Lägesrapport Maj

Marknaden I maj var volatiliteten mycket hög i de finansiella marknaderna på grund av de osäkra framtidsutsikterna, vilket för månaden som helhet påverkade såväl aktie- som räntefonderna negativt. Marknadens reflektioner under maj kretsade mestadels kring: Fortsatt rekordhög inflation Inflationsstatistiken som publicerades i mitten av månaden visade att pristrycket befinner sig på rekordhöga nivåer. Samtidigt är […]

Läs vidare

Lägesrapport April

Marknaden Under april skiftade marknadens fokus från de direkta effekterna av händelseförloppet i Ukraina till de sekundära konsekvenser som följer av kriget. Utvecklingen påverkades också av de nya nedstängningar som genomförts i Kina efter nya utbrott av Covid-19, vilka sätter press på leveranskedjor och skapar utmaningar för företagen som både fått problem att leverera och […]

Läs vidare

Lägesrapport Mars

10-årsjubileum och kommande fondnyhet!  Vi vill passa på att uppmärksamma att vår fond, Simplicity Företagsobligationer firade 10-årsjubileum den 30 mars och tackar för det förtroende som ni kunder har visat oss genom årens lopp. Läs mer om fondens första tio år här. Vi vill också informera om en kommande produktlansering då vi den i maj startar […]

Läs vidare

Lägesrapport Februari

Marknaden Februari blev en mycket turbulent månad som i hög utsträckning präglades av den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina som eskalerade i och med den ryska invasionen den 24 februari. Omvärlden bemötte aktionen med bestörtning och västländerna svarade omgående genom att bistå Ukraina med såväl humanitärt stöd som militärt materiel. Därtill infördes en lång rad mycket […]

Läs vidare

Lägesrapport Januari

Marknaden Efter några lugna dagar under inledningen av det nya året ökade volatiliteten successivt och januari blev till slut en relativt stökig månad som bjöd på inflationsoro, högre smittspridning och turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina. Denna digra materia genererade sjunkande börskurser och stigande räntor, där endast de inhemska räntefonderna lyckades att hålla sig på […]

Läs vidare

Lägesrapport December

Marknaden Trots den alltmer intensiva nyhetsrapporteringen om den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron, så kunde vi glädjande konstatera uppgångar för våra ränte- och aktiefonder under julmånaden. Reaktionerna världen över för den accentuerade smittspridningen har lett till ytterligare nedstängningar och restriktioner, men hos investerarkollektivet ökade dock riskviljan åter efter att tidiga studier indikerat att Omikron verkar leda till ett mildare sjukdomsförlopp och att fullvaccinerade har ett […]

Läs vidare

Lägesrapport November

Marknaden En mycket händelserik novembermånad där osäkerheten ökade på världens finansiella marknader som en konsekvens av oro kring den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron. Uppgifter om den nya virusvarianten medförde sjunkande kurser för de flesta risktillgångar som aktier, krediter och råvaror. Samtidigt steg priserna på klassiska ”safe-haven-tillgångar” som statsobligationer, amerikanska dollar och guld. Det är […]

Läs vidare

Lägesrapport Oktober

Marknaden Under månaden låg mycket av marknadens fokus på rapportsäsongen för att se hur väl företagen lyckats hantera problem såsom komponentbrist, flaskhalsar och eventuella kostnadsökningar från dyrare insatsvaror, transport och el. Rapporterna var dock, precis som tidigare under året, mycket starka och en hög andel av resultaten kom in över förväntningarna både i Sverige och […]

Läs vidare

Lägesrapport September

Marknaden Under september ökade osäkerheten över utvecklingen i världsekonomin, vilket bidrog till en ökad volatilitet på de finansiella marknaderna. I Kina fortsatte problemen för den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande som brottas med hög skuldsättning efter många år av lånefinansierad tillväxt. Företaget har problem att betala räntor på sina banklån och det ryktas om en förestående rekonstruktion av bolaget. […]

Läs vidare

Lägesrapport Augusti

Marknaden Trots att en viss sommarstiltje rådde under inledningen av månaden blev augusti mycket händelserik. Återhämtningen i den globala ekonomin fortsatte med stöd av lättade restriktioner vilket bidrog till en ökad konsumtion av varor och tjänster. Samtidigt finns det en hel del utmaningar som kan hota den ekonomiska tillväxten framöver, som till exempel en ökad […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023