2023-09-01

Lägesrapport augusti

Under månaden steg volatiliteten i de finansiella marknaderna när marknadens fokus skiftade mellan förhoppningar om en mjuklandning i ekonomin och rädsla för en kraftigare avmattning. Den höga förräntningstakten i räntefonderna fortsatte dock att ge stöd till utvecklingen och samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden. Aktiemarknaden var desto mer avvaktande inför signaler om fortsatta styrräntehöjningar, vilket gav en mer varierad utveckling för våra aktiefonder.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Fortsatta räntehöjningar
Vid den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole, talade Fed-chefen Jerome Powell om att den starka tillväxten innebär att räntan kan komma att höjas ytterligare. Inflationsuppgången har dock avtagit och inkommande data kommer vara avgörande för hur Fed agerar framöver.

Oro för Kinas ekonomi
Oron för Kinas ekonomi intensifierades med en svag importsiffra och fördjupad fastighetskris, där landets centralbank sänkte styrräntan på korta och medellånga lån under månaden. Kinas problem har samtidigt en positiv aspekt då deflation i “världens fabrik” kan lätta inflationen i omvärlden.

Svensk ekonomi utvecklas svagare än förväntat
Den svenska BNP-statistiken visade att den svenska ekonomin utvecklas svagare än Riksbankens prognoser, även om utfallet inte var lika svagt som det preliminära utfallet indikerade. Såväl företag som hushåll verkar ha en mer pessimistisk bild av den ekonomiska utvecklingen. Den svenska kronan är fortsatt svag och handlas för närvarande på nivåer strax under 12 kr mot Euron. Den svaga kronkursen utgör sedan länge ett problem för Riksbanken då den bidrar till ett ökat inflationstryck via stigande importpriser.

Räntefondernas utveckling augusti

Volatiliteten ökade även i kreditmarknaden som en konsekvens av den makroekonomiska utvecklingen och av enskilda bolagshändelser. De höga yielderna fortsatte dock att ge stöd till utvecklingen och de flesta marknader utvecklades positivt. Primärmarknaden tog fart igen efter en period av lägre aktivitet under sommaren. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Nibe, Electrolux och det norska rederiet Wallenius Wilhemsen.

Likviditet +0,51%
Företagsobligationer +0,67%
Global Corp Bond +0,30%
High Yield +0,81

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling augusti

Norden +0%
Sverige -2,7%
Småbolag Sverige -4,7%
Småbolag Global +1,8%
Fastigheter -2,5%
Green Impact +0,1%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Augusti 2023 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023