nytt innehav in fondens enda bankaktie Postal Savings Bank.

Simplicity Norden
Månad: 2,6%
YTD: 2,6%

Simplicity Sverige
Månad: 2,5%
YTD: 2,5%

Simplicity Småbolag Sverige
Månad: 2,2%
YTD: 2,2%

Simplicity Småbolag Global
Månad: 2,9%
YTD: 2,9%

Simplicity Kina
Månad: -1,1%
YTD: -1,1%

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023