2023-06-01

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

  • Överenskommelse om USAs skuldtak på plats
    Efter en period av intensiva förhandlingar lyckades de amerikanska politikerna till slut enas om en höjning av skuldtaket. Uppgörelsen innebär bland annat att de offentliga utgifterna skall begränsas, men där försvarsutgifterna tillåts öka. Avtalet, som löper till och med januari 2025, avvärjer risken för att den amerikanska staten inte skall kunna uppfylla sina ekonomiska åtaganden och beskedet togs emot väl av marknaderna.  
  • Inflationen börjar äntligen att avta 
    Den amerikanska centralbanken Fed höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter i vad som marknaden då bedömde vara den sista höjningen i denna cykel. Förväntningarna på hur centralbankerna skall agera har dock varierat kraftigt i takt med inkommande data och olika uttalanden under månaden och för närvarande diskonteras ytterligare räntehöjningar i både USA, EU och i Sverige. Inflationsstatistiken som publicerades var lite spretig, men i huvudsak kom siffrorna in något lägre än förväntat i många av de större ekonomierna
  • SBB under stort tryck 
    Under månaden följde kreditvärderingsinstitutet Fitch efter branschkollegan S&P och sänkte sitt kreditbetyg på SBB från BBB- till BB+. Beskedet var väntat och fick därmed begränsad effekt på kursen i bolagets aktier och obligationer. Bolagets styrelse gjorde ett uttalande i vilket de angav att de genomför en strategisk översyn av hela verksamheten vilket skulle kunna innebära en försäljning av hela, eller delar av bolaget. Sammantaget visar händelserna på hur pressat läget är för SBB och för dess huvudägare, Ilija Batljan.

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under månaden drivet av höga yielder och sjunkande kreditspreadar. Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. 

SBBs fortsatta utmaningar enligt ovan skapade fortsatt stor negativism för fastighetsbolagen där skuldsättningen är i fokus. Corem meddelade att de inte kommer calla sin hybridobligation när det första tillfället att göra det inträffar senare i år. Syftet är att värna om sin likviditet och prioritera refinansieringar av seniora obligationer. Åtgärden sänder en stark signal till banker och obligationsägare om att Corem prioriterar sina seniora skulder.  

I primärmarknaden var det förhållandevis god aktivitet även om det finns ett tydligt mönster som visar att transaktioner i mindre bolag inom High Yield-segmentet generellt sett tar längre tid att genomföra. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Latour, Lifco, och SEB.  

Samtliga fonder hade en förhållandevis stark utvecklingSimplicity Likviditet gick upp med 0,36 % medan Simplicity FöretagsobligationerSimplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,38 %, 0,28 % respektive 0,31 %. Yielderna är på fortsatt höga nivåer i samtliga fonder vilket skapar goda förutsättningar för utvecklingen framåt.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Flera verkstadsbolag fortsatte att utvecklas positivt, drivet av motståndskraftig ekonomi och AI.  

ABB steg i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Green Impact efter rekar från analytikerna som ser fortsatt stark efterfrågan inom elektrifiering och automation.  

Trelleborg presenterade höjda finansiella mål som lyfte aktien i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige.  

Atlas Copco förväntas gynnas av AI-utvecklingen då bolagets vakuumlösningar används vid produktion av halvledarkomponenter, vilket berör Simplicity Norden och Simplicity Sverige.  

Munters fortsatte rusa efter flera höjda riktkurser för bolaget som också förväntas gynnas av AI-utvecklingen då bolagets klimatsystem används i datacenters och vid tillverkning av elektronik. Aktien bidrog till avkastningen i Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Green Impact.  

Mycronic steg tvåsiffrigt och fick order från befintlig kund i Asien under månaden och lyfte Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Sverige. 

Den starka utvecklingen i Simplicity Green Impact fortsatte under månaden. Flera innehav med koppling till AI-utvecklingen rusade, däribland Nvidia som nu är fondens största innehav. Flera andra innehav, så som ASM International, Flex och ON Semiconductor, steg på samma tema.  

Simplicity Småbolag Global gynnades också av höjda värderingar för AI-relaterade bolag. Belden som tillverkar nätverksutrustning för bland annat datacenter och industriell automation steg kraftigt liksom halvledarproducenterna Fabrinet, Vishay Intertechnology och CTS Corp och Diodes.  

Nedgraderingen av SBB:s kreditbetyg utlöste ras i aktien och drog med sig hela fastighetssektorn i fallet. Som naturlig följd utvecklades Simplicity Fastigheter svagt under månaden. Marknaden är fortsatt skeptisk till bolagens belåning. 

Fondernas utveckling. Simplicity Norden  -0,8%, Simplicity Sverige -2,4% och Simplicity Fastigheter  -15,5%. Simplicity Småbolag Sverige -3,0% Simplicity Småbolag Global steg +3,0% och Simplicity Green Impact steg med +4,8%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Maj 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023