Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare

Lägesrapport april

Marknaden fokuserade under april på bolagens starka rapportering, och där den ihållande inflationen och räntehöjningarna hamnade i skuggan. Många bolag haft en fortsatt stark utveckling trots den osäkra omvärldsbilden, vilket gav positiv utveckling för så gott som samtliga våra fonder.  Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Stark bolagsrapportering Bland de företag som kommit med positiva […]

Läs vidare

Lägesrapport mars

Marsmånaden blev dramatisk, händelserik och volatil för både ränte- och aktiemarknaderna då tumult inom banksektorn stal uppmärksamheten och präglade marknaderna. Det gamla talesättet som, fritt översatt, säger att ”Fed höjer räntan tills något går sönder” visade sig stämma även denna gång. Det blev dock inte som många trodde att den amerikanska arbetsmarknaden knäcktes, utan där […]

Läs vidare

Lägesrapport februari

Februari blev en händelserik månad med ett omfattande nyhetsflöde inom många olika områden. Räntefonderna fortsatte att utvecklas positivt över linjen under månaden och där den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot bäst bland annat på grund av att många nordiska obligationer löper rörlig ränta och att de underliggande yielderna är högre i Norden. För aktiemarknadernas del var […]

Läs vidare

Lägesrapport januari

Det positiva sentiment som rådde under avslutningen av 2022 höll i sig även under januari, vilket ledde till stigande börskurser och lägre kreditspreadar som bidrog till mycket positiv avkastning i räntefonderna. Den starka starten på året förklaras av en viss optimism om att en eventuell recession inte behöver bli alltför djup eller kanske till och […]

Läs vidare

Lägesrapport december

Nyhetsflödet och marknadens fokus under december kom i stor utsträckning att handla om samma teman som varit aktuella under hela 2022, dvs inflationen, räntehöjningar och åtstramningar Marknadens fokus svängde under månaden tillbaka till ett större fokus på ekonomin och större riskförsiktighet. Samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden trots fortsatta räntehöjningar och ökad osäkerhet om den […]

Läs vidare

Lägesrapport november

Marknaden November blev ännu en händelserik månad där marknaderna varierade i takt med nyhetsflödet.  Samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden efter förhoppningar om minskade penningpolitiska åtstramningar tillsammans med slutsatsen att nivåerna på den löpande förräntningstakten (yielderna) blivit så attraktiva att investerare åter söker sig tillbaka till marknaden. Aktiefonderna fortsatte sin positiva utveckling efter börsernas vändning […]

Läs vidare

Lägesrapport oktober

Marknaden Den stora osäkerhet som just nu råder för världsekonomin med hög inflation och försämrade tillväxtutsikter ledde till fortsatt hög volatilitet i marknaden under oktober. Detta resulterade i blandad utveckling för räntefonderna under månaden bland annat efter återhämtning i den internationella kreditmarknaden, men där den nordiska marknaden var fortsatt avvaktande präglad av stor osäkerhet för […]

Läs vidare

Lägesrapport September

Marknaden September sällade sig till skaran utmanande och krävande månader under året med sjunkande sentiment och riskvilja. Återigen var inflationen högre än väntat och där centralbankerna agerade med kraftfulla räntehöjningar, samt där hotet från Ryssland tilltog. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: Simplicity Norden fyllde 20 år Vårt flaggskepp Simplicity Norden fyllde 20år den 23 […]

Läs vidare

Lägesrapport Augusti

Marknaden Efter en lugn start på augusti med en stabil utveckling i de flesta tillgångsslag steg osäkerheten successivt. Den främsta förklaringen till det försämrade sentimentet var en ökad oro för att den höga inflationen kommer tvinga centralbankerna att höja sina styrräntor mer än förväntat, något som fick räntorna på statsobligationer att stiga på bred front […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023