Lägesrapport november

Marknaden November blev ännu en händelserik månad där marknaderna varierade i takt med nyhetsflödet.  Samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden efter förhoppningar om minskade penningpolitiska åtstramningar tillsammans med slutsatsen att nivåerna på den löpande förräntningstakten (yielderna) blivit så attraktiva att investerare åter söker sig tillbaka till marknaden. Aktiefonderna fortsatte sin positiva utveckling efter börsernas vändning […]

Läs vidare

Lägesrapport oktober

Marknaden Den stora osäkerhet som just nu råder för världsekonomin med hög inflation och försämrade tillväxtutsikter ledde till fortsatt hög volatilitet i marknaden under oktober. Detta resulterade i blandad utveckling för räntefonderna under månaden bland annat efter återhämtning i den internationella kreditmarknaden, men där den nordiska marknaden var fortsatt avvaktande präglad av stor osäkerhet för […]

Läs vidare

Lägesrapport September

Marknaden September sällade sig till skaran utmanande och krävande månader under året med sjunkande sentiment och riskvilja. Återigen var inflationen högre än väntat och där centralbankerna agerade med kraftfulla räntehöjningar, samt där hotet från Ryssland tilltog. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: Simplicity Norden fyllde 20 år Vårt flaggskepp Simplicity Norden fyllde 20år den 23 […]

Läs vidare

Lägesrapport Augusti

Marknaden Efter en lugn start på augusti med en stabil utveckling i de flesta tillgångsslag steg osäkerheten successivt. Den främsta förklaringen till det försämrade sentimentet var en ökad oro för att den höga inflationen kommer tvinga centralbankerna att höja sina styrräntor mer än förväntat, något som fick räntorna på statsobligationer att stiga på bred front […]

Läs vidare

Lägesrapport Juli

Marknaden Juli månad blev ännu en volatil månad i ränte- och kreditmarknaderna, där investerarna fortsätter att balansera utsikterna för räntor, inflation och tillväxt. Kreditmarknaden hade en bra utveckling under månaden och där framförallt fastighetsobligationer tog tillbaka lite av de stora fallen vi såg under juni månad. De flesta av aktiemarknaderna steg globalt i juli, där […]

Läs vidare

Lägesrapport Juni

Marknaden Under juni fortsatte den svaga och volatila utveckling som varit ett faktum under i stort sett hela det första halvåret 2022 och som påverkat såväl ränte- som aktiemarknaderna. Investerarnas fokus skiftade mellan en oro för hög inflation och stigande räntor samt sjunkande tillväxt som en konsekvens av allt för stora åtstramningar från centralbankerna.   Sammanfattning […]

Läs vidare

Lägesrapport Maj

Marknaden I maj var volatiliteten mycket hög i de finansiella marknaderna på grund av de osäkra framtidsutsikterna, vilket för månaden som helhet påverkade såväl aktie- som räntefonderna negativt. Marknadens reflektioner under maj kretsade mestadels kring: Fortsatt rekordhög inflation Inflationsstatistiken som publicerades i mitten av månaden visade att pristrycket befinner sig på rekordhöga nivåer. Samtidigt är […]

Läs vidare

Lägesrapport April

Marknaden Under april skiftade marknadens fokus från de direkta effekterna av händelseförloppet i Ukraina till de sekundära konsekvenser som följer av kriget. Utvecklingen påverkades också av de nya nedstängningar som genomförts i Kina efter nya utbrott av Covid-19, vilka sätter press på leveranskedjor och skapar utmaningar för företagen som både fått problem att leverera och […]

Läs vidare

Lägesrapport Mars

10-årsjubileum och kommande fondnyhet!  Vi vill passa på att uppmärksamma att vår fond, Simplicity Företagsobligationer firade 10-årsjubileum den 30 mars och tackar för det förtroende som ni kunder har visat oss genom årens lopp. Läs mer om fondens första tio år här. Vi vill också informera om en kommande produktlansering då vi den i maj startar […]

Läs vidare

Lägesrapport Februari

Marknaden Februari blev en mycket turbulent månad som i hög utsträckning präglades av den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina som eskalerade i och med den ryska invasionen den 24 februari. Omvärlden bemötte aktionen med bestörtning och västländerna svarade omgående genom att bistå Ukraina med såväl humanitärt stöd som militärt materiel. Därtill infördes en lång rad mycket […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023