22 april

Simplicity utvecklar hållbarhetsarbetet

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, vilket bland annat innebär att vi förväntar oss att de tar stor hänsyn till miljöfrågor. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Vi har arbetat med de här frågorna under många år, och ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer eller tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. I flertalet av våra fonder har vi sedan 2016 även valt bort investeringar i företag som utvinner fossila bränslen som olja, kol och gas. Vi utesluter också företag vars omsättning till mer än 5% är hänförlig till produktion eller försäljning av alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi samt vapen eller krigsmateriel.

Från och med den första maj 2019 utökar vi vår avgränsning av bolag vi inte investerar i till att omfatta samtliga bolag inom energisektorn (GICS sektorkod 10). Detta innebär att vi utöver att utesluta bolag som utvinner och exploaterar fossila bränslen, även väljer bort bolag som har sina huvudsakliga intäkter från att transportera fossila bränslen eller leverera service till bolag inom denna industri. De genomförda förändringarna gäller för samtliga Simplicitys aktie- och räntefonder och gör att vi genom våra investeringar bidrar till omställningen till ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen och minskar de problem som användandet av dessa energikällor för med sig.

Vi fortsätter också vårt arbete med att i vissa fonder proaktivt välja in företag som vi bedömer har ett välutvecklat arbete inom hållbarhetsområdet och därigenom har en klart positiv påverkan på miljön.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök gärna vår sida för ansvarsfulla investeringar eller kontakta oss på kundservice@simplicity.se.

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023