2024-06-03

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med ökade spänningar mellan Kina och Taiwan samt rapporter om Ukrainska motgångar i kriget. I USA fälldes den förre presidenten, Donald Trump, för bokföringsbrott i en domstol i New York.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

Tillväxten i den svenska ekonomin överraskade positivt då de reviderade BNP-siffrorna för det första kvartalet var betydligt högre än vad de preliminära mätningarna indikerade. Detta bekräftar bilden om att en konjunkturåterhämtning är på väg. Samtidigt kan detta utgöra ett problem för Riksbanken om det också skulle leda till ett ökat pristryck.

Riksbanken sänkte styrräntan från 4,00 % till 3,75 %. Protokollet från direktionsmötet visade också att det fanns en enighet bakom räntebeslutet. Farhågorna om att en svensk sänkning skulle leda till en ytterligare försvagning av kronan infriades åtminstone inte i det korta perspektivet, då den svenska kronan stärktes efter räntebeskedet.

Räntefondernas utveckling

Företagsobligationsmarknaden hade en stark utveckling under maj. Det positiva stämningsläget och inflöden i marknaden bidrog till sjunkande kreditspreadar vilket i kombination med den goda yieldnivån gav stigande obligations- och fondkurser. Primärmarknadsaktiviteten var hög då många företag ville dra nytta av det starka sentimentet för att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Kvika Bank, Storskogen, Sörmlands Sparbank och Svea Bank. Samtliga fonder utvecklades väl. 

Likviditet +0,53%
Företagsobligationer +0,85%
Global Corp Bond +0,86%
High Yield +0,92%
Maturity 2027 +0,78%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Samtliga aktiefonder steg under en månad präglad av större riskaptit och fin utveckling för flera av fondernas innehav. Investor och ABB bidrog starkt till avkastningen för Simplicity Norden och Simplicity Sverige medan IT-bolagen var tongivande i Simplicity Småbolag Sverige. För Simplicity Fastigheter stack Trianon ut i sektorn som gynnades av Riksbankens räntesänkning. First Solar och Nvidia rusade i Simplicity Green Impact liksom Samyang Foods i Simplicity Småbolag Global. Båda våra globalfonder steg trots sjunkande globalindex.

Norden +2,6%
Sverige +2,9%
Småbolag Sverige +3,4%
Småbolag Global +1,5%
Fastigheter +4,9%
Green Impact +3,0%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Maj 2024 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
3 juni

Aktiebrev Maj 2024

Aktiebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar ·         Månaden inleddes med uppskruvad optimism, denna gång till 11. Memerally, cryptorally, konstiga microbolagsrallyn, teknikrally och optionsrally gav sällskap till ett brett aktiemarknadsrally. Halvvägs in i månaden kom pyspunkteringen, men sammantaget var börhumöret hoppfullt även i maj. ·         Powells duvaktiga kommentarer i början av månaden bidrog till att lyfta börserna – […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023