8 april

Det våras för utdelningar

Under april kommer utdelningar ske i våra utdelande andelsklasser

På Simplicity gillar vi lönsamma bolag, och gärna får de vara så pass lönsamma att de inte behöver behålla hela resultatet i verksamheten utan kan betala ut en del till oss aktieägare. Förra året sjönk direktavkastningen markant, inte minst här i Sverige. De osäkra förutsättningarna gjorde att bolagen höll extra hårt i pengarna, samtidigt som politiska krav kopplade till bolagsstöd säkert också bidrog till att direktavkastningen sjönk förra året.

Lönsamheten var dock helt ok, och bolagen har nu större utrymme än på väldigt länge att dela ut. Ekonomin har återhämtat sig och pengar som normalt sett hade delats ut ligger nu kvar hos bolagen. Tittar man exempelvis på bolagens kassor i förhållande till deras totala tillgångar har denna siffra stigit till 17 % från att ha legat stabilt kring 13% under de senaste åren.

Trotts detta ligger den förväntade direktavkastningen på börsen förhållandevis lågt på 2,5% ungefär. Kanske vill bolagen fortfarande ha en buffert inför oförutsedda händelser, men en annan förklaring ligger också i tillväxtbolagens framfart. Då börsen nu till en större andel består av tillväxtbolag som behåller mer pengar inom bolaget (och dessutom generellt är mindre lönsamma) så sjunker börsens direktavkastning av den anledningen också. Det skulle också kunna vara så att förväntningarna ligger lite för lågt, kanske för att analytiker baserar för mycket av sin prognos på fjolåret. Tycker man att 2,5% är för snålt kan man alltid köpa aktier i några av bolagen nedan, direkt hämtade från våra fonder. Vill man göra det ännu enklare för sig kan man köpa Simplicity Småbolag Sverige B. Den delar ut 5% av andelskursen den 20 april.

Våra fonders högutdelare och deras förväntade direktavkastning:

Simplicity Norden
Alm. Brand 9,7%
Telenor 6,0%
Solar 5,9%

Simplicity Sverige
Swedbank 6,6%
Volvo 6,6%
SEB 6,1%

Simplicity Småbolag Sverige
Tele 2 6,3%
Intrum 4,4%
Byggmax 4,4%

Simplicity Småbolag Global
Home Capital Group 8,4%
Yuexiu Property 7,2%
Österreichische Post 5,1%

Simplicity Fastigheter
Selvaag Bolig 7,4%
Cibus 5,7%
Diös 4,8%

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023