2021-10-27

2021 – Ett bra år för Simplicity Småbolag Global

Vi tog ett kort samtal med Anton Kristiansson som är ansvarig förvaltare för Simplicity Småbolag Global. Fonden har hittills i år genererat god avkastning givet starkare utveckling bland fondens värdebolag.

Hur har året gått så här långt?

Just nu är fonden upp 29% vilket får ses som mycket bra. Avkastningen ligger en bra bit över index efter en stark vår och senare del av sommaren. Under våren utvecklades våra banker väldigt bra i takt med att återhämtningen höll i sig och räntenivåerna steg. Under sommaren gjorde oro för höga värderingar att många IT-bolag på marknaderna gick svagt men i vår fond steg dem kraftigt tack vare både bra efterfrågan på deras IT-tjänster och relativt låga värderingar. Det är dock många innehav inom flera industrier som utvecklats bättre än marknaden. Dessutom har utvecklingen varit stabil. Som mest har fonden sjunkit 3,2% från topp till botten och under svagare perioder har fonden hållit emot väldigt bra.

Vilka innehav har utvecklats bäst?

Tre innehav har stigit med över 100% i år. Det är Perficient, ServisFirst Bank och Generac, samtliga från USA. Bäst har det gått för Perficient som nu är vårt största innehav. De är en amerikansk IT-konsult som digitaliserar företag för att effektivisera och förbättra verksamheter på olika sätt. De har vuxit mycket i år och har haft en lyckad expansion till utlandet. Tillväxt är även det som ligger bakom uppgången i ServisFirst och Generac. ServisFirst har likt andra amerikanska banker även gynnats av att ränteläget pekat uppåt och vi har kvar en stor post i bolaget. Generac valde vi dock att lämna i september. Även om efterfrågan på företagets generatorer och elverk ser ut att förbli stark framöver har värderingen blivit svårare att leva upp till. Utanför USA har vi haft bra bidrag av Thule som fortsatt gynnats av ”hemester”-trenden. De är också ett bra exempel på kvalitetsbolag som lyckats kompensera för ökade kostnader genom att höja sina priser.

Vilka möjligheter ser du framåt?

Jag tror att kvalitetsbolag med bra lönsamhet och stabila kassaflöden kommer fortsätta överprestera framöver. Orosmolnen i ekonomin har förflyttats från politisk risk och pandemi till problem på mikronivå som flaskhalsar, ökade tillverkningskostnader, transportkostnader, energipriser och inflation. Kvalitetsbolag med bra produkter och tjänster kommer ha bättre förutsättningar att kompensera för kostnadsökningar.

Kommer du vikta om portföljen till fördel för någon specifik bransch framöver?

Den bransch som generellt ser bäst ut i vår analys just nu är bank. De är lågt värderade, har låga kreditförluster och deras marginaler gynnas av att räntenivåerna stiger. Vi har haft övervikt i banker hela året men ökat lite på sistone och det är inte omöjligt att ökningen försätter.

Vilket är det mest spännande bolaget i portföljen just nu?

Jag gillar ett japanskt bolag som heter Daihen. Det är ett ABB i miniatyr kan man säga. Deras största affärsområde är tillverkning och service av utrustning för elförsörjning som transformatorer och distributionsutrustning, men de har även en stor andel av försäljningen från industrirobotar. De är spännande av två anledningar. Dels är deras produktportfölj en spännande blandning av elektrisk utrustning med stabil efterfrågan kombinerat med framtidsprodukter som laddstationer till elbilar, fordonskommunikationssystem och industrirobotar för automatisering i fabriker. Dels är de lågt värderade med P/E-tal på 11 och P/B på 1,2. Motsvarande värdering för exempelvis ABB är 23 respektive 4,7.

Kommer globala aktier avkasta positivt eller negativt fram till årsskiftet?

Jag tror på positiv avkastning. Även om det finns många osäkerhetsmoment har bolagens rapporter varit väldigt bra under hela året och även den nuvarande rapportperioden ser ut att bli stark. Efterfrågan på produkter och tjänster finns där och problemen ligger i att leverera. Det är ett rätt angenämt problem om man påminner sig om att det hade kunnat vara tvärtom.

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023