2023-07-03

Lägesrapport juni

Ett händelserikt och volatilt juni, som bjöd på fortsatta räntehöjningar för att mota inflationen, gav blandad utveckling för våra aktiefonder. Samtliga räntefonder utvecklades positivt drivet av fondernas fortsatt höga förräntningstakter. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Fortsatt osäkerhet över den ekonomiska utvecklingen framöver 
Frågetecknen rörande den ekonomiska utvecklingen och hur den kommer att påverka inflation, centralbanker och räntor framöver är fortsatt stor. Under månaden presenterade både Världsbanken och OECD konjunkturprognoser som målar upp en ganska dyster bild över den globala ekonomin med låga tillväxttal i år och endast en måttlig återhämtning under 2024.  

Räntehöjningarna och inflationen  
Den amerikanska centralbanken valde att hålla sin styrränta oförändrad, men förväntansbilden har svängt och marknaden räknar nu med ytterligare höjningar från Feds sida. ECB höjde planenligt räntan med 0,25 procentenheter och guidade för ytterligare höjningar i närtid. Både Bank of England och Norges Bank valde något oväntat att återgå till höjningar med 50 punkter då inflationen tagit fart igen. I Sverige höjde Riksbanken styrräntan med 25 punkter och indikerade ytterligare höjningar.

Svag svensk krona och högt belånad fastighetssektor 
Kombinationen av en historiskt svag svensk krona och en högt belånad fastighetssektor utmanar Riksbanken i hur man lämpligast agerar framöver. Dessa problem vill dra räntan åt olika håll och det blir spännande att följa de kommande månaderna. 

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaderna hade en volatil månad där positiva bidrag från höga yielder i portföljerna kombinerades med negativa bidrag från sjunkande kurser i enskilda obligationer. Turerna kring SBB fortsatte då bolagets grundare och VD, Ilija Batljan, avgick som VD och ersattes på posten av Akelius Fastigheters CFO, Leiv Synnes.  

Sagax som är ett av de fastighetsbolag som klarat den senaste tiden turbulens bäst, genomförde en riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor. Syftet med åtgärden är enligt bolaget att de vill ha möjlighet att agera då det rådande marknadsklimatet kan leda till intressanta investeringsmöjligheter.  

I primärmarknaden var aktiviteten god under inledningen av månaden, men avmattades successivt i takt med att en viss sommarstiltje infann sig. Bland de företag som gav ut nya obligationer kan nämnas att Intrum emitterade en två-årig obligation i svenska kronor till en kreditspread om 800 punkter. Den höga nivån fick kurserna på bolagets utestående obligationer att backa. Utöver Intrum deltog Simplicity bland annat i emissioner i Arla, Assemblin Group och SSAB.  

Samtliga räntefonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,35 % samt 0,14 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simlicity High Yield steg med 0,55 % respektive 0,35 % 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Norden +1,5%

Verkstadsbolag och banker drev fonden högre under månaden. Det rullar även på bra för Volvo och DSV som båda steg efter höjda riktkurser under månaden, liksom Sandvik som också steg när storägaren Industrivärden ökade sitt innehav i aktien i början av juni. 

Sverige +1,4%

Fondens avkastning under månaden drevs av banker och verkstadsbolag. Analytiker på Barclays, med flera, ställde sig positiva till nordiska banker generellt och pekade på att oron för bankernas fastighetsexponering är mer än inprisad samtidigt som lönsamheten är imponerande. Innehaven Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken steg som följd. Även fondens verkstadsbolag imponerade med höjda riktkurser för Volvo, Sandvik och ABB. H&M steg kraftigt efter att kvartalsrapporten visat klart lägre vinsttapp än väntat samtidigt som företagets höga varulager sjunkit. 

Småbolag Sverige -1,3%

SSAB som tillhört fondens största innehav under hela året fortsatte utvecklas starkt. Bolaget imponerar med låga kostnader som håller uppe resultatet trots lågt stålpris och investeringar i miljövänlig produktionsteknologi. Även Mycronic steg tvåsiffrigt under månaden. Efterfrågan på bolagets maskritare till halvledarproduktion är fortsatt god och bolaget fick en ny större order i juni. 

Småbolag Global +7,4%

Fonden utvecklades starkt med flera stora kursuppgångar bland innehaven. Bristen på enfamiljshus är fortfarande stor i USA och håller uppe efterfrågan för fondens husbyggare trots hög räntemiljö. Meritage Homes, Installed Building Products, UFP Industrials, GMS, Simpson Manufacturing och Taylor Morrison Home steg på temat. Fondens koreanska klädtillverkare Youngone steg med över 40% då efterfrågan på kläder för aktiv livsstil är överraskande hög. Bolaget tillverkar kläder för bland annat North Face och Lululemon. 

Fastigheter +3,6%

Fastighetsaktier återhämtade sig under månaden. Under månaden ställde sig analytikerna mer positiva till sektorn efter den senaste tidens nedvärderingar. Balder och Pandox var bland fondens största bidragsgivare efter nya köprekar. Även utvecklingen i SBB var positiv. Bolaget har bytt VD och lockat köpintresse från bland annat Brookfield och Balder. Vikten ökade något i JM och Balder samtidigt som vikten sjönk något i NP3, Corem och Kojamo. 

Green Impact +7,1%

Fondens hade hög avkastning i juni, bland annat tack vare hög amerikansk efterfrågan för enfamiljshus. Fondens innehav TopBuild, Meritage Homes, KB Homes och Installed Building Products steg på temat. Även Jabil, kontraktstillverkare av allt från förpackningar till teknisk utrustning, steg kraftigt efter att bolagets helårsprognos höjts i samband med att kvartalsrapporten för Q3 överträffat förväntningarna.

 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juni 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023