Lägesrapport September

Marknaden I september ökade volatiliteten i de finansiella marknaderna bland annat efter att smittspridningen av Coronaviruset återigen tagit fart i Europa och ett antal länder infört ytterligare restriktioner och börjat diskutera nya nedstängningar. I USA hölls den första valdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden vilken blev en stökig historia med en väldigt hård ton […]

Läs vidare

Arjo får höjd riktkurs – störst innehav i Småbolag Sverige

Skånska Arjo, tillverkare av medicinsk utrustning för att främja rörlighet och underlätta för vårdpersonal, stiger med 7% idag efter höjd rekommendation från Carnegie. Aktien har haft en hög vikt i både Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Sverige under hela året och är idag största innehav i Simplicity Småbolag Sverige. Arjo har varit ett mycket stabilt […]

Läs vidare

Lägesrapport Augusti

Augusti har på Simplicity bland annat inneburit en fondstart som vi med glädje ser tillbaka på. Den 14:e augusti, startade vår nya fond, Simplicity High Yield. De första veckorna har avkastningen varit 1,03 %. Fonden går att handla både hos oss och på ett flertal fondplattformar där våra andra fonder också återfinns. Vi kommer löpande […]

Läs vidare

Lägesrapport Juli

Först vill vi passa på att nämna den spännande fondstart som närmar sig. Den 14 augusti startar vi på Simplicity vår nästa fond – Simplicity High Yield. Det är en fond som kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet. Detta innebär å ena sidan högre risk […]

Läs vidare

Lägesrapport Juni

Efter några månader med stark utveckling på de finansiella marknaderna ökade volatiliteten under juni på grund av rädsla för en andra våg av virusspridning och oro för nya handelskonflikter mellan USA och Kina samt mellan USA och Europa. IMF, Världsbanken och OECD publicerade nya konjunkturrapporter och prognoser i vilken en dyster bild av den ekonomiska […]

Läs vidare

Lägesrapport Maj

Den positiva trenden i de finansiella marknaderna som rådde under april höll i sig även under maj. Även om osäkerheten kring vilka konsekvenser Corona-pandemin kommer få är fortsatt stor valde marknaden att ta fasta på goda resultat i ett antal vaccinstudier och nyheter om återöppning av olika ekonomier. Relationerna mellan USA och Kina försämrades efter […]

Läs vidare

Lägesrapport April

I april har allt fokus riktats mot Coronapandemin och de effekter denna får på såväl folkhälsa som den globala ekonomiska utvecklingen. Samtidigt som de negativa nyheterna fortsatt strömma in i form av mycket svaga siffror avseende bland annat arbetsmarknad, industriproduktion och BNP-utveckling har marknaden valt att fokusera på de olika stödpaket som lanserats av såväl […]

Läs vidare

Lägesrapport Mars

Den senaste tidens nyhetsflöde har helt och hållet handlat om hur det nya coronaviruset, COVID 19, sprider sig runt om i världen och hur olika länder agerar för att minska smittspridningen. Den dominerande strategin har handlat om att införa olika typer av social distansering och detta sker genom varierande former av begränsningar och inskränkningar. De […]

Läs vidare

Lägesrapport Februari

Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Samtliga internationella börser sjönk under månaden och står nu på minus för året. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte […]

Läs vidare

Lägesrapport Januari

De flesta finansiella marknader fick en stark start under 2020 då den optimism som rådde under avslutningen av 2019 följde med in i det nya året och även om den ekonomiska statistik som offentliggjordes under månaden inte gav någon entydig bild valde investerarna att ta fasta på de signaler som visade på en stabilisering av […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023