24 mars

Lägesrapport räntefonder 24 mars

Det grepp coronavirusets framfart har på de finansiella marknaderna har fortsatt även inledningsvis på denna vecka, även om vi ser en viss återhämtning på aktiemarknaden idag. En blandning av ansträngd likviditet i marknaden tillsammans med utflöden har påverkat inte minst företagsobligationsmarknaden, där vi sett en negativ priskorrigering. I våra fonder har vi klarat av att möta de utflöden som varit, samtidigt som förräntningstakten i fonderna har ökat kraftigt.

Kraftfulla agerande från centralbankerna
Under de pressade marknadsförhållanden som rått för samtliga tillgångsslag de senaste veckorna har centralbankerna agerat kraftfullt med räntesänkningar och besked om stödköpspaket av mycket stora format. För svensk del meddelade Riksbanken den16 och 19 mars att under året utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor innefattande såväl statsobligationer, kommunobligationer, säkerställda obligationer och värdepapper utgivna av icke-finansiella företag. Som nästa steg i det beslutade programmet så har Riksbanken meddelat att man per den 25 mars kommer att köpa säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska institut till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor. Efter vår kommunikation med Riksbanken förväntar vi oss vidare detaljer och operativa insatser riktade mot företagsobligationer i syfte att stabilisera kreditmarknaden och dess likviditet.

På internationell basis informerade ECB den 18 mars om ett gigantiskt tillgångsköpsprogram omfattande obligationsköp om 750 miljarder euro där företagsobligationer ingår. Utöver redan genomförda räntesänkningar så meddelade Fed den 15 mars om ytterligare stödåtgärder om 700 miljarder dollar, detta koordinerat med ECB och centralbankerna i Storbritannien, Kanada, Japan och Schweiz. Fed signalerar vidare att ”man kommer att göra vad som krävs” för att stödja de finansiella marknaderna. Vidare förhandlar de politiska partierna i USA för närvarande om en finanspolitisk stödinsats som troligen kommer vara av en aldrig tidigare skådad nivå . Ytterligare positiva stödsignaler har kommit från Internationella valutafonden IMF som meddelar att man kommer att stötta de länder som behöver finansiellt stöd. I skrivande stund har ett 80-tal länder angivit att de är i behov av hjälp.

I skrivande stund per 2020-03-23 ser löptider och nyckeltal ut enligt nedan (efter avgifter):

Simplicity Likviditet


Ränteduration 0,23
Kreditduration 1,18
Aktuell yield 2,45%
Snittrating BBB
Investment grade / High Yield (%) 92 / 8
Antal innehav 152

Simplicity Företagsobligationer


Ränteduration 1,12
Kreditduration 3
Aktuell yield 5,64%
Snittrating BBB
Investment grade / High Yield (%) 65 / 35
Antal innehav 180

Simplicity Global Corporate Bond


Ränteduration 1,18
Kreditduration 3,14
Aktuell yield 8,32%
Snittrating BBB
Investment grade / High Yield (%) 57 / 43
Antal innehav 115

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023