3 juli

Lägesrapport juni

Ett händelserikt och volatilt juni, som bjöd på fortsatta räntehöjningar för att mota inflationen, gav blandad utveckling för våra aktiefonder. Samtliga räntefonder utvecklades positivt drivet av fondernas fortsatt höga förräntningstakter. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Fortsatt osäkerhet över den ekonomiska utvecklingen framöver 
Frågetecknen rörande den ekonomiska utvecklingen och hur den kommer att påverka inflation, centralbanker och räntor framöver är fortsatt stor. Under månaden presenterade både Världsbanken och OECD konjunkturprognoser som målar upp en ganska dyster bild över den globala ekonomin med låga tillväxttal i år och endast en måttlig återhämtning under 2024.  

Räntehöjningarna och inflationen  
Den amerikanska centralbanken valde att hålla sin styrränta oförändrad, men förväntansbilden har svängt och marknaden räknar nu med ytterligare höjningar från Feds sida. ECB höjde planenligt räntan med 0,25 procentenheter och guidade för ytterligare höjningar i närtid. Både Bank of England och Norges Bank valde något oväntat att återgå till höjningar med 50 punkter då inflationen tagit fart igen. I Sverige höjde Riksbanken styrräntan med 25 punkter och indikerade ytterligare höjningar.

Svag svensk krona och högt belånad fastighetssektor 
Kombinationen av en historiskt svag svensk krona och en högt belånad fastighetssektor utmanar Riksbanken i hur man lämpligast agerar framöver. Dessa problem vill dra räntan åt olika håll och det blir spännande att följa de kommande månaderna. 

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaderna hade en volatil månad där positiva bidrag från höga yielder i portföljerna kombinerades med negativa bidrag från sjunkande kurser i enskilda obligationer. Turerna kring SBB fortsatte då bolagets grundare och VD, Ilija Batljan, avgick som VD och ersattes på posten av Akelius Fastigheters CFO, Leiv Synnes.  

Sagax som är ett av de fastighetsbolag som klarat den senaste tiden turbulens bäst, genomförde en riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor. Syftet med åtgärden är enligt bolaget att de vill ha möjlighet att agera då det rådande marknadsklimatet kan leda till intressanta investeringsmöjligheter.  

I primärmarknaden var aktiviteten god under inledningen av månaden, men avmattades successivt i takt med att en viss sommarstiltje infann sig. Bland de företag som gav ut nya obligationer kan nämnas att Intrum emitterade en två-årig obligation i svenska kronor till en kreditspread om 800 punkter. Den höga nivån fick kurserna på bolagets utestående obligationer att backa. Utöver Intrum deltog Simplicity bland annat i emissioner i Arla, Assemblin Group och SSAB.  

Samtliga räntefonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,35 % samt 0,14 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simlicity High Yield steg med 0,55 % respektive 0,35 % 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Norden +1,5%

Verkstadsbolag och banker drev fonden högre under månaden. Det rullar även på bra för Volvo och DSV som båda steg efter höjda riktkurser under månaden, liksom Sandvik som också steg när storägaren Industrivärden ökade sitt innehav i aktien i början av juni. 

Sverige +1,4%

Fondens avkastning under månaden drevs av banker och verkstadsbolag. Analytiker på Barclays, med flera, ställde sig positiva till nordiska banker generellt och pekade på att oron för bankernas fastighetsexponering är mer än inprisad samtidigt som lönsamheten är imponerande. Innehaven Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken steg som följd. Även fondens verkstadsbolag imponerade med höjda riktkurser för Volvo, Sandvik och ABB. H&M steg kraftigt efter att kvartalsrapporten visat klart lägre vinsttapp än väntat samtidigt som företagets höga varulager sjunkit. 

Småbolag Sverige -1,3%

SSAB som tillhört fondens största innehav under hela året fortsatte utvecklas starkt. Bolaget imponerar med låga kostnader som håller uppe resultatet trots lågt stålpris och investeringar i miljövänlig produktionsteknologi. Även Mycronic steg tvåsiffrigt under månaden. Efterfrågan på bolagets maskritare till halvledarproduktion är fortsatt god och bolaget fick en ny större order i juni. 

Småbolag Global +7,4%

Fonden utvecklades starkt med flera stora kursuppgångar bland innehaven. Bristen på enfamiljshus är fortfarande stor i USA och håller uppe efterfrågan för fondens husbyggare trots hög räntemiljö. Meritage Homes, Installed Building Products, UFP Industrials, GMS, Simpson Manufacturing och Taylor Morrison Home steg på temat. Fondens koreanska klädtillverkare Youngone steg med över 40% då efterfrågan på kläder för aktiv livsstil är överraskande hög. Bolaget tillverkar kläder för bland annat North Face och Lululemon. 

Fastigheter +3,6%

Fastighetsaktier återhämtade sig under månaden. Under månaden ställde sig analytikerna mer positiva till sektorn efter den senaste tidens nedvärderingar. Balder och Pandox var bland fondens största bidragsgivare efter nya köprekar. Även utvecklingen i SBB var positiv. Bolaget har bytt VD och lockat köpintresse från bland annat Brookfield och Balder. Vikten ökade något i JM och Balder samtidigt som vikten sjönk något i NP3, Corem och Kojamo. 

Green Impact +7,1%

Fondens hade hög avkastning i juni, bland annat tack vare hög amerikansk efterfrågan för enfamiljshus. Fondens innehav TopBuild, Meritage Homes, KB Homes och Installed Building Products steg på temat. Även Jabil, kontraktstillverkare av allt från förpackningar till teknisk utrustning, steg kraftigt efter att bolagets helårsprognos höjts i samband med att kvartalsrapporten för Q3 överträffat förväntningarna.

 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juni 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

2 oktober

Lägesrapport september 2023

September blev en ganska dyster månad på marknaderna med sjunkande börskurser och stigande kreditspreadar för våra räntefonder. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring såväl utvecklingen för den globala ekonomin som för räntorna. Även om de flesta bedömare räknar med att vi är nära toppen i centralbankernas räntehöjningscykler är inflationen fortfarande alltför hög för att det […]

Läs vidare
4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023