2019-01-02

Lägesrapport December

December blev en händelserik månad inom många olika områden. I USA skapade finansministern, Steven Mnuchin, viss förvirring då han meddelade att han kontaktat de sex största amerikanska bankerna för att förhöra sig om deras likviditetssituation. Trots att samtliga banker kunde bekräfta att de har god likviditet väckte åtgärden osäkerhet då ingen har uppfattat att bankerna skulle ha problem och detta pekades ut som en av de främsta orsakerna till att de amerikanska börserna föll kraftigt den 24 december. I Sverige höjde Riksbanken reporäntan för första gången på sju år. I samband med att räntan höjdes, sänkte dock Riksbanken räntebanan vilket indikerar att nästa höjning dröjer till andra halvåret 2019 och att vi får vänta till 2020 innan vi har en positiv styrränta i Sverige.
Trots att aktiemarknaden brukar vara stark under december månad fick vi se breda fall för aktieindex över hela världen i år. Sedan toppen i somras är Stockholmsbörsen ned med 15% och Russell 2000 som mäter utvecklingen för amerikanska småbolag har sammanlagt gått ned med 22%.
Månaden inleddes dock med optimism i samband med G20-mötet i Argentina när både Kina och USA visade samarbetsvilja under parternas handelsmöten. Kina beslutade bland annat att dra tillbaka tullar på amerikanska bilar samt indikerade ökade köp av utvalda amerikanska varor, vilket var något som marknaden responderade positivt på.

Räntefondernas utveckling
I kreditmarknaden var aktiviteten låg och endast ett fåtal nyemissioner genomfördes. Det osäkra marknadssentimentet medförde att såväl investerare som emittenter intog en mer avvaktande hållning samtidigt som kreditspreadarna fortsatte stiga.
Simplicity Likviditet som fortsatte tyngas av den stigande nivån på tremånader Stibor gick ned med 0,14% medan både Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,38%.

Aktiefondernas utveckling
Fastighetsbolagen fortsatte uppåt under månaden, detta till glädje för våra hemmamarknadsfonder Sverige, Småbolag Sverige och Norden som för närvarande har en hög exponering mot sektorn. Endast två sektorer bidrog positivt till utvecklingen i december i form av telekom tillsammans med fastigheter som är fortsatt gynnade av låga räntor och stigande hyresnivåer under rådande högkonjunktur. Castellum var en stark bidragsgivare till avkastningen och är för närvarande ett stort innehav i alla tre fonderna. Trots det backade fonderna tillsammans med marknaden under december och Simplicity Norden gick ned med 5,0%, Simplicity Sverige med 2,9% och Simplicity Småbolag Sverige sjönk med 2,3%.
För industribolagen och sällanköpsbolagen var det fortsatt tufft. H&M rapporterade återigen sämre tillväxt än väntat och aktien var en av de större förlorarna bland nordiska storbolag. På grund av bolagets mediokra prestation fortsätter Simplicity undvika bolaget.
Även amerikanska klädesbolag hade en tuff månad efter sämre prognoser från bland annat Lululemon och American Eagle Outfitters. Trots en stark rapport föll aktien för det sistnämnda, vilket drabbade Simplicity Småbolag Global negativt då bolaget är ett av fondens största innehav. Simplicity Småbolag Global sjönk under december med 11%.

En hög vikt i fastighetsbolag var även för Simplicity Kina en bra strategi, där bolagen Link REIT, Sino Land Company med flera av fondens innehav steg på den fallande Hong Kong-börsen. Simplicity Kina gick under december månad ned med 4,8%.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter December (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023