1 augusti

Lägesrapport juli

Trots ett intensivt nyhetsflöde med bolagsrapporter, räntebesked från centralbanker och ekonomisk statistik sjönk aktiviteten på de finansiella marknaderna under månaden när den sedvanliga sommarstiltjen infann sig. Samtliga våra räntefonder presterade väl i detta klimat, och för aktiefonderna utvecklades Simplicity Fastigheter mycket positivt efter god bolagsrapportering av bolagen som redovisat så långt.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Svensk ekonomi bromsar in
Svensk BNP föll med 1,5 % under det andra kvartalet och med 2,4 % under det senaste året. Siffrorna var betydligt lägre än såväl marknadens som Riksbankens prognoser. Antalet konkurser fortsatte att stiga och var under juni uppe på rekordnivåer. Det är framförallt bolag inom handels- bygg- och restaurangsektorerna som har drabbats och detta kan i hög utsträckning förklaras av kvardröjande effekter från pandemin. 

Fortsatta räntehöjningar
Ett antal centralbanker, däribland Fed, ECB och Bank of Canada höjde sina styrräntor i enlighet med förväntningarna. Både den amerikanska och europeiska centralbanken underströk att deras framtida agerande kommer vara beroende av inkommande data. Detta togs emot positivt av marknaderna som hoppas på att räntehöjningscyklerna börjar närma sig sitt slut. Riksbankens ledamöter är fortsatt oroade för den höga inflationen och den svaga svenska växelkursen, vilket bedöms ha ökat sannolikheten för ytterligare höjningar från Riksbanken.

Starka bolagsrapporter för det andra kvartalet
Företagens rapporter för det andra kvartalet 2023 har visat på en fortsatt stark utveckling för de flesta bolag. Förväntningarna är dock högt ställda och toleransen för avvikelser har varit låg och de negativa kursreaktionerna på svaga rapporter har i många fall blivit stora. De nordiska storbankerna redovisade starka resultat med låga kreditförluster och det är också intressant att notera de flesta banker valde att tona ned risken för sina lån till kommersiella fastighetsbolag

Räntefondernas utveckling juli

Kreditmarknaderna hade en stark utveckling bland annat drivet av de fortsatt höga yielderna, något som även påverkade våra fonder positivt.

Likviditet  +0,40%

Företagsobligationer +0,67%

Simplicity Global Corporate Bond +1,07%

Simplicity High Yield +0,99%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling juli

Norden -1,4%

Sverige -1,0%

Småbolag Sverige -3,4%

Småbolag Global -0,7%

Fastigheter +11,0%

Green Impact -0,9%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juli 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

2 oktober

Lägesrapport september 2023

September blev en ganska dyster månad på marknaderna med sjunkande börskurser och stigande kreditspreadar för våra räntefonder. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring såväl utvecklingen för den globala ekonomin som för räntorna. Även om de flesta bedömare räknar med att vi är nära toppen i centralbankernas räntehöjningscykler är inflationen fortfarande alltför hög för att det […]

Läs vidare
4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023