2023-08-01

Lägesrapport juli

Trots ett intensivt nyhetsflöde med bolagsrapporter, räntebesked från centralbanker och ekonomisk statistik sjönk aktiviteten på de finansiella marknaderna under månaden när den sedvanliga sommarstiltjen infann sig. Samtliga våra räntefonder presterade väl i detta klimat, och för aktiefonderna utvecklades Simplicity Fastigheter mycket positivt efter god bolagsrapportering av bolagen som redovisat så långt.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Svensk ekonomi bromsar in
Svensk BNP föll med 1,5 % under det andra kvartalet och med 2,4 % under det senaste året. Siffrorna var betydligt lägre än såväl marknadens som Riksbankens prognoser. Antalet konkurser fortsatte att stiga och var under juni uppe på rekordnivåer. Det är framförallt bolag inom handels- bygg- och restaurangsektorerna som har drabbats och detta kan i hög utsträckning förklaras av kvardröjande effekter från pandemin. 

Fortsatta räntehöjningar
Ett antal centralbanker, däribland Fed, ECB och Bank of Canada höjde sina styrräntor i enlighet med förväntningarna. Både den amerikanska och europeiska centralbanken underströk att deras framtida agerande kommer vara beroende av inkommande data. Detta togs emot positivt av marknaderna som hoppas på att räntehöjningscyklerna börjar närma sig sitt slut. Riksbankens ledamöter är fortsatt oroade för den höga inflationen och den svaga svenska växelkursen, vilket bedöms ha ökat sannolikheten för ytterligare höjningar från Riksbanken.

Starka bolagsrapporter för det andra kvartalet
Företagens rapporter för det andra kvartalet 2023 har visat på en fortsatt stark utveckling för de flesta bolag. Förväntningarna är dock högt ställda och toleransen för avvikelser har varit låg och de negativa kursreaktionerna på svaga rapporter har i många fall blivit stora. De nordiska storbankerna redovisade starka resultat med låga kreditförluster och det är också intressant att notera de flesta banker valde att tona ned risken för sina lån till kommersiella fastighetsbolag

Räntefondernas utveckling juli

Kreditmarknaderna hade en stark utveckling bland annat drivet av de fortsatt höga yielderna, något som även påverkade våra fonder positivt.

Likviditet  +0,40%

Företagsobligationer +0,67%

Simplicity Global Corporate Bond +1,07%

Simplicity High Yield +0,99%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling juli

Norden -1,4%

Sverige -1,0%

Småbolag Sverige -3,4%

Småbolag Global -0,7%

Fastigheter +11,0%

Green Impact -0,9%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juli 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023