2019-07-01

Lägesrapport Juni

I juni ökade riskviljan i marknaden igen, drivet av förhoppningar om penningpolitiska stimulanser, vilket ledde till stigande börskurser och sjunkande obligationsräntor. Sentimentet påverkades också positivt av att det rapporterades om framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina vilket bekräftades av att länderna kom överens om en vapenvila gällande tullar efter att USA:s och Kinas presidenter, Donald Trump och Xi Jinping träffats i samband med G20 mötet i Osaka. Spänningarna mellan USA och Iran ökade bland annat på grund av att USA anklagade Iran för att ligga bakom attackerna mot två oljefraktfartyg i Omanbukten. De försämrade relationerna ledde till att USA införde nya sanktioner mot Iran och oljepriserna steg som en konsekvens av den högre osäkerheten. I Storbritannien förefaller det som att Boris Johnson kommer väljas till ny partiledare för det konservativa partiet och därmed även till brittisk premiärminister. Johnson var en av de mest högprofilerade förespråkarna för en Brexit i samband med folkomröstningen 2016 och risken för ett avtalslöst brittiskt utträde ur EU bedöms öka med honom vid rodret.

Fed lämnade sin styrränta oförändrad men signalerade samtidigt att en räntesänkning kan bli aktuell inom kort. Marknaden tog fasta på signalen och diskonterar nu tre räntesänkningar innan årsskiftet och detta var en av de bidragande orsakerna till att den amerikanska dollarn försvagades under månaden. Den europeiske centralbankschefen, Mario Draghi, meddelade i samband med ett tal under ECB:s centralbanksforum i Sintra, att ECB är beredda att sätta in ytterligare stimulanser för att stötta den europeiska ekonomin vilket till exempel skulle kunna innebära nya tillgångsköp.

Simplicity Norden tilldelas fem stjärnor
Morningstars senaste rating av Simplicity Norden tilldelar fonden fem stjärnor av fem möjliga, något vi på Simplicity och förvaltare Ulf Ingemarson såklart är otroligt glada och stolta över.
Morningstar Rating är baserad på de tre senaste årens utveckling för fonden i dess respektive fondkategori, och jämför fondernas risk samt avkastning med alla liknande fonder i Europa. Det högsta betyget tilldelas de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna.

Räntefondernas utveckling
Den ökade riskaptiten påverkade även kreditmarknaderna positivt och kreditspreadarna sjönk, såväl i Norden som internationellt. Aktiviteten i primärmarknaden var mycket hög och ett stort antal företag valde att emittera nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i kredithanteringsbolaget Intrum, skogsföretaget Dilasso Timber och i en grön obligation, utgiven av solenergibolaget European Energy. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gynnades av att fastighetsbolaget Kungsleden fick sitt kreditbetyg höjt till Investment Grade av Moody´s. Samtliga fonder hade en stark utveckling under månaden, där Simplicity Likviditet gick upp med 0,09 %, Simplicity Företagsobligationer med 0,44 % och Simplicity Global Corporate Bond steg med 0,39 %.

Aktiefondernas utveckling
Månaden inleddes starkt med 8 dagars uppgång på Stockholmsbörsen. De aktier som straffades hårdast under maj kom tillbaka under juni och därmed låg cykliska bolag i topp när månaden summerades. Våra tre hemmamarknadsfonder ligger sedan en tid överviktade i defensiva konsumentbolag och fastighetsbolag, vilka också steg i positiv riktning dock utan att hålla samma takt som de cykliska bolagen. Simplicity Norden och Simplicity Sverige lyckades ändå kompensera för den mer defensiva profilen genom att de lågpresterande storbankerna Danske Bank, Nordea och Swedbank undveks helt. Simplicity Småbolag Sverige som inte har storbankerna i sitt universum, fick istället glädjas åt att hälsovårdsbolagen Arjo och Addlife gick starkt under månaden tillsammans med fondens största innehav Nibe. Under juni gick Simplicity Norden upp med 3,3 %, Simplicity Sverige 3,6 % och Simplicity Småbolag Sverige 3,5 %.

USA agerade draglok under juni med en bred global uppgång genom både teknikbolag och industribolag. För Simplicity Kinas del steg restaurangkedjan Cafe de Coral mest samtidigt som telekom- och fastighetsbolagen generellt presterade bra. Fonden ökade dessutom något i telekom genom köp av China Mobile. Simplicity Kina noterades för en uppgång om 1,8 % under juni. I Simplicity Småbolag Global presterade innehaven i Asien och Europa bäst under juni där månadsavkastningen blev 4,8 %. I Asien gick kinesiska sportproducenten Li-Ning mycket positivt och steg med nästintill 40 % efter att bolaget tillkännagav försäljningsprognosen för det första halvåret 2019 långt över analytikernas förväntan. I Europa utvecklades både schweiziska Kardex och franska Alten också starkt.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Juni (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023