Lägesrapport oktober 2023

Under oktober ökade osäkerheten i marknaderna kraftigt på grund av ett antal geopolitiska händelser. Kriget mellan Israel och Hamas följdes extra noggrant och bidrog till försämrat risksentiment och ökad volatilitet. Fokus låg på oljeprisets utveckling och risken för en eskalerad konflikt med bredare inblandning med USA och Iran.  Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Inga […]

Läs vidare

Lägesrapport september 2023

September blev en ganska dyster månad på marknaderna med sjunkande börskurser och stigande kreditspreadar för våra räntefonder. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring såväl utvecklingen för den globala ekonomin som för räntorna. Även om de flesta bedömare räknar med att vi är nära toppen i centralbankernas räntehöjningscykler är inflationen fortfarande alltför hög för att det […]

Läs vidare

Lägesrapport augusti

Under månaden steg volatiliteten i de finansiella marknaderna när marknadens fokus skiftade mellan förhoppningar om en mjuklandning i ekonomin och rädsla för en kraftigare avmattning. Den höga förräntningstakten i räntefonderna fortsatte dock att ge stöd till utvecklingen och samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden. Aktiemarknaden var desto mer avvaktande inför signaler om fortsatta styrräntehöjningar, vilket […]

Läs vidare

Lägesrapport juli

Trots ett intensivt nyhetsflöde med bolagsrapporter, räntebesked från centralbanker och ekonomisk statistik sjönk aktiviteten på de finansiella marknaderna under månaden när den sedvanliga sommarstiltjen infann sig. Samtliga våra räntefonder presterade väl i detta klimat, och för aktiefonderna utvecklades Simplicity Fastigheter mycket positivt efter god bolagsrapportering av bolagen som redovisat så långt. Sammanfattning av marknadens fokus […]

Läs vidare

Lägesrapport juni

Ett händelserikt och volatilt juni, som bjöd på fortsatta räntehöjningar för att mota inflationen, gav blandad utveckling för våra aktiefonder. Samtliga räntefonder utvecklades positivt drivet av fondernas fortsatt höga förräntningstakter.  Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Fortsatt osäkerhet över den ekonomiska utvecklingen framöver  Frågetecknen rörande den ekonomiska utvecklingen och hur den kommer att påverka inflation, […]

Läs vidare

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare

Lägesrapport april

Marknaden fokuserade under april på bolagens starka rapportering, och där den ihållande inflationen och räntehöjningarna hamnade i skuggan. Många bolag haft en fortsatt stark utveckling trots den osäkra omvärldsbilden, vilket gav positiv utveckling för så gott som samtliga våra fonder.  Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Stark bolagsrapportering Bland de företag som kommit med positiva […]

Läs vidare

Lägesrapport mars

Marsmånaden blev dramatisk, händelserik och volatil för både ränte- och aktiemarknaderna då tumult inom banksektorn stal uppmärksamheten och präglade marknaderna. Det gamla talesättet som, fritt översatt, säger att ”Fed höjer räntan tills något går sönder” visade sig stämma även denna gång. Det blev dock inte som många trodde att den amerikanska arbetsmarknaden knäcktes, utan där […]

Läs vidare

Lägesrapport februari

Februari blev en händelserik månad med ett omfattande nyhetsflöde inom många olika områden. Räntefonderna fortsatte att utvecklas positivt över linjen under månaden och där den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot bäst bland annat på grund av att många nordiska obligationer löper rörlig ränta och att de underliggande yielderna är högre i Norden. För aktiemarknadernas del var […]

Läs vidare

Lägesrapport januari

Det positiva sentiment som rådde under avslutningen av 2022 höll i sig även under januari, vilket ledde till stigande börskurser och lägre kreditspreadar som bidrog till mycket positiv avkastning i räntefonderna. Den starka starten på året förklaras av en viss optimism om att en eventuell recession inte behöver bli alltför djup eller kanske till och […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023