2020-03-01

Räntebrev Februari 2020

Kommentarer från förvaltarna
Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte att dämpa eventuella ekonomiska effekter av viruset. Efter nyheter om att viruset spridit sig till bland annat Iran och Italien tog dock pessimismen fart igen med stora börsfall som följd. Under månaden tvingades ett antal stora företag, bland annat Apple och Microsoft, vinstvarna med hänvisning till störningar i produktion och logistikkedjor. Även om det fortfarande är för tidigt att förutspå de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet står det klart att den globala BNP-utvecklingen kommer påverkas negativt. I vilken omfattning avgörs dock av hur bred den geografiska spridningen blir samt hur lång tid det tar innan smittspridningen avtar. Samtliga internationella börser sjönk under månaden och står nu på minus för året. Samtidigt sjönk även räntorna på statsobligationer då investerare sökte sig till säkra tillgångar.

I protokollet från Fed-mötet i slutet av januari underströk ledamöterna vikten av att få upp inflationen mot tvåprocentsmålet samtidigt som de påpekade att de ekonomiska förutsättningarna förbättrats. Dessa kommentarer skall dock ses i ljuset av att utbrottet av Corona-viruset ännu var i sin linda när mötet ägde rum. I slutet av månaden gjorde Fed-chefen Jerome Powell ett uttalande där han upprepade att den amerikanska ekonomin är stark men samtidigt betonade att Fed är beredda att agera för att stötta ekonomin om effekterna av virusutbrottet skulle bli betydande. Detta tolkades som att Fed kommer agera i närtid och marknaden diskonterar för närvarande att Fed skall sänka räntan med cirka 100 räntepunkter under det kommande året.  Protokollet från ECB-mötet innehöll inte några större överraskningar utan bekräftade bilden av att ECB befinner sig i ett ”vänta och se-läge”. I Sverige lämnade en enig Riksbanksdirektion såväl räntebanan som reporäntan oförändrad medan inflationsprognosen för 2020 justerades ned ganska ordentligt på grund av lägre energipriser. Denna analys bekräftades av den inflationsstatistik för januari som offentliggjordes i slutet av månaden vilken visade på ett betydligt lägre inflationstryck än förväntat.

I kreditmarknaderna följde utvecklingen samma mönster som i aktiemarknaderna med en positiv inledning av månaden följd av en mycket negativ avslutning. Volatiliteten var i vanlig ordning större i de internationella marknaderna jämfört med den nordiska marknaden där kursrörelserna inledningsvis var förhållandevis begränsade. Den internationella utvecklingen spred sig dock även till Norden och februaris sista handelsdagar blev mycket svaga för nordiska företagsobligationer. Rapportsäsongen för fjärde kvartalet 2019 fortsatte och de flesta företag rapporterade förhållandevis starka resultat samtidigt som de uttryckte viss osäkerhet kring den framtida utvecklingen. Fastighetsbolaget Svensk Fastighetsfinansiering fick kreditbetyget BBB+ från ratinginstitutet Nordic Credit Rating. Detta var bolagets första officiella kreditbetyg och nyheten påverkade kurserna på företagets obligationer positivt. I primärmarknaden var aktiviteten god och många bolag passade på att emittera innan sportlovet (vecka nio) i Stockholm. Med facit i hand kan detta visa sig ha varit bra timing då förutsättningarna för att emittera bör ha försämrats i den allmänna marknadsturbulensen. Simplicity deltog bland annat i emissioner från fastighetsbolagen Niam och Fastpartner, telekomoperatören British Telecom och dagligvaruföretaget ICA. Under månaden sålde vi bland annat våra obligationer i den spanska underleverantören till bilindustrin, Gestamp Automocion, och våra innehav i de kinesiska företagen 361 Degree och Golden Eagle Retail Group. Samtliga Simplicitys fonder påverkades av marknadsturbulensen men tack vare den starka inledningen på månaden steg Simplicity Likviditet med 0,02 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,19 % respektive 0,58 %.

Simplicity Likviditet                  
Avkastning YTD 0,12 %
Yield efter avgifter: 0,4-0,5 %
Ränteduration: 0,21 år
Kreditduration: 1,19 år

Simplicity Företagsobligationer 
Avkastning YTD 0,39 %
Yield efter avgifter: 1,7-1,8 %
Ränteduration: 1,13 år
Kreditduration: 3,02 år

Simplicity Global Corporate Bond 
Avkastning YTD -0,03 %
Yield efter avgifter: 2,8-2,9 %
Ränteduration: 1,45 år
Kreditduration: 3,12 år

Fullständiga månadsrapporter för räntefonderna: Räntefonder_Februari 2020 (pdf)
Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport Februari 2020
Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023