2019-05-02

Lägesrapport April

Simplicity utvecklar hållbarhetsarbetet
Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, vilket bland annat innebär att vi förväntar oss att de tar stor hänsyn till miljöfrågor. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicty vill skapa värden utan att förstöra världen.

Från och med den första maj 2019 utökar vi vår avgränsning av bolag vi inte investerar i till att omfatta samtliga bolag inom energisektorn (GICS sektorkod 10). Detta innebär att vi utöver att utesluta bolag som utvinner och exploaterar fossila bränslen, även väljer bort bolag som har sina huvudsakliga intäkter från att transportera fossila bränslen eller leverera service till bolag inom denna industri. De genomförda förändringarna gäller för samtliga Simplicitys aktie- och räntefonder och gör att vi genom våra investeringar bidrar till omställningen till ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen och minskar de problem som användandet av dessa energikällor för med sig.

Vi fortsätter också vårt arbete med att i vissa fonder proaktivt välja in företag som vi bedömer har ett välutvecklat arbete inom hållbarhetsområdet och därigenom har en klart positiv påverkan på miljön.
För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök gärna vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Marknadskommentarer April
Den statistik som publicerades under april gav en blandad bild över utvecklingen i olika delar av världsekonomin. Investerarna valde dock att ta fasta på de positiva delarna av statistikskörden som till exempel den starka BNP-utvecklingen och den goda konsumtionstillväxten i USA. Den ekonomiska datan kompletterades av fortsatta förhoppningar om ett positivt utfall i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina samtidigt som marknaderna skakade av sig farhågor om ökade handelsspänningar mellan USA och Europa. Det positiva sentimentet ledde till att merparten av de internationella börserna utvecklades starkt under månaden och i USA noterades S&P 500 på nya toppnivåer.

I Europa lämnade den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta oförändrad och signalerna i samband med räntebeskedet tyder på att ingen räntehöjning är nära förestående. I Sverige valde Riksbanken att, i enlighet med förväntningarna, lämna reporäntan oförändrad. Samtidigt sänkte de dock reporäntebanan och indikerade att nästa höjning skjuts fram till slutet av 2019 eller början av 2020.

Pågående rapportsäsong, där flera av börsens storbolag såsom Volvo, Atlas Copco, Ericsson, SEB, Hexagon, Essity, Alfa Laval, SKF, Husqvarna och Trelleborg har släppt positiva rapporter, sammanfattas hittills som bättre än förväntansbilden. Värt att notera är de många cykliska bolag som rapporterar positivt trots konjunkturavmattningen. Särskilt talande för nuläget var rapporten från Volvo, vars resultat var rekordstarkt och långt över förväntningarna samtidigt som orderingången var väldigt svag.

Räntefondernas utveckling
Aktiviteten på primärmarknaden var något lägre då många bolag befinner sig i tysta perioder i anslutning till sina kvartalsrapporter. Fastighetsbolaget SBB Norden gav ut en efterställd obligation i Euro och tilldelades i samband med detta en Investment Grade-rating av Standard & Poors. Detta fick priset på bolagets obligationer att stiga, något som påverkade Simplicity Företagsobligationer positivt. Samtliga fonder utvecklades positivt under månaden och Simplicity Likviditet steg med 0,19% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,64% respektive 0,91%.

Aktiefondernas utveckling
Samtliga våra aktiefonder har från första maj samma hållbarhetskriterier, detta innebär bland annat att bolag inom fossila bränslen utesluts i sin helhet. I Simplicity Kina skedde därför en del betydande förändringar bland innehaven under april utifrån de nya hållbarhetsrestriktionerna. Framförallt kraftförsörjningsbolagen minskade i fonden samtidigt som vikten i banker och försäkringsbolag, till exempel Ping an Insurange Group, ökades. Avkastningen var 0,9% i fonden under månaden och drevs till stor del av telekombolagen och då främst av HKBN och Weibo.

Simplicity Småbolag Global presterade bra under april med en uppgång på 7,7% och fick betalt för en relativt hög vikt i industribolag samt tack vare fortsatta framgångar för amerikanska Fox Factory. Ett positivt bidrag kom även från det nya kinesiska innehavet Li Ning, som är en spännande konkurrent till Nike, Adidas och Puma.

För Simplicitys hemmamarknadsfonder var det de cykliska bolagen som bidrog i störst omfattning till avkastningen. Simplicity Norden steg med 3,7% med stort bidrag av danska Vestas Wind Systems, SEB och de stabila försäkringsbolagen Tryg och Storebrand. Simplicity Sverige avkastade under april 1,4% och gynnades också av SEB tillsammans med Nibe, JM och Peab, vilka också bidrog mest till uppgången i Simplicity Småbolag Sverige, som var 2,2%.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter April (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023