2019-08-01

Lägesrapport Juli

I juli återupptogs handelsförhandlingarna mellan USA och Kina men de avslutades efter endast några dagar utan att några särskilda framsteg kunnat uppnås. Diskussionerna kommer upptas igen under september men förutsättningarna för att någon lösning skall kunna åstadkommas i närtid förefaller vara låga. I Storbritannien gjorde den nytillträdde premiärministern Boris Johnson ett antal uttalanden som tyder på att risken för ett avtalslöst brittisk utträde ur EU har ökat.

I USA sänkte centralbanken, Fed sin styrränta med 0,25 procentenheter i enlighet med marknadens förväntningar. Under presskonferensen efter mötet sade dock Fed-chefen, Jerome Powell, att sänkningen inte skall ses som den första i en lång rad av många sänkningar. Detta uttalande gjorde marknaderna besvikna och de amerikanska börserna föll tillbaka samtidigt som de korta räntorna steg något. Riksbankens räntebesked bjöd inte på några större överraskningar och såväl reporäntan som räntebanan lämnades oförändrade

Rapportsäsongen för det andra kvartalet 2019 inleddes med ett blandat utfall av såväl positiva som negativa överraskningar. De internationella aktiemarknaderna utvecklades i olika riktning med svagt stigande kurser i USA medan merparten av de europeiska börserna sjönk något. Efter en viss uppgång i början av månaden vände de långa europeiska obligationsräntorna återigen ned och handlas för närvarande på historiska lägstanivåer.

 

Räntefondernas utveckling
I den internationella kreditmarknaden ökade volatiliteten vilket bland annat ledde till stigande kreditspreadar i ett antal asiatiska high yield-obligationer. I primärmarknaden var aktiviteten låg då många företag befinner sig i tysta perioder i anslutning till sina kvartalsrapporter. Simplicity deltog i nyemissioner i e-handelsbolaget Ellos och kosmetikabolaget Oriflame. Simplicity Global Corporate Bond utvecklades negativt under månaden till följd av den svaga utvecklingen i Asien och sjönk med 0,32% medan Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gynnades av en mer stabil utveckling i Norden och Europa och steg med 0,09% respektive 0,36%.

 

Aktiefondernas utveckling
Simplicitys hemmamarknadsfonder i Sverige och Norden hade en av sina bästa månader relativt sett gentemot index. I och med det volatila avslutet på 2018 samt fastighetsbolagens stabila och positiva utveckling har alla tre fonderna haft en defensiv profil under hela året med en hög aktiv vikt i fastighetsbolag och stabila konsumentbolag. Fondernas höga vikt i fastighetssektorn var också en av orsakerna till fondernas höga avkastning i juli. Sektorn fortsatte sin stabila uppgång efter att bolagens kvartalsrapporter visat på fortsatt stigande hyresnivåer och fastighetsvärden, och där särskilt innehaven i Castellum och Diös gynnade fonderna.

Avkastningen under månaden var 3,2% för Simplicity Norden, 3,8% för Simplicity Sverige och 4,0% för Simplicity Småbolag Sverige, vilket kan jämföras med i stort sett oförändrade kurser för Simplicity Sverige och Simplicity Nordens jämförelseindex samtidigt som Simplicity Småbolag Sveriges jämförelseindex avkastade 1,9%.

Stabila konsumentbolag låg även i topp för Simplicity Småbolag Global. Amerikanska snacks- och dryckesproducenten J&J Snack Foods med varumärken som Slush Puppie och SuperPretzel steg kraftigt, då rapporten visade på ännu högre tillväxt än förväntat. För globala småbolag var det dock IT-bolag inom hårdvarutillverkning som gick starkast under månaden. Fonden har för närvarande en lägre vikt i denna typ av bolag utifrån bolagens generellt högre volatilitet, troligtvis som följd av handelskonflikten mellan USA och Kina. Dessutom sjönk både skotillverkaren Deckers Outdoor och fritidsbåtproducenten Malibu Boats på försämrade prognoser. Simplicity Småbolag Globals avkastning i juli var 3,7%.
Simplicity Kina steg med 1,9% och uppgången i Kina var bred och leddes av IT-bolagen som även här gick extra starkt. För fondens del var kinesiska datortillverkaren Lenovo bästa innehav, men där även restaurangkedjan Café de Coral i Hong Kong fortsatte sin resa uppåt efter att aktien fått en höjd rekommendation som pekade på bolagets stabila verksamhet, starka kassaflöden och hög potentiell tillväxt. Fonden ligger fortsatt med hög vikt i industribolag och fastighetsbolag, samtidigt som vikten i finansbolag är låg.

 

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juli (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023