2018-01-03

Lägesrapport december

Små marknadsröresler under årets sista månad
– Efter många turer klubbades den amerikanska skattereformen igenom i kongressen. Beslutet som var en välbehövlig framgång för president Trump, bedöms ge ett positivt bidrag till den amerikanska BNP-utvecklingen under 2018. I Katalonien hölls det nyval till det regionala parlamentet. Valresultatet blev en framgång för separatistpartierna som förespråkar katalansk självständighet och spänningarna mellan Madrid och Barcelona väntas kvarstå. Efter en intensiv höst gick aktiviteten på marknaderna ned under december då många aktörer stängde sina böcker inför årsskiftet. Börserna utvecklades återigen åt olika håll med stigande kurser i USA och sjunkande kurser i Europa. På räntemarknaden steg de långa obligationsräntorna något men rörelserna var förhållandevis små.

Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde sin styrränta med 0,25 procentenheter samtidigt som tillväxtutsikterna för 2018 drogs upp. Räntehöjningen var väntad och medförde inte några större rörelser på marknaderna. Både den europeiska centralbanken, ECB och Riksbanken lämnade sina styrräntor oförändrade.

Fondernas utveckling
De flesta aktiefonderna utvecklades starkt under december. Simplicity Sverige var den enda av Simplicitys aktiefonder som sjönk något. Nedgången om 0,2 % skall dock ställas i relation till fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index som gick ned med 1,3 %. Den starka utvecklingen i förhållande till index förklaras bland annat av att vi undvikit H&M och byggbolagen Skanska, NCC och PEAB som fortsatte ner. Samtidigt gick fondens innehav i Holmen, Scandic Hotels och ABB starkt. Simplicity Sverige, lämnar med sin avkastning på 16,9% under 2017 ett mycket starkt år bakom sig.

Samtliga utlandsfonder steg trots att den svenska kronan stärktes efter att de svenska inflationssiffrorna var starkare än väntat i november. Simplicity Europa slog sitt jämförelseindex, MSCI TR Net Europe med 1,1 procentenheter och gick upp 0,2%. I Indien vann premiärminister Narendra Modis parti, GJP, viktiga delstatsval vilket signalerar fortsatt förtroende för Modi och hans parti. Simplicity Indien steg under månaden med 2,5%.
Den fond som utvecklades bäst under månaden var Simplicity Afrika som steg med 8,8 %, 3,3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex MSCI TR Net EFM Africa Index (SEK).
Sydafrikas valuta, ZAR, steg kraftigt när Cyril Ramaphosa valdes som ny ledare för landets största parti, ANC. Ramaphosa väntas nu ersätta Jacob Zuma som president efter presidentvalet 2019 och han uppskattas av marknaderna då han lovat att bekämpa korruptionen och få fart på landets ekonomi med statens finanser i åtanke.

På bolagsfronten var det stora samtalsämnet Geelys förvärv av Cevians aktier i AB Volvo som annonserades under mellandagarna. Beskedet fick Volvos aktier att sjunka men gav inte någon större påverkan på företagets obligationer. I Simplicity Global Corporate Bond ökade vi våra innehav i amerikanska bolag genom köp av obligationer i bland annat Ford, AT&T och GM. Samtliga räntefonder sjönk något under månaden. Detta förklaras bland annat av att den svenska interbankräntan, tremånaders Stibor, steg från -0,64% till -0,47%. En högre nivå på Stibor bedöms dock bidra positivt till utvecklingen framöver, i form av en ökad förräntningstakt i fonderna. Simplicity Likviditet gick ned med 0,05%, Simplicity Företagsobligationer med 0,09% och Simplicity Global Corporate Bond med 0,07%.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023