3 februari

Lägesrapport Januari

De flesta finansiella marknader fick en stark start under 2020 då den optimism som rådde under avslutningen av 2019 följde med in i det nya året och även om den ekonomiska statistik som offentliggjordes under månaden inte gav någon entydig bild valde investerarna att ta fasta på de signaler som visade på en stabilisering av konjunkturutsikterna. Marknaden skakade också av sig osäkerhetsmoment som riksrättsprocessen mot USA:s president Donald Trump, Brexit och den geopolitiska oro som följde efter att USA hade dödat en högt uppsatt iransk militär i en drönarattack. Istället blev det en så kallad ”svart svan” i form av utbrottet av Coronaviruset i Wuhanprovinsen i Kina som fick marknaderna att sjunka. Även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring hur omfattande effekterna av sjukdomsutbrottet kommer bli, finns en tydlig risk för att det kan komma att påverka tillväxten negativt.

Fond Utveckling Januari
Simplicity Norden +2,6%
Simplicity Sverige +2,5%
Simplicity Småbolag Sverige A +2,2%
Simplicity Småbolag Global +2,9%
Simplicity Kina -1,1%
Simplicity Likviditet A +0,10%
Simplicity Företagsobligationer A +0,58%
Simplicity Global Corporate Bond A +0,55%

 

Räntefondernas utveckling Januari
I de internationella kreditmarknaderna inleddes året starkt men obligationskurserna vände ned efter att nyheten om virusutbrottet i Kina blev känd. De nordiska marknaderna påverkades dock inte i nämnvärd omfattning av den internationella turbulensen utan fortsatte sin starka utveckling, understödd av fortsatta inflöden till företagsobligationsfonder. Vi utnyttjade det starka marknadsläget i Norden till att avveckla ett par av våra mindre innehav, bland annat industribolaget Fiven AS och bostadsutvecklaren Nackahusen Holding. Samtliga fonder inledde året med stigande kursutveckling då Simplicity Likviditet steg med 0,10% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond steg med 0,58% respektive 0,55%.

Aktiefondernas utveckling Januari
Samtliga aktiefonder överpresterade under månaden sina respektive jämförelseindex. I de nordiska marknaderna var fastighets- och telekombolagen starkt positivt bidragande genom framförallt innehaven i Nyfosa, Wallenstam och Tele2. Materialsektorn var återigen den svagaste sektorn under månaden men fonderna har där en relativt låg vikt. Simplicity Norden gick under månaden upp 2,6%.
Även Simplicity Sverige, som under månaden gick upp 2,5% gynnades av ovan nämnda anledningar. Samt fondens relativt höga vikt i byggsektorn genererade positiva bidrag bl.a. genom innehav i Skanska NCC och Peab. Electrolux lämnades efter att bolaget ännu en gång rapporterat om betydande engångskostnader. På småbolagsfronten och Simplicity Småbolag Sverige noterades att hela 13 bolag i portföljen hade en avkastning överstigande 10% i januari. Stora bidragsgivare var ÅF Pöyry, Nyfosa och Vitec. Simplicity Småbolag Sverige gick upp 2,2% under månaden.
Simplicity Småbolag Global, gick också starkt under månaden med en avkastning på 2,9%. Två IT-bolag, indiska WNS Holdings och amerikanska Progress Software, visade stora framsteg i sina kvartalsrapporter och de båda bolagens resultat toppade estimaten.
I Kina såg vi generellt en stark öppning av månaden grundat på det avväpnande fas-1-avtalet med USA, men där ovan nämnda oro för coronavirusets inverkan var påtaglig under den senare delen av januari. Fondens innehav avkastade mycket väl över flera sektorer och China Lesso låg återigen i topp avkastningsmässigt efter att Citigroup höjt riktkursen samt uttalat förhoppning om höjd utdelning framöver. Simplicity Kina avkastade i januari –1,1%.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Januari (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023