1 november

Lägesrapport Oktober

Lägesrapport oktober

Under månaden fokuserade vi vårt fondutbud när Simplicity Europa, Simplicity Indien och Simplicity Afrika den 12 oktober fusionerades med Simplicity Norden. Fusionen gick helt enligt plan där innehaven i Europa, Indien och Afrika avvecklades och andelsägarna nu istället fått exponering mot fina nordiska bolag i Simplicity Norden.

Händelseutvecklingen under oktober präglades av hög osäkerhet inom många olika områden. I Kina presenterades statistik över BNP-tillväxten under fjärde kvartalet vilken var något svagare än förväntat och orsakade viss oro på de finansiella marknaderna. Den italienska regeringen lade fram ett mycket expansivt budgetförslag som omgående avvisades av EU-kommissionen då det inte bedömdes vara förenligt med EU:s regelverk. I Sverige lyckades varken Moderatledaren, Ulf Kristersson, eller Socialdemokraternas partiledare, Stefan Löfvén, bilda någon regering och osäkerheten kring frågan består fortfarande. I USA steg räntan på 10-åriga amerikanska statsobligationer till nivåer över 3,20% vilket är de högsta nivåerna sedan 2011. Denna utveckling var en av de bidragande orsakerna till varför de internationella börserna sjönk under månaden. Obligationsräntorna föll dock tillbaka under den senare delen av månaden då investerare valde att lämna mer riskfyllda tillgångar som aktier till förmån för statsobligationer.

Både den europeiska centralbanken, ECB och Riksbanken lämnade sina styrräntor oförändrade i samband med sina respektive policymöten. Riksbanken fortsatte signalera en höjning i antingen december eller februari. I USA publicerades protokollet från centralbanken Fed’s senaste räntemöte vilket inte bjöd på några större förändringar. Fed bekräftade dock sin positiva syn på den amerikanska ekonomin även om de också poängterade att de oroas av den pågående handelskonflikten.

Räntefondernas utveckling

På primärmarknaden var aktiviteten låg då många företag befunnit sig i tysta perioder och därmed inte kunnat emittera nya obligationer, men också då det för närvarande råder en viss försiktighet bland investerarna kring att investera i framförallt high yield-obligationer. Det har dock varit en fortsatt hög efterfrågan på korta investment grade-obligationer vilket vi också ser som ett tecken på den riskrotation som är noterbar i andra delar av marknaden. Samtliga fonder sjönk under månaden. Simplicity Likviditet gick ned med 0,03%, Simplicity Företagsobligationer med 0,02% och Simplicity Global Corporate Bond med 0,70%.

Aktiefondernas utveckling

Våra tre fonder med fokus på närområdet Sverige och Norden stod emot relativt bra i all turbulens. Utifrån vår försiktigare hållning till risk med fokus på aktier med lägre volatilitet så har Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige alla tre en hög vikt i stabila bolag inom exempelvis fastighets- och dagligvarubolag samtidigt som mer cykliska industribolag har en lägre vikt just nu. Simplicity Norden sjönk under månaden med 5,6%, Simplicity Sverige med 5,2% och Simplicity Småbolag Sverige med 5,9%.

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Kina var båda märkta av den allmänna globala nedgången och av den pågående handelskonflikten. Simplicity Småbolag Global påverkades också under perioden negativt av den tydliga nedgången inom industrisektorn. Fortsatt försiktig hållning i Kina, där vi sedan en längre tid har övervikt i fastigheter som stabiliserar portföljen. Simplicity Småbolag Global sjönk under månaden med 8,6% och Simplicity Kina med 5,6%.

Sist men inte minst vill vi ta tillfället i akt att välkomna Magnus Thyni till vårt förvaltningsteam på Simplicity. Magnus har de senaste sju åren arbetat som obligationsmäklare på Oppenheimer Europe i London och kommer med start idag arbeta med förvaltningen av räntefonderna hos oss på Simplicity.

 

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Oktober (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

13 februari

Simplicity Småbolag Global stängd 2019-02-18

Med anledning av President´s Day håller de amerikanska börserna helgstängt under måndagen den 18e februari, och likaså Simplicity Småbolag Global. Det officiella namnet på den tredje måndagen i februari är faktiskt inte President´s Day utan Washington´s Birthday, och firas till minne av USA´s förste president George Washington.

Läs vidare
1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017