2019-03-01

Lägesrapport Februari

Nominerade till fina priser
Vi är glada och stolta över att kunna berätta att Simplicity Norden är en av tre nominerade fonder i Morningstar Fund Awards för 2019 inom kategorin ”Best Nordic Equity Fund”. Simplicity är även nominerade i den tunga kategorin ”Best Fund House: Fixed Income”.

Vid föregående års utdelning av Fund Awards 2018 erhöll Simplicity två tunga utmärkelser. Fonden Simplicity Global Corporate Bond utsågs som vinnare i kategorin Best SEK Corporate Bond Fund. Simplicity vann också tunga priset som bästa fondbolag (Best Fund House: Fixed Income) för räntefonder på svenska marknaden. Vi ser med spänning fram mot resultaten för 2019 som kommer presenteras den 11 mars och vill samtidigt passa på att tacka alla kunder för det goda samarbete som möjliggjort denna utveckling. Läs mer om nominering på Morningstar Fund Awards 2019.

Marknadskommentar februari
Under februari månad höll det positiva börsklimatet och nyhetsflödet i sig och ledde till såväl stigande börskurser som sjunkande kreditspreadar. En bidragande orsak till optimismen var de framsteg som rapporterades från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina där USA sköt upp återinförandet av tullar, vilka skulle ha trätt i kraft den första mars. I Storbritannien var tongångarna mer dämpade då de låsta positionerna i den inhemska politiken fortsatte ställa till problem i Brexitförhandlingarna. I ett försök att skapa mer tid beslutade den brittiska premiärministern Theresa May att återigen skjuta upp omröstningen om utträdesavtalet och det spekuleras nu i att det brittiska utträdet ur EU kommer senareläggas.

Världsekonomin fortsatte dock visa inbromsande svaghetstecken med bland annat sänkta tillväxtprognoser i Storbritannien, ett lågt inköpschefsindex i Italien och svag export i Kinas omnejd (Japan, Sydkorea och Singapore) men aktieinvesterarna valde att fokusera på och glädjas av att centralbankerna åter tog försiktiga steg framåt. Den Amerikanska centralbanken Federal Reserve signalerade att man kommer att agera mer följsamt och öppnade upp för en försiktigare takt i räntehöjningarnas förväntade slutfas. Kinas och Indiens centralbanker sänkte under månaden sina respektive styrräntor och ECB samt centralbankerna i Storbritannien och Australien gjorde duvaktiga uttalanden. För Sveriges del var inflationen under februari lägre än väntat, vilket kan få Riksbanken att agera i samma riktning som sina nämnda kollegor.

Räntefondernas utveckling
I kreditmarknaden tog aktiviteten i Norden fart efter en trevande inledning på året och vi fick se emissioner från ett stort antal bolag inom såväl Investment Grade- som High Yield-segmentet. Under månaden deltog vi i emissioner i bland annat biltillverkaren Volvo Cars, telekomoperatören Digi Communications samt fastighetsbolagen Heimstaden och Klövern. Simplicity Likviditet steg med 0,12% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,33% respektive 0,72%.

Aktiefondernas utveckling
Den stora bolagsnyheten på hemmaplan var Swedbanks inblandning i penningtvättsskandalen, där misstankarna handlar om att grava fel och stor oaktsamhet har begåtts i verksamheten. Vad pågående utredning kommer att påvisa och vilka de eventuella påföljderna blir återstår att se, men marknadsreaktionerna har varit tydligt negativa för den potentiella vidden av problematiken. Både Simplicity Sverige och Simplicity Norden drabbades negativt av aktiens fall, fonderna hade 3,7% respektive 3,6% i bolaget när nyheten uppdagades. Fonderna sålde aktien under senare delen av månaden.

Gällande resultatrapporteringen under månaden var bolagens prestationer av blandad karaktär. I hemmamarknaden presterade de cykliska bolagen, exempelvis Assa Abloy, återigen något bättre än de defensiva som dock också levererade väl. Exempelvis ICA och Axfood, vilka återfinns i våra portföljer, bidrog till både Simplicity Nordens och Simplicity Sveriges månadsavkastningar på 3,9% respektive 3,8%. Även Simplicity Småbolag Sverige hade en bra månad med starka bidrag från Xvivo och Mycronic som båda utvecklades mycket positivt efter starka rapporter. Fonden avkastade i februari 4,6%.

Den breda uppgången över samtliga regioner bidrog till att Simplicity Småbolag Global hade en stark månad och steg med 6,3%. De främsta bidragen fanns inom IT-sektorn. Simplicity Kina gynnades av hög vikt i industrisektorn och avkastade 4,3% med positiva bidrag från bland annat China Communications Construction och China Aircraft Leasing Group.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Februari (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023