2019-04-22

Simplicity utvecklar hållbarhetsarbetet

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, vilket bland annat innebär att vi förväntar oss att de tar stor hänsyn till miljöfrågor. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Vi har arbetat med de här frågorna under många år, och ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer eller tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. I flertalet av våra fonder har vi sedan 2016 även valt bort investeringar i företag som utvinner fossila bränslen som olja, kol och gas. Vi utesluter också företag vars omsättning till mer än 5% är hänförlig till produktion eller försäljning av alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi samt vapen eller krigsmateriel.

Från och med den första maj 2019 utökar vi vår avgränsning av bolag vi inte investerar i till att omfatta samtliga bolag inom energisektorn (GICS sektorkod 10). Detta innebär att vi utöver att utesluta bolag som utvinner och exploaterar fossila bränslen, även väljer bort bolag som har sina huvudsakliga intäkter från att transportera fossila bränslen eller leverera service till bolag inom denna industri. De genomförda förändringarna gäller för samtliga Simplicitys aktie- och räntefonder och gör att vi genom våra investeringar bidrar till omställningen till ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen och minskar de problem som användandet av dessa energikällor för med sig.

Vi fortsätter också vårt arbete med att i vissa fonder proaktivt välja in företag som vi bedömer har ett välutvecklat arbete inom hållbarhetsområdet och därigenom har en klart positiv påverkan på miljön.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök gärna vår sida för ansvarsfulla investeringar eller kontakta oss på kundservice@simplicity.se.

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023