1 februari

Räntebrev Januari 2020

Kommentarer från förvaltarna
De flesta finansiella marknader fick en stark start under 2020 då den optimism som rådde under avslutningen av 2019 följde med in i det nya året och även om den ekonomiska statistik som offentliggjordes under månaden inte gav någon entydig bild valde investerarna att ta fasta på de signaler som visade på en stabilisering av konjunkturutsikterna. Marknaden skakade också av sig osäkerhetsmoment som riksrättsprocessen mot USA:s president Donald Trump, Brexit och den geopolitiska oro som följde efter att USA hade dödat en högt uppsatt iransk militär i en drönarattack. Istället blev det en så kallad ”svart svan” i form av utbrottet av Coronaviruset i Wuhanprovinsen i Kina som fick marknaderna att sjunka. Även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring hur omfattande effekterna av sjukdomsutbrottet kommer bli, finns det en tydlig risk för att det kommer påverka tillväxten negativt då kinesiska arbetsplatser fortfarande håller stängt efter det kinesiska nyårsfirandet, flygbolag ställer in flyg till Kina och andra länder transporterar hem sina egna medborgare från Wuhan. Även om vissa internationella börser utvecklades positivt under hela månaden stängde de flesta börser under de nivåer de var uppe på som högst under månaden. De långa obligationsräntorna sjönk då investerare sökte sig till säkrare placeringsalternativ.

I USA lämnade centralbanken, Fed, sin styrränta oförändrad och de signalerade att räntan kommer ligga still ett tag till då effekterna av de räntesänkningar som genomförts måste utvärderas. Samtidigt var Fed-chefen, Jerome Powell, försiktigt positiv till utvecklingen i ekonomin och han pekade bland annat på att det finns tecken på att nedgången för tillverkningsindustrin har bottnat. Han underströk dock att osäkerheten är fortsatt hög och nämnde i det sammanhanget en eventuell påverkan från Coronavirusets spridning. Totalt sett tolkade marknaden budskapet som att Fed kommer fortsätta bedriva en expansiv penningpolitik och marknaden prisar för närvarande in en eller två räntesänkningar under 2020. Inte heller den europeiska centralbanken, ECB, gjorde några förändringar av sin penningpolitik och det är tydligt att även ECB avvaktar effekterna av de åtgärder som redan utförts. Fokuset riktades istället mot den översikt som ECB skall göra av sin egen verksamhet. Detta kommer bli en omfattande övning som förväntas vara klar vid årsskiftet och omfatta en rad olika aspekter som till exempel finansiell stabilitet, sysselsättning och hållbarhet. Protokollet från Riksbankens räntemöte i december offentliggjordes och detta gav stöd åt den rådande förväntansbilden om att reporäntan kommer ligga still på 0.00 % under en lång tid och att eventuella, ytterligare penningpolitiska stimulanser kommer ske i form av tillgångsköp.

I de internationella kreditmarknaderna inleddes året starkt men obligationskurserna vände ned efter att nyheten om virusutbrottet i Kina blev känd. De nordiska marknaderna påverkades dock inte i nämnvärd omfattning av den internationella turbulensen utan fortsatte sin starka utveckling, understödd av fortsatta inflöden till företagsobligationsfonder. Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet inleddes och fram till slutet av månaden hade en majoritet av de bolag som rapporterat lyckats överträffa marknadens förväntningar. På bolagsfronten kunde bland annat noteras att Traton, som äger Scania, lade ett bud på den amerikanska lastbilstillverkaren Navistar. Affären bedöms vara negativ ur ett kreditperspektiv då den kommer medföra att gruppens skuldsättning ökar om den genomförs. Reaktionerna på Scaniaobligationer blev dock marginella. Nischbanken, Collector Bank, vinstvarnade efter att man tvingats göra stora reserveringar för kreditförluster under fjärde kvartalet 2019. Primärmarknaden tog fart under andra halvan av månaden och vi deltog bland annat i emissioner från dataspelsutvecklaren Stillfront, kryssningsföretaget Hurtigruten samt i en grön obligation utgiven av laxodlingsbolaget, Mowi. Vi utnyttjade det starka marknadsläget i Norden till att avveckla ett par av våra mindre innehav, bland annat industribolaget Fiven AS och bostadsutvecklaren Nackahusen Holding. Samtliga fonder inledde året med stigande kursutveckling då Simplicity Likviditet steg med 0,10% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond steg med 0,58% respektive 0,55%.

Simplicity Likviditet                  
Avkastning YTD: 0,10 %
Yield efter avgifter: 0,4-0,5 %
Ränteduration: 0,20 år
Kreditduration: 1,15 år

Simplicity Företagsobligationer 
Avkastning YTD: 0,58 %
Yield efter avgifter: 1,7-1,8 %
Ränteduration: 0,83 år
Kreditduration: 3,00 år

Simplicity Global Corporate Bond 
Avkastning YTD: 0,55 %
Yield efter avgifter: 2,8-2,9 %
Ränteduration:  1,42 år
Kreditduration: 3,12 år

Fullständiga månadsrapporter för räntefonderna: Räntefonder_Januari 2020 (pdf)
Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport Januari 2020
Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023