Fondnyheter från Simplicity

20 maj 20020  |  Information till våra distributörer

Sedan början av året finns delar utav vårt fondutbud valbart på bland annat United Securities, Garantum, Strukturinvest och sedan tidigare även Nord Fondkommission.
Se nedan kommentarer/uppdateringar om de fonder som finns valbara i ovan nämnda plattformar.

Förvaltarkommentar Maj 2020

Simplicity Global Corporate Bond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer på den globala marknaden. Fonden lanserades 2012.
Läs mer om fonden här.

Ta gärna del av våra kommentar från våra förvaltare av fonden, en lägesrapport om fonden per maj månad. Klicka på videon här bredvid.

Varje månad publicerar våra förvaltare ett fördjupad Räntebrev. Önskar ha ha del av detta per e-post, kontakta oss på simon@simplicity.se

Länk till Räntebrev per 2020-04-30

Simplicity Norden

Bredda fondportföljen i orostider med välpresterande och välskötta nordiska kvalitetsbolag.

Portföljen, som alltid har sin utgångspunkt i välskötta nordiska kvalitetsbolag, är delvis justerad mot bolag vars verksamheter gynnas av de pågående pandemiska förutsättningarna.
Bland de större innehaven finns för närvarande Novo Nordisk, Essity och AstraZeneca.

Läs mer om fonden här

Senaste månadsrapport (pdf)

Simplicity Småbolag Global

Småbolagspotential och global diversifiering i en och samma fond

Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa utifrån att de ofta är starka nischaktörer verksamma inom nya teknologiska områden och tidigt blickar ut på den internationella världsmarknaden.

Fonden har hela världen som sitt mandat och tack vare den globala placeringsinriktningen nås en större diversifiering och över tid lägre volatilitet än vad som är fallet i mer geografiskt avgränsade alternativ.

Läs mer om fonden här

Senaste månadsrapport (pdf)

Simplictity aktieförvaltning

Vår målsättning är att långsiktig skapa hög riskjusterad avkastning över tid och där vi genererar god avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med omfattande riskanalys och ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag som utvecklas i en positiv riktning.

Dessa bolag grundar sin verksamhet på starka historiska resultat och sunda balansräkningar samt har verksamhet som uppfyller våra krav på ansvarsfulla och hållbara investeringar.

För att lyckas med målsättningen tror vi att en hög grad av aktiv förvaltning är en nödvändighet, och våra innehav avviker därför ofta avsevärt mot index vad gäller såväl geografisk vikt, branscher och enskilda aktier.

Lär mer om vår förvaltning

Kontakta oss gärna

Vi svarar gärna på frågor om våra fonder och hur vi kan hjälpa er i era affärer. Välkomna att kontakta oss.

Tommy Taponen
tommy@simplicity.se
Anna Warfvinge
anna@simplicity.se
Jonas Hall
jonas@simplicity.se
Simon Hansen
simon@simplicity.se

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljeras statistik om respektive fonds utveckling över tid eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Fund Date NAV 1 dag 2024
Simplicity Norden A 2024-06-12 999.67 SEK 1.48% 17.41%
Simplicity Norden B 2024-06-12 148.93 SEK 1.49% 17.84%
Simplicity Sverige 2024-06-12 241.04 SEK 1.94% 14.00%
Simplicity Småbolag Sverige A 2024-06-12 206.82 SEK 1.68% 11.14%
Simplicity Småbolag Sverige B 2024-06-12 144.42 SEK 1.68% 11.16%
Simplicity Småbolag Sverige C 2024-06-12 185.12 SEK 1.68% 11.33%
Simplicity Småbolag Global 2024-06-12 168.79 SEK 0.43% 14.78%
Simplicity Fastigheter A 2024-06-12 97.3 SEK 2.29% 0.74%
Simplicity Fastigheter B 2024-06-12 83.51 SEK 2.29% 0.76%
Simplicity Fastigheter C 2024-06-12 98.58 SEK 2.29% 0.84%
Simplicity Green Impact A 2024-06-11 128.8 SEK -0.39% 15.08%
Simplicity Green Impact B 2024-06-11 116.17 SEK -0.39% 15.11%
Simplicity Green Impact C 2024-06-11 130.5 SEK -0.39% 15.45%
Simplicity Green Impact D 2024-06-11 128.88 SEK -0.39% 15.11%
Simplicity Likviditet A 2024-06-12 121.59 SEK 0.01% 2.57%
Simplicity Likviditet B 2024-06-12 110.3 SEK 0.01% 2.55%
Simplicity Företagsobl A 2024-06-12 139.16 SEK 0.06% 4.32%
Simplicity Företagsobl B 2024-06-12 104.54 SEK 0.06% 4.29%
Simplicity Företagsobl C 2024-06-12 114.72 SEK 0.06% 4.50%
Simplicity Global Corp A 2024-06-12 131.36 SEK 0.19% 3.53%
Simplicity Global Corp B 2024-06-12 91.32 SEK 0.20% 3.49%
Simplicity Global Corp C 2024-06-12 108.9 SEK 0.19% 3.72%
Simplicity High Yield A 2024-06-12 119.24 SEK 0.08% 4.84%
Simplicity High Yield B 2024-06-12 97.52 SEK 0.08% 4.84%
Simplicity High Yield C 2024-06-12 121.23 SEK 0.08% 5.04%
Simplicity Palma A 2024-06-11 129.77 SEK -0.16% 9.86%
Simplicity Palma B 2024-06-11 133.64 SEK -0.16% 10.09%
Simplicity Maturity 2027 A 2024-06-12 105.18 0.04% 4.36%
Copyright Simplicity AB 2023