Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Green Impact stängda för handel 2023-11-23

Med anledning av den amerikanska högtiden Thanksgiving är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel torsdagen 23/11 2023. Fonderna öppnar åter för handel i vanlig ordning fredagen den 24 november. Om du har frågor om pågående order eller ditt innehav i någon av våra fonder finns vår kundservice tillgänglig mellan 08:00 – […]

Läs vidare

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global stängd för handel 2023-11-03

Med anledning av Allhelgona åtnjuter den svenska börsen en halv arbetsdag fredagen den 3 november. Då Simplicity Småbolag Global investerar drygt 50% av fondens tillgångar på Nordamerikanska börser innebär detta att dessa börser ej hinner öppna innan den svenska börsen stänger och vi kurssätter fonderna. Handel i fonden återupptas i vanlig ordning per måndagen den […]

Läs vidare

Utdelning fonder

Den 4 april 2023 har utdelning bokats för följande av Simplicity förvaltade fonder: Simplicity Företagsobligationer klass B (SE0006963617) Simplicity Global Corporate Bond klass B (SE0007948237) Simplicity High Yield klass B (SE0014555231) Simplicity Småbolag Sverige klass B (SE0009161557) Simplicity Fastigheter klass B (SE0015243282) Simplicity Green Impact klass B (SE0017767627) Du som andelsägare i ovan fonder på avstämningsdag […]

Läs vidare

Utdelning från Simplicity 2023

Den 5 april 2023 kommer utdelning att betalas ut för följande av Simplicity förvaltade fonder: Simplicity Företagsobligationer klass B (SE0006963617) Simplicity Global Corporate Bond klass B (SE0007948237) Simplicity High Yield klass B (SE0014555231) Simplicity Småbolag Sverige klass B (SE0009161557) Simplicity Fastigheter klass B (SE0015243282) Simplicity Green Impact klass B (SE0017767627) Du som andelsägare i ovan fonder på […]

Läs vidare

Räntebrev Mars 2020

Kommentarer från förvaltarna Den senaste tidens nyhetsflöde har helt och hållet handlat om hur det nya coronaviruset, COVID 19, sprider sig runt om i världen och hur olika länder agerar för att minska smittspridningen. Den dominerande strategin har handlat om att införa olika typer av social distansering och detta sker genom varierande former av begränsningar […]

Läs vidare

Aktiebrev Mars 2020

Vi lämnar nu mars månad, och det första kvartalet bakom oss. En tid som på många sätt varit extrem och händelserik med mycket turbulens som följd. Nedan kan ni i vanlig ordning läsa om våra aktiefonder och kommentarer från förvaltarna. Kommentarer från förvaltarna Coronavirusets framfart som medfört global social distansering har sänt en chockvåg genom […]

Läs vidare

Lägesrapport räntefonder 24 mars

Det grepp coronavirusets framfart har på de finansiella marknaderna har fortsatt även inledningsvis på denna vecka, även om vi ser en viss återhämtning på aktiemarknaden idag. En blandning av ansträngd likviditet i marknaden tillsammans med utflöden har påverkat inte minst företagsobligationsmarknaden, där vi sett en negativ priskorrigering. I våra fonder har vi klarat av att […]

Läs vidare

Räntebrev Februari 2020

Kommentarer från förvaltarna Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte att dämpa eventuella ekonomiska effekter av viruset. Efter nyheter om […]

Läs vidare

Aktiebrev Februari 2020

Under månaden har nomineringar tillkännagivits inför Morningstar Fund Awards 2020, glädjande är att vår fond Simplicity Norden återigen är nominerad i kategorin Best Nordic Equity Fund, en utmärkelse vi fick ta emot 2019. Läs mer här. I de utdelande andelsklasser i Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Företagsobligationer samt Simplicity Global Corporate Bond har utdelningen nu fastställts till […]

Läs vidare

Aktiebrev Januari 2020

Investeringsåret 2020 inleddes med ökade geopolitiska spänningar mellan USA och Iran, något de globala aktiemarknaderna reagerade milt på, men därefter kom utbrottet av Coronaepidemin i världens näst största ekonomi Kina vilket medförde större oro på aktiemarknaderna utifrån hotet om försämrad tillväxt. Utvecklingen står i fortsatt stort fokus och mycket positivt var att handelskonflikten mellan USA […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023