1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska regeringen och EU. Premiärminister Theresa May fick istället i uppdrag att försöka få till stånd ett bättre avtal med EU vilket omgående avvisades av de europeiska ledarna. Det brittiska parlamentet röstade också igenom ett förslag som skall förhindra ett avtalslöst utträde ur EU, vilket i sig är positivt men samtidigt komplicerar de fortsatta överläggningarna.
Diverse svagare statistik visade under månaden avtagande nivåer för fabriksbeställningar och fabriksproduktion i Tyskland, lägre konsumtion i Japan samt minskad bilförsäljning och export i Kina. Marknadens bild av ett svalnande konjunkturläge bekräftades således men trots det förbyttes december månads pessimism till positivare tongångar med sjunkande volatilitet och stigande värderingar i januari. Samtliga större börser steg under månaden som en konsekvens av den högre riskaptiten medan de långa obligationsräntorna sjönk något.

Fem stjärnor till Simplicity Sverige
Simplicity Sverige har fyllt tre år och har fått sin första officiella rating från Morningstar, Mycket glädjande blev resultatet 5 av 5 stjärnor till Simplicity Sverige. Att tilldelas fem stjärnor innebär att fonden rankas bland topp 10% inom sin kategori. Väldigt glädjande för oss på Simplicity är att Simplicity Sverige visar att  avkastning, kostnad och risk går att kombinera med ett omfattande hållbarhetstänk. Fonden utgår ifrån en extensiv negativ screening, vilket innebär att bolag inom industrier så som tobak, alkohol, vapen och fossila bränslen utesluts. Fondens rating visar att det går att vara hållbar utan att göra avkall på avkastning, risktänk och samtidigt hålla avgifterna nere till 0,8%.

Räntefondernas utveckling
Även kreditmarknaden påverkades positivt av den högre riskviljan och priserna på företagsobligationer steg på bred front. I Europa kom aktiviteten i primärmarknaden igång och ett antal företag kunde genomföra nyemissioner medan aktiviteten i Norden var fortsatt låg. Det är tydligt att det finns en viss diskrepans i förväntansbilden mellan de nordiska emittenterna och investerarna över såväl räntenivåer som övriga obligationsvillkor.
Simplicity Likviditet steg med 0,04% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,34% respektive 1,11%.

Aktiefondernas utveckling
Med större positivism i marknaden följde det sig naturligt att cykliska bolag låg i topp avkastningsmässigt under månaden. Sektorerna energi, material och industri hade alla hög snittavkastning i både Norden och Sverige samtidigt som de mer defensiva sektorerna hälsovård och telekom också utvecklades positivt men på lägre nivåer.
Fastighetsaktierna fortsatte att bidra starkt med hög snittavkastning och det danska logistikbolaget DSV steg kraftigt. Alla bidrog de till Simplicity Nordens uppgång på 5,8%. Nokia bidrog starkt efter flera höjda analytikerrekommendationer i Simplicity Sverige, vars avkastning i januari landade på 5,9%. Simplicity Småbolag Sverige gick under januari upp med 7,3%, där hälsovårdsbolaget Arjo bidrog positivt till avkastningen.
I det globala universumet noterades generellt breda uppgångar där bästa avkastningen erhölls i Nordamerika och Europa. För Simplicity Småbolag Global var det särskilt finans- och IT-bolagen som utmärkte sig och de bidrog till fondens avkastning på 9,5% i januari. De breda uppgångarna gällde även den kinesiska marknaden där främst fastighetsbolagen presterade väl. Detta gynnade Simplicity Kina som har en hög vikt i sektorn och fonden avkastade 6,9% under månaden.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Januari (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023