1 april

Aktiebrev Mars 2020

Vi lämnar nu mars månad, och det första kvartalet bakom oss. En tid som på många sätt varit extrem och händelserik med mycket turbulens som följd.
Nedan kan ni i vanlig ordning läsa om våra aktiefonder och kommentarer från förvaltarna.

Kommentarer från förvaltarna
Coronavirusets framfart som medfört global social distansering har sänt en chockvåg genom ekonomierna världen över och har resulterat i att konsumtionen näst intill kollapsat. För att möta den kraftiga nedgången i efterfrågan tvingas företagen nu permittera eller drastiskt minska personalstyrkan vilket leder till än mer omfattande negativa konsekvenser för den globala ekonomiska aktiviteten och vi står inför en kraftig global recession. För att lindra effekterna av krisen, och förhoppningsvis kunna åstadkomma en snabb återhämtning, har regeringar runt om i världen lanserat mycket stora finansiella stödpaket men det är alltför tidigt att i dagsläget prognosticera vidden av krisens effekter samt påverkan på aktiebolagen. Klart är dock att volatiliteten på extremt kort tid har stigit till nivåer senast sedda under finanskrisen 2008.

Simplicity Norden
Börsnedgången på de nordiska börserna var omfattande under månaden, men där portföljen höll emot och nedgången var klart mindre än för marknaden i stort. Coronakrisen har medfört en markant ökad efterfrågan på livsmedel på grund av hamstring av torrvaror, konserver och toalettpapper och fondens övervikt i ICA, Axfood, Orkla och Essity bidrog positivt. Även hälsovårdsbolagen stod emot i det branta fallet och särskilt innehaven i Coloplast, Novo Nordisk och Getinge utmärkte sig positivt. Fonden gynnades generellt även av sin höga vikt i stabila kvalitetsbolag såsom den finska hisstillverkaren Kone. Bolaget har länge satsat på att bygga upp återkommande intäkter i form av service, vilket är en strategi som faller väl ut och aktien steg under månaden. Fastighetsbolagen, som brukar stå stabilt i bistrare börsklimat, värderades ner kraftigt under månaden och bidrog negativt till avkastningen främst genom innehaven i Castellum och Entra Eiendom (NOR). De konjunkturberoende fastighetsbolagen har genom uthyrning en hög exponering mot krisande butiker och besöksnäring och förväntas nu nå sämre utsikter för refinansiering på obligationsmarknaden. I spåren av de stora börsnedgångarna och de försämrade konjunkturutsikterna har banker viktats ner kraftigt i portföljen och Swedbank har lämnats i sin helhet. Även cykliska verkstadsbolag har viktats ner, exempelvis Volvo, eller till och med lämnats helt som exempelvis Atlas Copco och ABB. Fonden har istället ökat vikten i de hälsovårdsrelaterade bolagen Novo Nordisk (DK), Coloplats (DK), Essity och Getinge samt i stabilare bolag särskilt lämpade för dagens högvolatila marknadsläge i form av Elisa (FIN), Tele2, Axfood, Orkla (NOR), ICA och Kone (FIN).

Simplicity Sverige
Även Simplicity Sverige påverkades tydligt av börsfallet, men nedgången var klart mindre än marknaden i stort. Aktiviteten i portföljen var hög under månaden och innehaven ICA, Axfood och Essity bidrog även här med positiv avkastning tillsammans med Holmen. Skogsbolaget, var trots sin cykliska verksamhet, en stabil aktie drivet av stora reala tillgångar, låg skuldsättning och dito värdering. Även medicinteknikbolaget Arjo räknades till ett av fondens bästa innehav med upprepade köprekommendationer under månaden och svagt positiv avkastning. Fonden har under det inledande kvartalet haft en övervikt i byggrelaterade bolag som Skanska, Instalco och Peab. Dessa bolag har inte utvecklats lika väl i det negativa börsklimatet varför fonden reducerade positionerna generellt i sektorn och där JM samt NCC lämnades i sin helhet. Även cykliska bolag minskades över linjen i fonden bland annat via reducering av innehaven i Volvo och Nibe. Vidare viktades banksektorn generellt ner kraftigt. Fonden ökade istället vikten i kvalitetsbolag med stabil försäljning såsom Axfood, ICA, Essity, AAK, Tele2, Telia och hälsovårdsbolagen Astra Zeneca och Getinge.

Simplicity Småbolag Sverige
Fonden påverkades av den tydliga marknadsnedgången, men gynnades av sin höga andel stabila konsumentbolag som Axfood, ICA och AAK. Övervikten i bygg- och industribolag bidrog negativt till avkastningen genom att både Skanska, som tvingades att pausa några pågående projekt till följd av coronaspridningen, och Peab sjönk mer än marknaden. Peab lämnades helt under senare delen av månaden medan branschkollegorna NCC och JM viktades ner. Konsultbolaget Sweco var ett av fondens glädjeämnen då det stod emot förhållandevis väl. Företaget förutspås att bli mindre drabbat av krisen tack vare en hög grad av digitaliserad verksamhet som ger bolagets konsulter bra förutsättningar för att arbeta på distans. Medicinteknikbolaget Arjo var en av fondens bästa investeringar under månaden och hälsovårdsbolagen är i allmänhet den sektorn som klarat krisen bäst hittills på börsen. Fonden har under mars ökat sektorvikten genom ytterligare köp av både Arjo och Getinge som har blivit fondens näst största innehav efter Axfood. Med mycket hög aktivitet i portföljen under månaden så lämnades tidigt innehaven helt i Pandox och Scandic Hotels och där bland andra Nibe, Nobia och MIPS viktades ner. Detta till förmån för ökade positioner i mer motståndskraftiga aktierna AAK, Axfood, Tele2 och Bygghemma.

Simplicity Småbolag Global
Vi såg en tydlig global nedgång under månaden. Globala småbolagsaktier visade upp ett liknande mönster som de i Norden och Sverige det vill säga en bättre utveckling för dagligvaru- och hälsovårdsbolag och sämre för cykliska industri-, finans- och konsumentbolag. För fondens del hörde dagligvarukedjorna Axfood, Sheng Siong Group (SGP) och Sugi Holdings (JPN) till de bästa innehaven under månaden. Även flera av IT-bolagen klarade sig relativt bra däribland Progress Software (USA), SPS Commerce (USA) och TIS Inc (JPN). På den negativa sidan hade fonden flera bolag som direkt drabbades av coronakrisen, exempelvis flygledarbolaget Enav Spa (ITA), de amerikanska flygbolagen Allegiant Travel och SkyWest samt restaurangkedjan Denny’s (USA). Fonden hade dessutom en hög andel amerikanska finansbolag som utvecklades negativt och som reducerades kraftigt tillsammans med ovan nämnda flygbolag som lämnades i sin helhet. Fonden ökade istället sin vikt i lågt värderade industribolag som Fed Signal Corp (USA) och Morgan Sindall Group (UK), samt hälsovårdsbolagen Tecan Group (SCH) och Ship Healthcare (JPN). Även IT-säkerhetsbolaget Qualys (USA) togs in i portföljen igen.

Simplicity Norden
Månad: -9,5%
YTD: -14,6%

Simplicity Sverige
Månad: -12,6%
YTD: -18,0%

Simplicity Småbolag Sverige
Månad: -19,4%
YTD: -24,8%

Simplicity Småbolag Global
Månad: -20,3%
YTD: -26,4%

Fullständiga månadsrapporter för våra aktiefonder: Aktiefonder Mars 2020(pdf)
Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport Mars 2020
Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023