Utdelning från Simplicity 2023

Den 5 april 2023 kommer utdelning att betalas ut för följande av Simplicity förvaltade fonder: Simplicity Företagsobligationer klass B (SE0006963617) Simplicity Global Corporate Bond klass B (SE0007948237) Simplicity High Yield klass B (SE0014555231) Simplicity Småbolag Sverige klass B (SE0009161557) Simplicity Fastigheter klass B (SE0015243282) Simplicity Green Impact klass B (SE0017767627) Du som andelsägare i ovan fonder på […]

Läs vidare

Räntebrev Mars 2020

Kommentarer från förvaltarna Den senaste tidens nyhetsflöde har helt och hållet handlat om hur det nya coronaviruset, COVID 19, sprider sig runt om i världen och hur olika länder agerar för att minska smittspridningen. Den dominerande strategin har handlat om att införa olika typer av social distansering och detta sker genom varierande former av begränsningar […]

Läs vidare

Aktiebrev Mars 2020

Vi lämnar nu mars månad, och det första kvartalet bakom oss. En tid som på många sätt varit extrem och händelserik med mycket turbulens som följd. Nedan kan ni i vanlig ordning läsa om våra aktiefonder och kommentarer från förvaltarna. Kommentarer från förvaltarna Coronavirusets framfart som medfört global social distansering har sänt en chockvåg genom […]

Läs vidare

Lägesrapport räntefonder 24 mars

Det grepp coronavirusets framfart har på de finansiella marknaderna har fortsatt även inledningsvis på denna vecka, även om vi ser en viss återhämtning på aktiemarknaden idag. En blandning av ansträngd likviditet i marknaden tillsammans med utflöden har påverkat inte minst företagsobligationsmarknaden, där vi sett en negativ priskorrigering. I våra fonder har vi klarat av att […]

Läs vidare

Räntebrev Februari 2020

Kommentarer från förvaltarna Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte att dämpa eventuella ekonomiska effekter av viruset. Efter nyheter om […]

Läs vidare

Aktiebrev Februari 2020

Under månaden har nomineringar tillkännagivits inför Morningstar Fund Awards 2020, glädjande är att vår fond Simplicity Norden återigen är nominerad i kategorin Best Nordic Equity Fund, en utmärkelse vi fick ta emot 2019. Läs mer här. I de utdelande andelsklasser i Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Företagsobligationer samt Simplicity Global Corporate Bond har utdelningen nu fastställts till […]

Läs vidare

Aktiebrev Januari 2020

Investeringsåret 2020 inleddes med ökade geopolitiska spänningar mellan USA och Iran, något de globala aktiemarknaderna reagerade milt på, men därefter kom utbrottet av Coronaepidemin i världens näst största ekonomi Kina vilket medförde större oro på aktiemarknaderna utifrån hotet om försämrad tillväxt. Utvecklingen står i fortsatt stort fokus och mycket positivt var att handelskonflikten mellan USA […]

Läs vidare

Räntebrev Januari 2020

Kommentarer från förvaltarna De flesta finansiella marknader fick en stark start under 2020 då den optimism som rådde under avslutningen av 2019 följde med in i det nya året och även om den ekonomiska statistik som offentliggjordes under månaden inte gav någon entydig bild valde investerarna att ta fasta på de signaler som visade på […]

Läs vidare

Simplicity Sverige högt rankad av Citywire

Enligt Citywires senaste ranking av svenska aktiefonder så placerar sig mycket glädjande Simplicity Sverige på en andraplats över perioden 12 månader. Sett över perioden 36 månader så placerar sig Simplicity Sverige på en hedrande tredje plats. Simplicity Sverige Avkastning 12 månader 14,1% 36 månader 44,9% Morningstar rating 5/5 Speciellt glädjande för våra förvaltare så uppvisar […]

Läs vidare

Räntebrev Maj 2020

Kommentarer från förvaltarna Den positiva trenden i de finansiella marknaderna som rådde under april höll i sig även under maj. Även om osäkerheten kring vilka konsekvenser Corona-pandemin kommer få är fortsatt stor valde marknaden att ta fasta på goda resultat i ett antal vaccinstudier och nyheter om återöppning av olika ekonomier. Relationerna mellan USA och […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021