20 januari

Henrik Tingstorp om 2019 och framtiden

I en intervju med Fondbolagens förening ger vår ränteförvaltare Henrik Tingstorp sin syn på det gångna fondåret, samt delar med sig av tankar kring framtiden. Han delar också med sig av hur hans eget sparande ser ut, och varför han väljer de fonder han väljer.

“Vad var utmärkande för fondåret 2019 utifrån ditt perspektiv?

Mot bakgrund av att vi gick in i 2019 från ett utmanande 2018 såg förutsättningarna för god avkastning mycket bra ut. Året rivstartade den 4 januari med en paneldebatt mellan tre centralbankschefer Powell, Yellen och Bernanke. Där kommunicerade chefen för den amerikanska centralbanken Fed, Jerome Powell, att de var beredda att börja sänka räntan för att stimulera marknaden när så behövdes. Detta innebar en tvärvändning från närliggande Fed-möten året innan. Kort därefter stimulerade även Kina marknaden genom att hjälpa banker med ökad likviditet samtidigt som utvecklingen av handelskonflikten mellan USA och Kina började gå åt rätt håll. Allt detta sammantaget fick flertalet investeringar att gå bra då långa räntor gick ner, framförallt i USA, samtidigt som aktier steg vilket inte alltid brukar ske i symbios. De som under året hamnade lite på efterkälken var tillväxtmarknader vilka underpresterade utvecklade marknader och jag tänker då främst på Kina och Hong Kong. Flödesmässigt var det inflöden i fonder över hela linjen och aktivt förvaltade fonder gick generellt sett bättre än passivt förvaltade fonder. Känslan jag hade i början av året visade sig stämma och fondåret 2019 i sin helhet var mycket positivt sett till den avkastning som levererades.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2020, och inför det nya decenniet?

Vi är sent inne i konjunkturcykeln efter många år av uppgång och goda avkastningar inom flera tillgångsslag såsom exempelvis aktier och räntor. Det ser ut som att konjunkturen håller i sig ett tag till med stöd av låg arbetslöshet, expansiva centralbanker, låga räntor och övriga stimulanser. Mitt råd är dock att man skall vara på sin vakt då många företag mår väldigt bra i denna lågräntemiljö och därmed handlas till höga värderingar. Detta gör dem extra känsliga för vinstbesvikelser. Jag själv har sett över mitt sparande så det inte har en för hög risk utifrån min egen riskprofil. Jag vill istället ha lite torrt krut kvar att investera när möjligheter dyker upp framöver. Nya chanser till bra investeringar kommer alltid för den som är tålmodig.

Hur sparar du själv?

Jag sparar främst i våra egna fonder med betoning på Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond. Min portfölj kryddar jag därefter även med aktiefonder, då främst Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige och vissa enskilda aktier, främst banker och fastighetsbolag. Jag anser att svenska företag är välskötta, generellt har bra företagsledare och Sverige är en marknad jag följer nära. Nämnd kombinationen ger mig en portfölj som är enkel, konkurrenskraftig och med en bra avgiftsstruktur. Portföljen ger mig även en bra riskspridning och har den avkastning jag efterfrågar i mitt långsiktiga sparande.”

I artikeln kan man också läsa hur våra branschkollegor Helen Broman, som förvaltar Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag samt Peter Norhammar som förvaltar Länsförsäkringar Fastighetsfond, tänker och resonerar kring det gångna börsåret samt hur framtiden ser ut enligt dem.

Hela artikeln hittar ni här. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 november

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Green Impact stängda för handel 2023-11-23

Med anledning av den amerikanska högtiden Thanksgiving är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel torsdagen 23/11 2023. Fonderna öppnar åter för handel i vanlig ordning fredagen den 24 november. Om du har frågor om pågående order eller ditt innehav i någon av våra fonder finns vår kundservice tillgänglig mellan 08:00 – […]

Läs vidare
3 november

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global stängd för handel 2023-11-03

Med anledning av Allhelgona åtnjuter den svenska börsen en halv arbetsdag fredagen den 3 november. Då Simplicity Småbolag Global investerar drygt 50% av fondens tillgångar på Nordamerikanska börser innebär detta att dessa börser ej hinner öppna innan den svenska börsen stänger och vi kurssätter fonderna. Handel i fonden återupptas i vanlig ordning per måndagen den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023