Simplicity erbjuder investerare, i Sverige och internationellt,
attraktiva och hållbara investeringsmöjligheter i aktie- och räntefonder,
med olika risknivåer och stort fokus på riskjusterad avkastning.

Målet i vår förvaltning av både aktie- och räntefonder är att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning där vi över tid genererar stabil avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag.

Dessa bolag grundar sin verksamhet på starka historiska resultat och sunda balansräkningar med verksamhet som uppfyller våra krav på ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Riskbedömning ligger högt på agendan i varje enskild investering, och samtliga fonders portföljer har stor riskspridning med innehav i ett stort antal bolag från olika branscher vilket leder mot målsättningen om god riskjusterad avkastning.

Våra aktie- och ränteförvaltare har sedan fondbolagets start 2002 dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Vår Aktieförvaltning

Simplicity Norden
Simplicity Sverige
Simplicity Småbolag Sverige
Simplicity Småbolag Global
Simplicity Fastigheter
Simplicity Green Impact

 

Vi investerar i bolag som enligt vår bedömning förväntas leverera god riskjusterad avkastning. Just riskjusterad avkastning är ett viktigt mål för oss, och vi anser inte att vi överpresterat marknaden om vi enbart avkastat bättre tack vare högre risktagande.

Målet för oss är att skapa högre avkastning till lägre risk.

För att lyckas med detta tror vi att en hög grad av aktiv förvaltning är en nödvändighet, och våra innehav avviker därför ofta avsevärt mot index vad gäller vikt i länder, branscher och enskilda aktier.

Alla aktier bedöms på samma sätt i en strukturerad och disciplinerad process och inga företag favoriseras. I och med att bolag med hög prestation prioriteras fångar vi även upp bolag som gynnas av aktuella marknadslägen och olika typer av utvecklingar samtidigt som bolag som brottas med problem och svårigheter undviks.

Grunden i filosofin är att investera i välskötta bolag. Att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är en viktig del i detta. Läs gärna mer om vårt arbete inom Ansvarsfulla investeringar. Precis som vår analys av kvalitet, värde, risk och prestation går våra ansvarsfulla investeringar hand i hand med vår riskmedvetenhet och vårt mål om god riskjusterad avkastning.

Vår analys är fokuserad på fyra områden

 • Kvalitet
 • Värde
 • Risk
 • Prestation

Analysen är en helhetsbedömning. Det innebär att våra bolag snarare ligger bra eller tillfredsställande till på alla områden, än i toppen av ett enstaka område men i botten av övriga. Då vår analys enbart är fokuserad på mätbara parametrar och fakta undviker vi inverkan av känslor och subjektivitet i investeringsbesluten.

Vår aktieförvaltning kännetecknas av

 • Riskmedvetenhet
 • Fokus på långsiktig riskjusterad avkastning
 • Hög grad av aktiv förvaltning
 • Kvalitetsbolag i positiv utveckling
 • Objektiva bedömningar
 • Strukturerad och disciplinerad investeringsprocess
 • Aktuella marknadsvindar
 • Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Vår Ränteförvaltning

Simplicity Likviditet
Simplicity Företagsobligationer
Simplicity Global Corporate Bond
Simplicity High Yield

Vår investeringsprocess

Vi har en fundamental investeringsprocess i vilken vi beaktar ett stort antal faktorer. Vår utgångspunkt vid varje ny investering är att skapa en bild över företagets verksamhet och affärsmodell och vilka styrkor och svagheter samt möjligheter och risker som finns förknippade med dessa. I denna del av analysen utgör olika hållbarhetsaspekter en viktig del. Vi gör även en bedömning av företagens finansiella historik, nuvarande ställning och prognostiserade utveckling samt värderingarna av de enskilda obligationerna.

Dessa faktorer utvärderas för varje bolag för sig samt jämförs med andra likvärdiga företag och investeringar. En nyckelfråga för oss är att kontrollera de risker som finns förknippade med varje enskild investering och hur detta påverkar hela portföljen.

Vi lägger stor vikt vid att sprida riskerna mellan ett stort antal företag och obligationer inom olika branscher och tar hellre lite lägre risk än att jaga den sista avkastningskronan.

Vår ränteförvaltning kännetecknas av

 • Aktiv förvaltning
 • Långsiktighet
 • Fundamental investeringsprocess
 • Investeringar i kvalitetsbolag
 • Stor riskspridning och god riskkontroll
 • Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Fund Date NAV 1 dag 2024
Simplicity Norden A 2024-07-18 994.79 SEK 0.58% 16.83%
Simplicity Norden B 2024-07-18 148.31 SEK 0.58% 17.35%
Simplicity Sverige 2024-07-18 240.91 SEK 0.72% 13.94%
Simplicity Småbolag Sverige A 2024-07-18 211.88 SEK 0.98% 13.86%
Simplicity Småbolag Sverige B 2024-07-18 147.95 SEK 0.98% 13.88%
Simplicity Småbolag Sverige C 2024-07-18 189.73 SEK 0.98% 14.10%
Simplicity Småbolag Global 2024-07-18 179.15 SEK 0.02% 21.83%
Simplicity Fastigheter A 2024-07-18 104.98 SEK -0.28% 8.69%
Simplicity Fastigheter B 2024-07-18 90.08 SEK -0.28% 8.69%
Simplicity Fastigheter C 2024-07-18 106.42 SEK -0.27% 8.86%
Simplicity Green Impact A 2024-07-17 132.89 SEK -2.04% 18.74%
Simplicity Green Impact B 2024-07-17 119.83 SEK -2.04% 18.74%
Simplicity Green Impact C 2024-07-17 134.71 SEK -2.04% 19.17%
Simplicity Green Impact D 2024-07-17 132.97 SEK -2.05% 18.77%
Simplicity Likviditet A 2024-07-18 122.18 SEK 0.04% 3.07%
Simplicity Likviditet B 2024-07-18 110.83 SEK 0.04% 3.04%
Simplicity Företagsobl A 2024-07-18 140.14 SEK 0.06% 5.05%
Simplicity Företagsobl B 2024-07-18 105.27 SEK 0.06% 5.02%
Simplicity Företagsobl C 2024-07-18 115.54 SEK 0.05% 5.25%
Simplicity Global Corp A 2024-07-18 132.62 SEK 0.06% 4.52%
Simplicity Global Corp B 2024-07-18 92.16 SEK 0.07% 4.44%
Simplicity Global Corp C 2024-07-18 110 SEK 0.06% 4.77%
Simplicity High Yield A 2024-07-18 120.31 SEK 0.07% 5.79%
Simplicity High Yield B 2024-07-18 98.39 SEK 0.07% 5.77%
Simplicity High Yield C 2024-07-18 122.35 SEK 0.07% 6.01%
Simplicity Palma A 2024-07-17 131.73 SEK -0.16% 11.52%
Simplicity Palma B 2024-07-17 135.72 SEK -0.15% 11.80%
Simplicity Maturity 2027 A 2024-07-18 106.11 0.07% 5.28%
Copyright Simplicity AB 2023