2018-12-03

Lägesrapport November

Den negativa trend som inleddes på de finansiella marknaderna i oktober höll i sig även under november. I Europa fortsatte förhandlingarna kring britternas utträde ur EU och vid ett extrainsatt toppmöte godkände EU-ledarna det förslag på utträdesavtal som arbetats fram. På det globala planet var det fortsatt fokus på handelsrelationen mellan USA och Kina och förhoppningarna om att en lösning skulle kunna komma till stånd varierade i takt med uttalanden från de olika parterna. I helgen avslutades G20-mötet i Buenos Aires och även om det mesta tyder på att ett handelsavtal fortfarande är avlägset, kunde parterna enas om att inte införa nya tullar under en tremånadperiod, vilket gav stöd åt riskaptiten.
Under månaden fortsatte bolagen publicera sina rapporter för det tredje kvartalet och rapporterna både i Sverige och globalt har överlag varit bra. Bland de bolag på Stockholmsbörsen som rapporterade i november slog 59% resultatförväntningarna. Det negativa börssentimentet gjorde dock att bolag som missade förväntningarna straffades hårt av marknaden samtidigt som de företag som släppte positiva rapporter inte premierades i samma utsträckning.

På kreditmarknaderna fortsatte den lägre riskviljan hos investerarna tynga utvecklingen och kreditspreadarna steg för såväl Investment Grade- som High Yieldobligationer med sjunkande kurser som följd. Denna utveckling påverkade även den nordiska obligationsmarknaden, som tidigare stått emot den internationella turbulensen, i negativ riktning.

Räntefondernas utveckling
I primärmarknaden deltog vi bland annat i nyemissioner i fastighetsbolagen Heimstaden och Fastpartner samt i dataspelutvecklaren Stillfront. Samtliga Simplicitys räntefonder sjönk under månaden. Likviditetsfonden, som utöver den svaga marknadsutvecklingen även påverkades av årsskifteseffekter i form av en stigande nivå på tremånaders Stibor, gick ned med 0,15%, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,57% respektive 0,74%.

Aktiefondernas utveckling
Simplicity Norden och båda Sverigefonderna föll i linje med övriga börsen under månaden. Den svaga utvecklingen för oljepriset där priset för ett fat Nordsjöolja gick från cirka 75 till 60 US-dollar per fat innebär att nivån är den lägsta på över ett år. Detta medförde att Oslobörsen var den största förloraren bland de nordiska börserna, vilket påverkade Simplicity Norden negativt genom bland annat vårt innehav i oljebolaget, Equinor. Under månaden reducerade vi exponeringen i energisektorn och lämnade exempelvis våra innehav i Aker BP och Lundin Petroleum, detta till förmån för Norges näst största exportvara lax genom köp av fiskbolagen Leroy Seafood och Marine Harvest. Fonden utvecklades under månaden negativt med 3,7%.
Simplicity Sverige gick relativt bra även denna månad tack vare sina mer defensiva innehav och drabbades inte lika hårt av de större fallen inom den mer cykliska industrisektorn. Simplicity Sverige sjönk med 1,2% under månaden. Simplicity Småbolag Sverige sjönk ungefär lika mycket som Simplicity Sverige (1,1%) men gynnades av en högre vikt i fastighetssektorn. Under månaden minskade vi vår exponering mot industribolag, bland annat Trelleborg, och ökade istället positionen inom hälsovårdssektorn genom köp av bland annat Arjo som tillverkar medicinsk utrustning till äldre personer och personer med nedsatt rörlighet.
I Simplicity Småbolag Global utvecklades de europeiska bolagen svagt medan de asiatiska bolagen gick bättre som till exempel det koreanska kosmetikabolaget NeoPharm, vars aktie steg med mer än 30% på upprepade köprekommendationer. Det amerikanska företaget Medifast hade däremot en svag månad efter att rapporten för tredje kvartalet uppvisade sämre marginaler än marknadens förväntningar. Simplicity Småbolag Global sjönk under månaden med 0,8%.
Simplicity Kina var den av våra fonder som presterade bäst under månaden med en positiv avkastning på 3,7 % då samtliga sektorer förutom energisektorn steg. Trots den pågående handelskonflikten tror många analytiker på att Kina kan nå årets tillväxtmål på 6,5 % tack vare expansiva åtgärder från staten.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter November (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023