3 augusti

Lägesrapport Juli

Först vill vi passa på att nämna den spännande fondstart som närmar sig. Den 14 augusti startar vi på Simplicity vår nästa fond – Simplicity High Yield. Det är en fond som kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet. Detta innebär å ena sidan högre risk men å andra sidan även möjlighet till högre avkastning. Fonden kommer förvaltas av vårt ordinarie förvaltningsteam bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni som sedan tidigare förvaltar våra tre övriga företagsobligationsfonder. I teamet ingår även en analytiker, Johanna Ingemarson, som bistår förvaltningsteamet. Läs gärna mer, titta i fondfaktablad osv. på fondsidan på vår hemsida. Välkommen att höra av dig om du vill vara med redan ifrån starten.

Tryck här för mer information om fonden.

Marknaden
Även om en viss sommarstiltje infann sig på marknaderna blev juli en händelserik månad inom många områden. Spridningen av Coronaviruset har varit i fortsatt fokus då USA har fortsatt rapportera ett stort antal nya fall och då regioner i Europa valt att stänga ned igen då smittspridningen tagit ny fart. De negativa nyheterna har till viss del kompenserats av förhoppningar om att ett vaccin snart skall vara tillgängligt efter att ett antal läkemedelsbolag rapporterat om positiva utfall i olika vaccinstudier. Spänningarna mellan USA och Kina fortsatte öka då USA beordrade Kina att stänga ned sitt konsulat i Houston på grund av anklagelser om spioneri. Kina bemötte detta genom att tvinga USA att stänga sitt konsulat i Chengdu.

I Europa lyckades EU-länderna efter segdragna förhandlingar nå en uppgörelse om EU:s långtidsbudget och den stödfond på 750 miljarder Euro som skall stötta de länder som drabbats särskilt hårt av Coronaviruset.

Räntefondernas utveckling juli
I kreditmarknaden höll den starka utvecklingen i sig och kreditspreadarna fortsatte sjunka. Rapportsäsongen för det andra kvartalet är i full gång och merparten av de bolag som rapporterat har redovisat förhållandevis goda resultat givet nuvarande omständigheter. Aktiviteten i primärmarknaden har varit låg då vi är i semesterperioder och många bolag befinner sig i så kallade ”tysta perioder” inför sina kvartalsrapporter. Simplicity deltog i en emission i kredithanteringsbolaget Intrum som gav ut obligationer i Euro. Flygbolaget SAS förslag om att konvertera obligationer till aktier godkändes inte av obligationsägarna och det pågår för närvarande förhandlingar mellan parterna.

Samtliga fonder hade en stark utveckling under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,31 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,67 % respektive 0,68 %. Yielden sjönk i samtliga fonder som en följd av den starka utvecklingen.

Aktiefondernas utveckling juli
Börsmånaden juli präglades trots tilltagande oro för en andra virusvåg till stor del av positiva nyheter starkt stöttade av bolagsrapporterna med så gott som idel positiva överraskningar särskilt från de svenska bolagen.

Simplicity Norden hade en mycket positiv månad, där avkastning för månaden var 3,0 % efter att bolagsrapporterna nästintill överlag visat på mindre inverkan av pandemin än befarat. Banker, investmentbolag och industribolag utvecklades bättre än stabila konsumentbolag och där exempelvis innehavet i Swedbank steg med 19 % efter att rapporten visade på mer normaliserade affärsförhållanden. Innehaven i Kone (FI) och Volvo utvecklades starkare än marknaden, där stabil rapportering ledde till höjda riktkurser från analytikerkåren. Fondens stora innehav i Getinge och Ericsson hade en fantastisk månad med utveckling på 21 % respektive 17 % efter stark rapportering.

I Simplicity Sverige uppgick avkastning för juli till 4,7 %, och där innehavens starka rapportering låg bakom fondens positiva utveckling. Förutom Ericsson och Getinge, som båda även har hög vikt i Simplicity Norden, bidrog Boliden, Epiroc och Byggmax starkt till avkastningen. Byggmax lyckades trots den senaste tidens kursrally överträffa förväntningarna i sin kvartalsrapport där ”stanna-hemma-effekten” har varit mer positiv än väntat för företaget. Under månaden gjordes inga större förändringar i portföljen.

Avkastningen i Simplicity Småbolag Sverige var i juli hela 9,1 %, vilket också var positivare än marknadsutvecklingen. Flera av fondens större innehav rapporterade starkt, där BHG Group med e-handlaren Bygghemma var fondens främsta innehav under månaden med en avkastning på 33 %. Fonden har sedan relativt lång tid stor undervikt i fastighetssektorn som under månaden trots fortsatt låga räntor underpresterade och bidrog med negativ avkastning där hyresrabatter och svag värdeutveckling på fastigheter tyngde generellt. Månadens förändringar i portföljen inkluderade köp av lågt värderade SCA i förhållande till bolagets egna kapital samt ökade innehav i Bactiguard, Addlife, Biogaia och Biotage som bidrog till att fondens vikt i hälsovårdsbolagen ökade till 24%.

För Simplicity Småbolag Global blev månades avkastning 1,4 % vilket var klart bättre än marknaden som sjönk med 0,9 %. Den rekordlåga bostadsräntan i USA har verkat positivt för bostadsmarknaden där och försäljningen av nyproduktion har ökat till de högsta nivåerna sedan före finanskrisen. Trenden gynnade fondens innehav i isoleringsbolaget TopBuild (US) och UFP Industrial (US) som bland annat gör väggpaneler och plywood. Flera av fondens underleverantörer till byggindustrin visar bra skjuts i verksamheten med god tillväxt och växande orderböcker. Fondens nordiska övervikt bidrog extra till avkastningen främst via Tokmanni (FI), Lifco, Thule och Tietoevry (FI).

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juli (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023