Lägesrapport Januari

Marknaden Efter några lugna dagar under inledningen av det nya året ökade volatiliteten successivt och januari blev till slut en relativt stökig månad som bjöd på inflationsoro, högre smittspridning och turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina. Denna digra materia genererade sjunkande börskurser och stigande räntor, där endast de inhemska räntefonderna lyckades att hålla sig på […]

Läs vidare

Lägesrapport December

Marknaden Trots den alltmer intensiva nyhetsrapporteringen om den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron, så kunde vi glädjande konstatera uppgångar för våra ränte- och aktiefonder under julmånaden. Reaktionerna världen över för den accentuerade smittspridningen har lett till ytterligare nedstängningar och restriktioner, men hos investerarkollektivet ökade dock riskviljan åter efter att tidiga studier indikerat att Omikron verkar leda till ett mildare sjukdomsförlopp och att fullvaccinerade har ett […]

Läs vidare

Lägesrapport November

Marknaden En mycket händelserik novembermånad där osäkerheten ökade på världens finansiella marknader som en konsekvens av oro kring den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron. Uppgifter om den nya virusvarianten medförde sjunkande kurser för de flesta risktillgångar som aktier, krediter och råvaror. Samtidigt steg priserna på klassiska ”safe-haven-tillgångar” som statsobligationer, amerikanska dollar och guld. Det är […]

Läs vidare

Lägesrapport Oktober

Marknaden Under månaden låg mycket av marknadens fokus på rapportsäsongen för att se hur väl företagen lyckats hantera problem såsom komponentbrist, flaskhalsar och eventuella kostnadsökningar från dyrare insatsvaror, transport och el. Rapporterna var dock, precis som tidigare under året, mycket starka och en hög andel av resultaten kom in över förväntningarna både i Sverige och […]

Läs vidare

Lägesrapport September

Marknaden Under september ökade osäkerheten över utvecklingen i världsekonomin, vilket bidrog till en ökad volatilitet på de finansiella marknaderna. I Kina fortsatte problemen för den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande som brottas med hög skuldsättning efter många år av lånefinansierad tillväxt. Företaget har problem att betala räntor på sina banklån och det ryktas om en förestående rekonstruktion av bolaget. […]

Läs vidare

Lägesrapport Augusti

Marknaden Trots att en viss sommarstiltje rådde under inledningen av månaden blev augusti mycket händelserik. Återhämtningen i den globala ekonomin fortsatte med stöd av lättade restriktioner vilket bidrog till en ökad konsumtion av varor och tjänster. Samtidigt finns det en hel del utmaningar som kan hota den ekonomiska tillväxten framöver, som till exempel en ökad […]

Läs vidare

Lägesrapport Juli

Marknaden Sommaren är här och de finansiella marknaderna har visat att juli kan vara en spännande månad även den. Smittspridningen ökade återigen på vissa håll i världen, inte minst i USA, vilket fick volatiliteten på aktiemarknaderna att öka då återinförda restriktioner kan fördröja ekonomins återhämtning. Fortsatt sjunkande räntenivåer i USA fungerade dock som medicin för marknadernas […]

Läs vidare

Lägesrapport Juni

Marknaden Årets inledande halvår avslutades med fortsatt hög riskvilja och där det är tydligt att vi befinner oss i en återhämtningsfas i världsekonomin. Det som bekymrar både obligations- och aktiemarknaden mest är vad eventuella nedtrappningar av de penningpolitiska stimulanserna skulle få för effekter. Trots höga inflationssiffror under månaden föll de amerikanska långräntorna tillbaka något då […]

Läs vidare

Lägesrapport Maj

Marknaden Trenden med goda företagsresultat höll i sig under månaden och bekräftade bilden om att de flesta företag har klarat av att hantera Corona-krisen på ett bra sätt. Marknadens fokus växlade under månaden mellan bättre tillväxtutsikter å enda sidan och stigande inflationsoro å andra sidan, men när vi summerar månaden kan vi ändå konstatera att det blev ännu […]

Läs vidare

Lägesrapport April

Marknaden Rapportsäsongen för det första kvartalet 2021 är i full gång och än så länge har en stor andel av de rapporterande företagen överträffat marknadens förväntningar både vad avser omsättning och resultat. De internationella börserna steg under månaden även om volatiliteten bitvis var hög då aktiemarknaderna inte gillade uppgifterna om höjda skatter i USA i […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023