2023-11-01

Lägesrapport oktober 2023

Under oktober ökade osäkerheten i marknaderna kraftigt på grund av ett antal geopolitiska händelser. Kriget mellan Israel och Hamas följdes extra noggrant och bidrog till försämrat risksentiment och ökad volatilitet. Fokus låg på oljeprisets utveckling och risken för en eskalerad konflikt med bredare inblandning med USA och Iran. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Inga ytterligare räntehöjningar i USA och Europa 

Den europeiska centralbanken ECB lämnade sina styrräntor oförändrade i enlighet med förväntningarna. Under presskonferensen efter räntebeskedet sade ECB-chefen, Christine Lagarde, att nuvarande räntenivåer kan vara tillräckligt höga för att kunna föra inflationen tillbaka till målet. I USA steg räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen till över fem procent för första gången sedan 2007. De höga nivåerna på marknadsräntorna gör en del av jobbet åt Fed och marknaden räknar för närvarande inte med ytterligare räntehöjningar i USA. 

 

Avmattande konjunktur i Sverige 

Riksbankens företagsundersökning visade att företagen räknar med att konjunkturen fortsätter att avmattas under den närmaste tiden. Det är också tydligt att det råder stor skillnad mellan exportföretag som hittills haft en god orderingång och som förväntar sig en mjuklandning i ekonomin och konsumentvarubolag som redan upplever en svag efterfrågan. 

 

Svensk inflation på alltför höga nivåer trots klar nedgång 

Riksbankschef Erik Thedéen underströk i Riksdagens finansutskott att inflationen förvisso har sjunkit men att det underliggande pristrycket fortfarande är för högt och att räntan kan behöva höjas ytterligare.  

 

Räntefondernas utveckling oktober

Kreditmarknaderna påverkades också av den allmänna osäkerheten och volatiliteten steg. Bolagens rapporter för det tredje kvartalet har visat på varierande utveckling, men generellt sett har de flesta bolag publicerat resultat som varit fullt tillräckliga ur ett kreditperspektiv. Flygbolaget SAS fick nya ägare i form av ett konsortium bestående av flygbolaget Air France-KLM, danska staten och ett antal privata investerare. SAS-aktien kommer att avnoteras från Stockholmsbörsen och det förväntas inte finnas något värde kvar i de befintliga aktierna. Fastighetsbolaget Corem meddelade att de har tecknat ett antal avsiktsförklaringar om försäljningar av fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka tolv miljarder svenska kronor. Nyheten togs emot positivt av kreditmarknaden då det är i linje med bolagets kommunicerade strategi om att genomföra avyttringar för att stärka balansräkningen och hantera kommande obligationsförfall.  

Likviditet +0,34%
Företagsobligationer +0,21%
Global Corp Bond +0,21%
High Yield +0,07%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling oktober

Norden -2,0%
Sverige -2,5%
Småbolag Sverige -1,1%
Småbolag Global -6,1%
Fastigheter -4,7%
Green Impact -4,9%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Oktober 2023 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023