Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare

Fondnyhet – Simplicity Maturity 2027

Fonden är en ny typ av företagsobligationsfond som har ett givet förfallodatum och därmed även en given placeringshorisont på knappt 4 år vid fondstart som sedan är avtagande. Fonden har som mål att generera en återkommande intäkt/utdelning och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, […]

Läs vidare

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare

Lägesrapport augusti

Under månaden steg volatiliteten i de finansiella marknaderna när marknadens fokus skiftade mellan förhoppningar om en mjuklandning i ekonomin och rädsla för en kraftigare avmattning. Den höga förräntningstakten i räntefonderna fortsatte dock att ge stöd till utvecklingen och samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden. Aktiemarknaden var desto mer avvaktande inför signaler om fortsatta styrräntehöjningar, vilket […]

Läs vidare

Lägesrapport juli

Trots ett intensivt nyhetsflöde med bolagsrapporter, räntebesked från centralbanker och ekonomisk statistik sjönk aktiviteten på de finansiella marknaderna under månaden när den sedvanliga sommarstiltjen infann sig. Samtliga våra räntefonder presterade väl i detta klimat, och för aktiefonderna utvecklades Simplicity Fastigheter mycket positivt efter god bolagsrapportering av bolagen som redovisat så långt. Sammanfattning av marknadens fokus […]

Läs vidare

Lägesrapport juni

Ett händelserikt och volatilt juni, som bjöd på fortsatta räntehöjningar för att mota inflationen, gav blandad utveckling för våra aktiefonder. Samtliga räntefonder utvecklades positivt drivet av fondernas fortsatt höga förräntningstakter.  Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Fortsatt osäkerhet över den ekonomiska utvecklingen framöver  Frågetecknen rörande den ekonomiska utvecklingen och hur den kommer att påverka inflation, […]

Läs vidare

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare

Lägesrapport april

Marknaden fokuserade under april på bolagens starka rapportering, och där den ihållande inflationen och räntehöjningarna hamnade i skuggan. Många bolag haft en fortsatt stark utveckling trots den osäkra omvärldsbilden, vilket gav positiv utveckling för så gott som samtliga våra fonder.  Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Stark bolagsrapportering Bland de företag som kommit med positiva […]

Läs vidare

Lägesrapport mars

Marsmånaden blev dramatisk, händelserik och volatil för både ränte- och aktiemarknaderna då tumult inom banksektorn stal uppmärksamheten och präglade marknaderna. Det gamla talesättet som, fritt översatt, säger att ”Fed höjer räntan tills något går sönder” visade sig stämma även denna gång. Det blev dock inte som många trodde att den amerikanska arbetsmarknaden knäcktes, utan där […]

Läs vidare

Marknadskommentar

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023