2021-12-09

Koldioxidavtryck 2021 – Simplicity räntefonder

Vi har under två omgångar 2021 mätt fondernas totala koldioxidavtryck. Första mätningen genomfördes under mars månad, där vi såg att framför allt bolag inom kraftförsörjning, industri och material var stora bidragsgivare till koldioxidavtrycket i fonderna. Detta var i sig inget överraskande.

Mätningarna under mars månad gav följande utfall i våra räntefonder:

Simplicity Likviditet hade ett GHG/revenue tal på 3,31.
Simplicity Företagsobligationer hade ett GHG/Revenue tal på 6,65.
Simplicity High Yield hade ett GHG/revenue tal på 6,94.
Och slutligen hade Simplicity Global Corporate Bond hade ett GHG/Revenue tal på 8,02.

Definition för GHG/Revenue är ett bolags utsläpp av co2 ekvivalenter per 1 miljon SEK i omsättning.  Viktigt att poängtera vid denna typ av mätning är vilken valuta som värdena är angivna i. Hade vi i stället använt Euro som valuta hade värdena ökat med valutakursen för eur (ca 10). Därför är det viktigt att man vet vad som beräknats och hur värdena framställs vid en jämförelse.

Som referens har vi använt MSCI World index, MSCI World ESG Leaders samt MSCI Europe för att jämföra våra fonders avtryck relativt breda index. Per 2021-06-30 redovisade MSCI World index ett GHG/Revenue tal på 16,19, MSCI World ESG Leaders GHG/Revenue tal på 9,49, och för europeisk referens så låg GHG/Revenue för MSCI Europe Index på 16,01. Glädjande nog var samtliga våra fonder en bra bit under även det index som följer bolag i framkant inom ESG. En stor del i förklaringen ligger såklart i att vi i våra fonder helt uteslutit bolag inom GICS sektor 10, nämligen bolag som verkar inom sektorn fossila bränslen. Ytterligare en orsak bör också finnas i att vi proaktivt valt att investera betydande andel av fondernas kapital i både gröna och sociala obligationer, där pengarna öronmärks för just goda ändamål avseende bland annat miljö och klimat. Även om bolagen som ger ut sådana obligationer i sig kan vara relativt stora nettobidragare till betydande utsläpp så är det vår uppfattning att majoriteten ställs ut av bolag som håller miljö och klimat högt på agendan. Slutligen kan vårt låga co2 avtryck förklaras av våra fonders relativ stora vikt i bank- och finans (där även fastigheter ingår) för att bolagens utsläpp i scope 1 samt scope 2 blir låga relativt index och bolag inom till exempel tillverkningsindustri.

Då fondernas avtryck redan är relativt låga och många av bolagen har uppsatta mål för att minska sina utsläpp så har därmed inga nämnvärda korrigeringar generellt sett skett i fonderna under året. Det som kan uppmärksammas är att vi i Simplicity Global Corporate Bond valt att avyttra det mexikanska cementbolaget Grupo Cementos de Chihuahua, som bidragit kraftigt till de totala utsläppen i Simplicity Global Corporate Bond. Bolaget stod för 41,2% av fondens totala utsläpp.

Vid senaste mätningen som genomfördes 2021-09-30 så såg glädjande referensvärdena GHG/Revenue ut enligt nedan:

Simplicity Likviditet hade ett GHG/revenue tal på 2,25en minskning på CO2e 1,06 enheter.
Simplicity Företagsobligationer hade ett GHG/Revenue tal på 6,38en minskning av 0,23 enheter.
Simplicity High Yield hade ett GHG/revenue tal på 5,69en minskning av 1,25 enheter.
Och slutligen hade Simplicity Global Corporate Bond med ett GHG/Revenue tal på 3,77en minskning med hela 4,25 enheter.

I Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer samt Simplicity Global Corporate Bond så har mellan 55-60% av bolagen i fonderna rapporterad data som vi kan tillgå. I Simplicity High Yield är motsvarande siffra 29,1%. För den del av fonderna som inte rapporterat sitt koldioxidavtryck har vi använt ett snitt för rapporterande bolag i samma sektor, enligt Bloomberg.

Så, varför gör vi alla dessa mätningar och analyser?
– Vi vill säkerställa att de bolag vi investerar i inte bara gör fina och lovande uttalanden avseende utsläppsminskningar, utan också kan rapportera dessa svart på vitt.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023