2017-09-01

Lägesrapport augusti

Kreditmarknaden stod stark under augusti när andra tillgångsslag föll. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport.

Stabil kreditmarknad i volatil omvärld
Nyhetsflödet under augusti kom att domineras av den politiska utvecklingen i världen. Förhållandet mellan Nordkorea och resten av världen har blivit allt mer spänt då landet genomfört ett antal robotuppskjutningar. USA drabbades av en mycket kraftig orkan, vilken orsakade stora materiella skador och även ledde till ett antal dödsfall. I Sverige avgick moderatledaren Anna Kinberg Batra samtidigt som den rödgröna regeringen plågats av sviterna efter skandalen kring Transportstyrelsen. Den höjda geopolitiska risken ledde till högre volatilitet och sjunkande börskurser. Dollarn fortsatte försvagas vilket kan skapa problem på sikt för den exportberoende, svenska industrin. Räntemarknaden utvecklades i olika riktning med sjunkande räntor i USA och Eurozonen medan de långa, svenska obligationsräntorna steg förhållandevis kraftigt, efter att den svenska inflationen visat sig vara höge än marknadens förväntningar.

I USA träffades världens centralbankirer på Federal Reservs årliga konferens i Jackson Hole. Varken Fedchefen, Janet Yellen eller hennes motsvarighet på ECB, Mario Draghi gav dock några signaler om den kommande tidens penningpolitik. Det faktum att ingen av dem heller kommenterade de sänkta förväntningarna på räntehöjningar i USA eller den starka euron tolkades av marknaden som en tyst accept på marknadens förväntningar. Detta ledde till en ytterligare försvagning av dollarn mot euron. De flesta bedömare räknar inte med någon höjning från Fed i september men att det kommer ytterligare signaler om hur och när minskningen av centralbankens balansräkning kommer ske. Även i Europa väntar marknaden på information om en avtrappning av ECB:s tillgångsköpsprogram. Det återstår dock att se om vi får någon vägledning redan i september eller om det dröjer till oktober.

Fondernas utveckling
På aktiesidan var det Simplicitys tillväxtmarknadsfonder som uppvisade den starkaste utvecklingen under augusti. Bäst utveckling hade Simplicity Kina som steg med 1,3 %. Under månaden släpptes positiv makrostatistik som bland annat visade att BNP-tillväxten för det andra kvartalet uppgick till 6,9 % och att försäljningen av fastigheter steg mer än förväntat under juni. Det var följaktligen också fastighetsaktier som bidrog mest till fondens avkastning då fonden har en hög exponering mot sektorn. På den negativa fronten gick Simplicity Europa ned mest. Detta förklarades bland annat av innehaven Danske Bank och G4S som föll på svaga rapporter. Fonderna Simplicity Norden, Sverige, Småbolag Sverige och Europa har haft en liten övervikt i cykliska bolag. Denna typ av bolag har en tendens att falla mer än marknaden under svaga perioder på börsen. Detta har bidragit till att fonderna tappat lite mer än index i den nedåtgående marknaden.

Kreditmarknaden påverkades inte i någon större utsträckning av den ökade volatiliteten på övriga finansiella marknader. Bolagens rapporter för det första halvåret har överlag varit bra och intresset för företagsobligationer har varit fortsatt stort, då många investerare fortsätter söka alternativ till den traditionella räntemarknaden. Trenden med att svenska bolag väljer att skaffa sig ett officiellt kreditbetyg fortsätter och i augusti fick fastighetsbolaget Sagax, kreditbetyget Ba1+ av Moody´s. Detta fick bolagets obligationer att stiga i värde, något som bidrog positivt till avkastningen i samtliga våra fonder. Primärmarknaden kom också igång efter sommaren och vi fick se nyemissoner från bland annat skogsbolaget Rottneros, fastighetsbolaget Balder och den holländska mobiloperatören Lebara.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023