2022-11-01

Lägesrapport oktober

Marknaden

Den stora osäkerhet som just nu råder för världsekonomin med hög inflation och försämrade tillväxtutsikter ledde till fortsatt hög volatilitet i marknaden under oktober. Detta resulterade i blandad utveckling för räntefonderna under månaden bland annat efter återhämtning i den internationella kreditmarknaden, men där den nordiska marknaden var fortsatt avvaktande präglad av stor osäkerhet för de svenska fastighetsbolagen. Aktiefonderna utvecklades positivt över linjen drivet av förhoppningar om minskad åtstramning tillsammans med stark kvartalsrapportering. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

Fortsatt inflationsbekämpning och räntehöjningar
Inflationsstatistiken som presenterades under månaden fortsatte att komma in på höga nivåer och den svenska där inflationstakten steg till 9,7 % på årsbasis under september drivet av högre priser på livsmedel och energi. Den europeiska centralbanken ECB höjde sin styrränta med 75 punkter för andra mötet i rad.   

Stark bolagsrapportering för det tredje kvartalet
Hittills har bolagsrapporterna, precis som tidigare under året, varit bra och visat föga tecken på en stundande lågkonjunktur. Trots ett starkt fjolår har majoriteten bolag som rapporterat lyckats växa både resultat och omsättning jämfört med motsvarande period 2021. För de svenska exportbolagen har det gått extra bra, där den försvagade kronan inte bara verkar ha hjälpt försäljningssiffrorna, utan även gjort gott för orderingången. 

Återhämtning och ökad riskaptit
Under månaden sågs en återhämtning i den internationella kreditmarknaden där riskaptiten ökade på grund av de stigande förhoppningarna om att centralbankerna kan vara på väg att närma sig en punkt där man kan börja minska sina åtstramningar. Något som förstärktes av kommentarerna från ECB i samband med räntehöjningen och som tolkades som något mjukare av marknaden, vilket fick marknadsräntorna att falla tillbaka och aktiemarknaden att stiga. 

Räntefondernas utveckling

Fortsatt stor osäkerhet för de svenska fastighetsbolagen där investerarna fortsatt oroar sig för hur lägre fastighetsvärderingar samt högre räntor och kreditspreadar kommer att slå mot bolagen. Många av de svenska fastighetsbolagen har lämnat sina rapporter för det tredje kvartalet och den gemensamma bilden är att utvecklingen har varit förhållandevis god under årets första nio månader, men att osäkerheten är hög inför framtiden. Några av bolagen valde också att sänka värderingen på sina fastighetsportföljer mot bakgrund av stigande avkastningskrav, men förändringarna är så långt förhållandevis små.  

I primärmarknaden var aktiviteten låg då många bolag befunnit sig i tysta perioder med förbud om särskilda kommentarer, men även anser att det är svårt att emittera då marknadsförutsättningarna är osäkra och kreditspreadarna höga. Fastighetsbolaget Balder och Klarna Bank annonserade återköp av utestående obligationer och som togs emot positivt av marknaden.  

Simplicity Likviditet steg med 0,07 % samtidigt som Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 0,93 %, 0,30 % samt 1,19 %. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Som redan nämnts har den starka kvartalsrapporteringen bidragit till den positiva månadsutvecklingen. Samtliga aktiefonder gick upp under månaden drivet av den starka rapporteringen. För de svenska exportbolagen har det gått extra bra, där den försvagade kronan inte bara verkar att ha hjälpt försäljningssiffrorna, utan även gjort gott för orderingången. På temat kan nämnas Sandvik, Atlas Copco, Trelleborg, Munters, Hexpol och Hexatronic som alla steg tvåsiffrigt i fonderna. Hexpol, som är innehav i hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige och även återfinns i Simplicity Småbolag Global, slog förväntningarna trots fortsatta leveransproblem och ökade materialkostnader.  

Fastighetsaktier hade ännu en händelserik månad, där månadens inledande nedgång på grund av stigande räntor följdes av starka rapporter för fastighetsbolagen efter generellt ökade förvaltningsresultat och stabila värden på sina fastighetsbestånd.  

Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact avancerade 8,3% respektive 3,3%. Simplicity Norden slutade på 6,2% tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som gick upp 6,4% respektive 5,7%. Simplicity Fastigheter följde med i uppgången med 5,4%. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Oktober 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023