2017-10-31

Lägesrapport oktober

Fortsatt god utveckling på de finansiella marknaderna
Den politiska händelseutvecklingen i världen var i fortsatt fokus under oktober. I Japan fick president Shinzo Abes parti ett starkt stöd av väljarna vilket marknaden tolkade som att de senaste årens expansiva penning- och finanspolitik kommer fortsätta. I Kina höll det kinesiska kommunistpartiet sin 19:e partikongress och slutsatserna efter kongressen var att president Xi Jinping stärkt sin maktposition. I Spanien skapade resultatet i folkomröstningen om ett självständigt Katalonien inrikespolitisk oro. Trots den politiska turbulensen höll den positiva stämningen på de finansiella marknaderna i sig och börserna fortsatte stiga. I USA steg de långa obligationsräntorna något medan de europeiska- och svenska räntorna föll efter svagare inflationssiffror och duvaktiga signaler från centralbankerna.

Riksbanken valde som förväntat att lämna reporäntan oförändrad i samband med sitt direktionsmöte. Samtidigt meddelade man att obligationsköpen förlängs till årsskiftet. Ett eventuellt beslut om förlängning av köpen väntas i samband med räntemötet i december. Inte heller ECB gjorde någon förändring av sina styrräntor men förklarade att de har för avsikt att fortsätta med sina tillgångsköp fram till september 2018. Man flaggade även för möjligheten att förlänga köpprogrammet om så bedöms vara nödvändigt. Omfattningen av köpen sänktes dock från 60 till 30 miljarder Euro per månad. I USA väntar marknaden med spänning på vem som kommer utses till ny chef för den amerikanska centralbanken Fed.

Fondernas utveckling
Den positiva trenden för svenska storbolag fortsatte i oktober och bidrog till den goda utvecklingen i Simplicity Sverige. Det var bland annat de starka rapporterna från SCA, Volvo, Sandvik, Tele2 och Holmen som bidrog till fondens avkastning på 3,3 %. I Sverige har fastighetsmarknaden varit i fokus då rapporter om minskad efterfrågan och sjunkande priser på bostadsrätter skapat oro i marknaden och påverkat aktiekurserna för såväl bostadsbyggare som banker negativt. I både Indien och Kina vidtogs olika politiska åtgärder för att få igång utlåningen till de inhemska företagen. I Kina sänkte centralbanken bankernas kapitalkrav vilket hade en positiv effekt på banker och försäkringsbolag. I Indien genomfördes en kapitalinjektion i de statliga bankerna. Indiska aktier steg på bred front under månaden och flera bolag fick höjda riktkurser. Simplicity Indien steg med 6,6 % under oktober och var därmed den aktiefond som uppvisade den starkaste utvecklingen.

Den positiva undertonen i kreditmarknaden kvarstår, vilket bland annat återspeglats genom en fortsatt nedgång i kreditspreadarna . Fastighetssektorn har varit i fokus även i räntemarknaden och medfört sjunkande obligationskurser i bostadsutvecklingsbolagen. Vi har sedan tidigare en låg exponering mot denna typ av företag och under månaden minskades denna ytterligare. Trots att många företag befunnit sig i tysta perioder i samband med sina rapporter för tredje kvartalet, genomfördes en hel del primärmarknadstransaktioner. Vi deltog bland annat i emissioner i medicinteknikbolaget Melin Group, industribolaget Norsk Hydro och den holländska banken, NIBC. Samtliga fonder utvecklades positivt under månaden.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023